Lična efikasnost i razvoj

Još je Abraham Maslov, čuveni psiholog, izneo teoriju da svi pojedinci imaju urođenu potrebu za ličnim razvojem. Na samom vrhu njegove piramide potreba nalazi se samoaktualizacija – dostizanje punog potencijala određene osobe.

 

Rad na sebi je najvrednija investicija. Naučite, pre svega, da razumete sebe. Potrebno je da razumete sopstvene emocije kako biste mogli da upravljate njima.

 

Razumevanje drugih ljudi, njihovih motiva i emocija takođe je veoma značajno. Asertivnost u komuniciranju sa drugim ljudima, prema mnogim istraživanjima, ima najveći uticaj na napredovanje u karijeri – čak veći nego tehnička znanja.

 

Lična efikasnost se dodatno povećava kada joj pridružimo veštine prezentovanja i javnog nastupa. Ovo su veštine koje vam pomažu da iskažete svoju ideju ili stav tako da utičete na druge ljude. Ovde nije reč samo o govoru pred punim tribinama. Gotovo svaka kompanija organizuje poslovne sastanke na kojima dolazi do izražaja neki vid javnog nastupa. Statistike čak pokazuju da osobe koje imaju strah od javnog nastupa zarađuju u proseku manje od onih koji ovaj strah nemaju.

 

Kada upoznate osnovne psihološke procese, usavršite veštine komuniciranja i naučite da upravljate konfliktima i prezentujete stvari na pravi način, ništa vas neće zaustaviti da ostvarite svoj puni potencijal.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

16000 din Online provere znanja
za 1 dan
14000 din Slepo kucanje - online
za 1 dan
60000 din Uspešno komuniciranje
za 1 dan
8400 din PDV u građevinarstvu
za 4 dana
od 1249 eur Poslovna administracija
za 8 dana
od 1749 eur Marketing i marketing menadžment
za 8 dana
od 1749 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment projekata
za 8 dana
od 1749 eur Preduzetništvo
za 8 dana
od 1749 eur Odnosi s javnošću
za 8 dana
od 2049 eur Cambridge poslovni program
za 8 dana
od 2049 eur Međunarodno poslovanje
za 8 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment ljudskih resursa
za 8 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 8 dana
od 1749 eur Finansijski menadžment
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 8 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 8 dana
od 899 eur Event Manager
za 8 dana
od 899 eur Art Director
za 8 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 8 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 20000 din Napredna HR obuka
od 1749 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu