Ruski jezik - poslovni

Ukoliko vam je potreban ruski u poslovne svrhe i za saradnju sa partnerima iz Rusije i ruskim kompanijama, kurs poslovnog ruskog jezika vam omogućuje da steknete znanja koja ćete primeniti u svim poslovnim prilikama. Cilj poslovnih kurseva je da vam omoguće znanje iz specifične oblasti, koje je neophodno za dalje usavršavanje u profesionalnom radu.

Cilj je da vaše poslovanje podignete na najviši nivo i uspešno uspostavite saradnju sa poslodavcima na ruskom tržištu. Kurs poslovnog ruskog jezika je namenjen svima koji žele uspeh u svom poslu i rast svog biznisa. A da bi vam to krenulo od ruke, morate poznavati osnove biznisa i poslovanja, poslovnu korespondenciju i protokole. U svrhu kompletnog savladavanja poslovnog ruskog morate tečno pričati na ruskom jeziku i vešto ovladavati vokabularom i gramatikom.

U nastavku ćemo navesti koja sve znanja stičete na kursu poslovnog ruskog jezika i u kojim tačno poslovnim situacijama je neminovno da se služite ovim jezikom. 

Koja znanja stičete na kursu poslovnog ruskog jezika?

Kurs poslovnog ruskog jezika vas uči da se profesionalno služite stručnom terminologijom u poslovnom okruženju kroz formalnu i neformalnu komunikaciju. Svaka oblast poslovanja je sačinjena od određenih pravila, formalnosti i fraza koje je neophodno znati zarad sticanja autoriteta u svom poslu.

Kursevi vam pružaju mogućnost da kroz praksu naučite jezik, najčešće organizovanjem grupnih razgovora na određenu temu i diskusija na kojima ćete kroz zabavu steći znanje. Ove teme su poslovnog tipa, pa se upoznajete sa poslovnom terminologijom, komunikacijom, ali i ponašanjem i poslovnim bontonom u određenim situacijama.

Podjednako učite pravila u vezi sa usmenom i pismenom komunikacijom, pa ćete tačno znati kako izgleda tok komunikacije prilikom pisanja mejlova, ali i poslovnih sastanaka, seminara, konferencija kao osnovnih vidova poslovne korespondencije karakterističnih za korporativno okruženje.

Ovo su situacije u poslovnom svetu koje iziskuju poznavanje stručnog vokabulara i poslovnog ruskog jezika:

Poslovna pismena komunikacija 

Poslovna pismena komunikacija je utvrđena prema strogo definisanim pravilima i, za razliku od usmene komunikacije, gde je dozvoljena improvizacija, pismeno izražavanje podrazumeva veoma preciznu upotrebu reči. Napisane rečenice moraju biti jasne, promišljene i tačno napisane bez gramatičkih grešaka. Kurs poslovnog ruskog jezika vas upravo uči pravilima kojima se služite prilikom pisanja mejlova, izveštaja i dokumenata, čime dokazujete svoju stručnost i profesionalnost. 

U zavisnosti od posla kojim se bavite, postoje različiti vidovi pismene komunikacije. Na primer, poseban način izražavanja se primenjuje prilikom sastavljanja mejlova, izveštaja, podnošenja žalbi, slanja porudžbina, a u nekim slučajevima prilikom pravljenja prezentacija, pisanja propratnih pisama, biografija i sl.

Poslovni razgovori

Na kursu poslovnog ruskog jezika bićete u prilici da steknete osnove poslovnog bontona koji se odnosi na način komunikacije i ponašanje prilikom poslovnih razgovora. Bilo da je reč o razgovorima formalnog tipa, na kojima pregovarate sa važnim klijentima, ili o razgovorima neformalnog tipa, na kojima razgovarate sa poslodavcem ili kolegama, od vas se očekuje da budete profesionalni i da se služite poslovnim bontonom. Poštujući pravila, znaćete kako da sklopite uspešne poslovne odnose.

Osim stručnog vokabulara kojim treba da se služite tokom poslovnih razgovora, naučićete i kakav ton obraćanja treba da vam bude, kakva pitanja da postavite i koje adekvatne odgovore da date.

Pregovaranje

Pregovaranje je poseban vid poslovne korespondencije koji zahteva konkretnu primenu stručnih termina prilikom razgovora sa klijentima, poslovnim partnerima, sponzorima i kolegama međusobno. Da bi vaša komunikacija dosegla najviši nivo, potrebno je da steknete veštine pregovaranja, budete samouvereni i da stojite iza svake izgovorene reči. 

Pregovaranje je proces koji najčešće započinje putem mejla, a završava se na sastancima, pa je u ovom slučaju i usmena i pismena komunikacija neminovna. Stručnost i profesionalnost su nešto po čemu se prepoznajete u poslovnom svetu, pa i vaša poslovna komunikacija mora biti na profesionalnom nivou. 

Na kursu poslovnog ruskog jezika ćete naučiti vokabular koji se koristi u procesu pregovaranja, a odnosi se na izraze koje treba da koristite, kao i na one koje treba da izbegavate. Takođe, steći ćete veštine prezentovanja i veštine improvizacije i snalaženja u datim situacijama.

Koji tip nastave možete odabrati?

Postoji nekoliko faktora koje treba da uzmete u obzir prilikom odabira kursa. Kurs poslovnog ruskog jezika možete pohađati od kuće ili u školi, pa se prema ovom kriterijumu nastava deli na:

  • tradicionalnu nastavu;
  • online nastavu.

U zavisnosti od tempa kojim želite da savladate određeni nivo znanja postoje:

  • poluntenzivni kursevi;
  • intenzivni kursevi.

U ovom slučaju gradivo se prelazi brže i u mnogo kraćem roku možete savladati jezik.

Takođe, imate mogućnost da odaberete da li želite da pohađate individualne ili grupne kurseve. U svrhu učenja poslovnog ruskog jezika grupni kursevi su idealni, jer ćete u praktičnom delu kroz zajedničke aktivnosti mnogo brže savladati jezik. A da bi nastava bila još kvalitetnija, a polaznici produktivniji, najbolja opcija bi bila da se oformi grupa polaznika sa istim zvanjem ili sličnim interesovanjima kako bi se učio poslovni ruski u konkretnoj oblasti, na primer, medicini, pravu, marketingu, ekonomiji, menadžmentu.

Upišite kurs poslovnog ruskog jezika i steknite priznati sertifikat!

Poznavanjem poslovnog ruskog jezika obezbedićete sebi ugled kod poslodavaca. Broj ruskih kompanija na domaćem trižištu neprestano raste, pa je i potražnja za stručnjacima u određenoj struci koji govore ruski izuzetno velika.

Komunikacijske veštine koje su vam neophodne u svakodnevnom poslovnom okruženju steći ćete na kursu poslovnog ruskog jezika, a da biste obezbedili svoje mesto na vreme i kako ne biste propustili dobre poslovne prilike, možete se prijaviti već danas.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam