Menadžment

Menadžment je jedan od najvažnijih segmenata modernog poslovanja. Reč je o procesu koji obuhvata planiranje i realizaciju poslovnih aktivnosti kako bi se na što efikasniji način ispunili željeni ciljevi. Organizovanje rada je neophodno u gotovo svakoj aktivnosti, što znači da je potreba za sposobnim menadžerima izuzetno velika. 

Jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta jeste vođenje poslovanja u skladu sa realnim uslovima (finansije, ljudski resursi, materijali, vremenski rokovi itd). U zavisnosti od potreba određenog posla, postoje i različite vrste, ali i nivoi menadžmenta. Menadžeri na najvišim pozicijama imaju veliku odgovornost, jer od njihovih odluka zavisi budućnost kompanije i svih zaposlenih. 

Zbog toga su liderske osobine veoma važne, bez obzira na to da li je reč o direktoru ili tim lideru. To znači da u okviru jedne kompanije postoji više menadžera u jednom sektoru, ali nemaju svi jednaku odgovornost. Naime, menadžment podrazumeva sistem delegiranja ovlašćenja kako bi se uspostavio efikasan sistem u kom svako zna svoj posao (od vrha nadole). 

Naučite kako da postanete uspešan menadžer odabirom nekog od ponuđenih kurseva koji se održavaju online ili u učionici.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

16000 din Online provere znanja
za 3 dana
21700 din Samorukovođenje
za 6 dana
24500 din SPIN tehnika u prodaji
za 10 dana
14000 din Slepo kucanje - online
za 13 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 14 dana
23700 din Kontroling troškova
za 17 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 17 dana
18700 din Komunikacijom do cilja
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 755 eur Real Estate Agent
od 755 eur Event Manager
od 755 eur Art Director
od 1742 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu