HR / Ljudski resursi

HR menadžeri se bave pravima, obavezama, potrebama i rezultatima zaposlenih u kompaniji. Iako je prva pomisao na ljudske resurse proces zapošljavanja, to je samo deo posla kojim se bave ovi stručnjaci. Ipak, to je možda i najvažniji segment, jer od dobre procene zavisi da li će potencijalno kvalitetan kandidat biti prepoznat. Svaki konkurs za posao podrazumeva proučavanje biografija, gde se iza možda lošeg CV-ja krije ogroman potencijal. Dobar HR menadžer će dati šansu ovom kandidatu umesto da ga odbije odmah na početku.

Iz tog razloga, da bi se neko bavio ovim poslom, potrebna su znanja iz oblasti pre svega pedagogije, psihologije i sociologije. Pored toga, podrazumeva se bar osnovno poznavanje oblasti kojom se bavi kompanija (na primer informacione tehnologije). Menadžer ljudskih resursa, pored procesa selekcije novih kandidata za posao, brine o potrebama zaposlenih. Tu spadaju svakodnevne potrebe radnika, sprovođenje internih pravila, obezbeđivanje benefita, organizovanje treninga i seminara, ali i sprovođenje disciplinskih mera. 

 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

3500 din Motivacija za postignućem
za 2 dana
11000 din ATOS METOD kurs relaksacije
za 3 dana
78900 din Obuka za specijaliste za PDV
za 3 dana
8400 din Biznis plan
za 3 dana
16000 din Online provere znanja
za 4 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 5 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 6 dana
6000 din Partnerski odnosi
za 6 dana
24500 din Psihologija prodaje
za 7 dana
136 eur Digitalni Marketing
za 11 dana
24600 din Kako do ušteda u nabavci?
za 11 dana
21500 din A3 pristup rešavanju problema
za 14 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 15 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 16 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 24 dana
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 24 dana
od 1260 eur Poslovna administracija
za 26 dana
od 1510 eur Marketing i marketing menadžment
za 26 dana
od 1460 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 26 dana
od 1460 eur Menadžment projekata
za 26 dana
od 1609 eur Preduzetništvo
za 26 dana
od 1559 eur Odnosi s javnošću
za 26 dana
od 1759 eur Međunarodno poslovanje
za 26 dana
od 1809 eur Cambridge poslovni program
za 26 dana
od 719 eur Real Estate Agent
za 26 dana
od 1559 eur Menadžment ljudskih resursa
za 26 dana
od 719 eur Copywriter and Content Creator
za 26 dana
od 1460 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 26 dana
od 1559 eur Finansijski menadžment
za 26 dana
od 719 eur Advertising Creative Manager
za 26 dana
od 719 eur Advertising Account Manager
za 26 dana
od 719 eur Event Manager
za 26 dana
4000 din IMO Standard
za 26 dana
od 719 eur Art Director
za 26 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 719 eur Real Estate Agent
od 719 eur Event Manager
od 719 eur Art Director
od 1609 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu