Menadžment

Menadžment je jedan od najvažnijih segmenata modernog poslovanja. Reč je o procesu koji obuhvata planiranje i realizaciju poslovnih aktivnosti kako bi se na što efikasniji način ispunili željeni ciljevi. Organizovanje rada je neophodno u gotovo svakoj aktivnosti, što znači da je potreba za sposobnim menadžerima izuzetno velika. 

Jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta jeste vođenje poslovanja u skladu sa realnim uslovima (finansije, ljudski resursi, materijali, vremenski rokovi itd). U zavisnosti od potreba određenog posla, postoje i različite vrste, ali i nivoi menadžmenta. Menadžeri na najvišim pozicijama imaju veliku odgovornost, jer od njihovih odluka zavisi budućnost kompanije i svih zaposlenih. 

Zbog toga su liderske osobine veoma važne, bez obzira na to da li je reč o direktoru ili tim lideru. To znači da u okviru jedne kompanije postoji više menadžera u jednom sektoru, ali nemaju svi jednaku odgovornost. Naime, menadžment podrazumeva sistem delegiranja ovlašćenja kako bi se uspostavio efikasan sistem u kom svako zna svoj posao (od vrha nadole). 

Naučite kako da postanete uspešan menadžer odabirom nekog od ponuđenih kurseva koji se održavaju online ili u učionici.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

14000 din Slepo kucanje - online
za 3 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 3 dana
16000 din Online provere znanja
za 3 dana
8400 din PDV u građevinarstvu
za 6 dana
od 2049 eur Međunarodno poslovanje
za 10 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 10 dana
od 2049 eur Cambridge poslovni program
za 10 dana
od 1749 eur Odnosi s javnošću
za 10 dana
od 1749 eur Preduzetništvo
za 10 dana
od 1249 eur Poslovna administracija
za 10 dana
od 1749 eur Finansijski menadžment
za 10 dana
od 1749 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 10 dana
od 1749 eur Marketing i marketing menadžment
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment ljudskih resursa
za 10 dana
od 899 eur Event Manager
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment projekata
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 10 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 10 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 10 dana
od 899 eur Art Director
za 10 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 10 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 20000 din Napredna HR obuka
od 1749 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu