HR / Ljudski resursi

HR menadžeri se bave pravima, obavezama, potrebama i rezultatima zaposlenih u kompaniji. Iako je prva pomisao na ljudske resurse proces zapošljavanja, to je samo deo posla kojim se bave ovi stručnjaci. Ipak, to je možda i najvažniji segment, jer od dobre procene zavisi da li će potencijalno kvalitetan kandidat biti prepoznat. Svaki konkurs za posao podrazumeva proučavanje biografija, gde se iza možda lošeg CV-ja krije ogroman potencijal. Dobar HR menadžer će dati šansu ovom kandidatu umesto da ga odbije odmah na početku.

Iz tog razloga, da bi se neko bavio ovim poslom, potrebna su znanja iz oblasti pre svega pedagogije, psihologije i sociologije. Pored toga, podrazumeva se bar osnovno poznavanje oblasti kojom se bavi kompanija (na primer informacione tehnologije). Menadžer ljudskih resursa, pored procesa selekcije novih kandidata za posao, brine o potrebama zaposlenih. Tu spadaju svakodnevne potrebe radnika, sprovođenje internih pravila, obezbeđivanje benefita, organizovanje treninga i seminara, ali i sprovođenje disciplinskih mera. 

 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

14000 din Slepo kucanje - online
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 2 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 2 dana
18200 din Proizvodni kontroling
za 3 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 5 dana
od 1709 eur Menadžment ljudskih resursa
za 7 dana
od 1994 eur Cambridge poslovni program
za 7 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 7 dana
od 1994 eur Međunarodno poslovanje
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 7 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 7 dana
od 899 eur Event Manager
za 7 dana
od 1709 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 7 dana
od 1709 eur Odnosi s javnošću
za 7 dana
od 1709 eur Preduzetništvo
za 7 dana
od 899 eur Art Director
za 7 dana
od 1234 eur Poslovna administracija
za 7 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment projekata
za 7 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 7 dana
od 1709 eur Finansijski menadžment
za 7 dana
od 1709 eur Marketing i marketing menadžment
za 7 dana
23700 din Motivacija zaposlenih
za 12 dana
17700 din Upravljanje stresom
za 16 dana
19600 din Finansije za neekonomiste
za 17 dana
35800 din Psihologija za nepsihologe
za 20 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 23 dana
8400 din Javni nastupi
za 24 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 1709 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu