Sport i rekreacija

Kursevi sporta i rekreacije su namenjeni svima onima koji žele da steknu pravo na licencu za stručni rad u sportu i zvanje trenera ili instruktora u sportu, sportskog menadžera, organizatora poslovanja u sportu, sportskog vodiča, sportskog spasioca itd. Namenjeni su i osobama koje već duže vreme obavljaju stručne poslove u oblasti sporta i rekreacije ali zvanično ne poseduju potvrdu o stepenu stručne osposobljenosti.

Bilo da želite nekoga da obučavate i držite treninge ili da se bavite mendžmentom, administracijom, vođenjem sportske organizacije, potrebno je da steknete znanja i veštine da biste se specijalizovali u određenoj oblasti rada. Reč je o poslu koji zahteva posvećenost i konstantno usavršavanje, pogotovo ako radite sa pojedincima.

O znanjima i veštinama koje ćete steći i oblastima delovanja koje pokrivaju kursevi sporta i rekreacije saznaćete dalje u tekstu.

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Programi stručnog osposobljavanja se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela i svaki od njih pruža znanja za određeno zanimanje i zvanje u sportu. Kursevi sporta i rekreacije su namenjeni pojedincima koji žele da steknu zvanje:

 • Sportski trener – naučićete kako da realizujete stručno-pedagoške aktivnosti u određenoj grani sporta. Glavne dužnosti trenera su: vođenje treninga, planiranje trenažnog procesa, analiza i korekcija trenažnog procesa, selekcija sportista, obezbeđivanje uslova za vođenje treninga, vođenje dokumentacije i priprema izveštaja o radu. Znaćete da procenite svakog pojedinca i njegove fizičke mogućnosti i da u skladu sa tim mu zadate efikasne vežbe. Vaš posao će biti i psihička priprema kandidata za takmičenje.
 • Sportski instruktor – možete biti sportski instruktor za profesionalne ili amaterske igrače i timove, ali i personalni instruktor. Najpoznatiji su fitnes instruktori, čije su dužnosti ustanovljavanje pravila, strategija i tehnika za svaku osobu posebno, planiranje programa treninga, procena zdravstvenog stanja polaznika, fizička i psihička priprema, osmišljavanje programa shodno mogućnostima i talentu sportiste.
 • Sportski sudija – naučićete kako izgleda proces suđenja na sportskom takmičenju u određenoj disciplini prema zvaničnim pravilima i procedurama. Možete biti obučeni za nacionalnog ili međunarodnog sportskog sudiju. Za ovo zanimanje je potreban određeni set veština, pa ćete, osim sa samim procesom suđenja, biti upoznati i sa psihološkim, moralno-etičkim, fizičkim, pedagoškim i medicinsko-biološkim aspektima u radu.
 • Sportski vodič – podrazumeva organizovanje sportskih aktivnosti u okviru turističkih tura. Vaše glavne dužnosti su priprema programa izleta radi obavljanja sportskih aktivnosti u prirodi, proveravanje osposobljenosti i opremljenosti vaših polaznika, proveravanje terena, obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti sportista, pružanje prve pomoći.
 • Sportski menadžer – obučavate se za organizaciju svih sportskih aktivnosti u okviru sportskog kluba ili organizacije. Vaše glavne dužnosti su vođenje finansija i obezbeđivanje finansijskih sredstava i komunikacija sa sponzorima, donatorima, selektorima. Steći ćete komunikacione, organizacione i liderske veštine koje su neophodne za rad u menadžmentu. Radićete na vizuelnom identitetu kluba sprovođenjem marketinških aktivnosti.
 • Sportski voditelj – kao voditelji sportskih aktivnosti, bićete na čelu programa sportskih takmičenja i manifestacija. Pružaćete instrukcije pojedincima i grupama u vezi sa svim sportskim aktivnostima, rekreacijama i avanturističkim poduhvatima. Vaš posao je osmišljavanje zanimljivog sadržaja aktivnog odmora ili nekog sportskog događaja.
 • Sportski spasilac – glavne dužnosti su preduzimanje preventivnih mera sigurnosti, provera ispravnosti opreme i terena, sprovođenje postupaka spasavanja i pružanje prve pomoći. Kao sportski spasioci možete raditi u okviru sportskih centara, na kupalištima i sl.

Osim obuka za konkretna zanimanja, postoje i obuke sa specijalizovanim programima, kao što su prevencija i rehabilitacija kod sportskih povreda, posebne sportske aktivnosti za osobe sa fizičkim i senzornim poremećajima, sportovi u svrhu terapije dece sa mentalnim poremećajima, obuke coachinga.

Koji tipovi nastave postoje?

Pohađanjem kurseva sporta i rekreacije bićete upoznati sa raznim vrstama sportskih aktivnosti i zanimanja. Za svako zanimanje postoji posebno osmišljen program, koji se sastoji od teorije i prakse.

Teorijska nastava je posvećena učenju zasebnih sportova, tehnika, vežbi, psihologiji, anatomiji i fiziologiji ljudi, pedagogiji i pravilnoj ishrani. Kada je reč o teoriji, postoji mogućnost izbora između tradicionalne nastave u školi ili online nastave od kuće. Tip nastave odabirete pre samog upisa kursa.

Praktična nastava je posvećena realizaciji onoga što je naučeno u teorijskom delu a odnosi se na izvođenje konkretnih vežbi, organizovanje sportskih aktivnosti, individualni i grupni rad sa pojedincima u određenoj grani sporta. Odvija se na sportskim terenima, sportskim centrima ili u prirodi.

Osim tradicionalne i online nastave, imaćete izbor između dva kursa:

 1. Individualni kursevi – obuku pohađate sa predavačem, pa gradivo prelazite znatno brže. Sa njim birate tempo rada i fond časova. Prednost individualnih kurseva je to što je predavač samo vama posvećen.
 2. Grupni kursevi – obuku pohađate u grupi od nekoliko članova sa predavačem, a termini časova su već utvrđeni. Časovi su interaktivni i organizuju se razne vežbe radi efikasnijeg učenja.

Prijavite se za kurs sporta i rekreacije!

Cilj kurseva sporta i rekreacije je da vas poduče o teorijskim i praktičnim znanjima iz različitih sportskih aktivnosti i rekreacija, stručnoj terminologiji, pedagoškom pristupu i fizičkim, psihičkim sklonostima pojedinaca i njihovom zdravlju.

Zahvaljujući ovom kursu, možete steći zvanje sportskog trenera, instruktora, menadžera itd., u zavisnosti od vaših interesovanja i afiniteta. Steći ćete sveobuhvatno znanje iz oblasti koju odaberete i veštine koje će vam biti neophodne za rad u ovom poslu. Prijavte se za kurs sporta i rekreacije i postanite stručnjak u svojoj branši.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
 • poništite prethodno izabrani filter pretrage
 • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam