Lična efikasnost i razvoj

Još je Abraham Maslov, čuveni psiholog, izneo teoriju da svi pojedinci imaju urođenu potrebu za ličnim razvojem. Na samom vrhu njegove piramide potreba nalazi se samoaktualizacija – dostizanje punog potencijala određene osobe.

 

Rad na sebi je najvrednija investicija. Naučite, pre svega, da razumete sebe. Potrebno je da razumete sopstvene emocije kako biste mogli da upravljate njima.

 

Razumevanje drugih ljudi, njihovih motiva i emocija takođe je veoma značajno. Asertivnost u komuniciranju sa drugim ljudima, prema mnogim istraživanjima, ima najveći uticaj na napredovanje u karijeri – čak veći nego tehnička znanja.

 

Lična efikasnost se dodatno povećava kada joj pridružimo veštine prezentovanja i javnog nastupa. Ovo su veštine koje vam pomažu da iskažete svoju ideju ili stav tako da utičete na druge ljude. Ovde nije reč samo o govoru pred punim tribinama. Gotovo svaka kompanija organizuje poslovne sastanke na kojima dolazi do izražaja neki vid javnog nastupa. Statistike čak pokazuju da osobe koje imaju strah od javnog nastupa zarađuju u proseku manje od onih koji ovaj strah nemaju.

 

Kada upoznate osnovne psihološke procese, usavršite veštine komuniciranja i naučite da upravljate konfliktima i prezentujete stvari na pravi način, ništa vas neće zaustaviti da ostvarite svoj puni potencijal.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 1 dan
16200 din Finansije za neekonomiste
za 1 dan
3500 din Motivacija za postignućem
za 2 dana
od 699 eur Event Manager
za 3 dana
4000 din IMO Standard
za 3 dana
od 1526 eur Menadžment ljudskih resursa
za 3 dana
od 1726 eur Međunarodno poslovanje
za 3 dana
od 1426 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 3 dana
od 699 eur Advertising Account Manager
za 3 dana
od 699 eur Real Estate Agent
za 3 dana
od 699 eur Advertising Creative Manager
za 3 dana
od 1426 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 3 dana
od 1526 eur Odnosi s javnošću
za 3 dana
od 1526 eur Finansijski menadžment
za 3 dana
od 1426 eur Menadžment projekata
za 3 dana
od 1576 eur Preduzetništvo
za 3 dana
11000 din ATOS METOD kurs relaksacije
za 3 dana
od 1227 eur Poslovna administracija
za 3 dana
od 699 eur Art Director
za 3 dana
od 1476 eur Marketing i marketing menadžment
za 3 dana
od 699 eur Copywriter and Content Creator
za 3 dana
od 1776 eur Cambridge poslovni program
za 3 dana
10000 din Emocionalna inteligencija
za 6 dana
24300 din Mapiranje procesa
za 7 dana
37400 din Rukovodilac po prvi put
za 9 dana
78900 din Obuka za specijaliste za PDV
za 10 dana
8400 din Biznis plan
za 10 dana
16000 din Online provere znanja
za 11 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 12 dana
6000 din Partnerski odnosi
za 13 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 13 dana
24500 din Psihologija prodaje
za 14 dana
24600 din Kako do ušteda u nabavci?
za 18 dana
136 eur Digitalni Marketing
za 18 dana
21500 din A3 pristup rešavanju problema
za 21 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 22 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 699 eur Real Estate Agent
od 699 eur Event Manager
od 699 eur Art Director
od 1576 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu