Međunarodno poslovanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.07.2024.
Trajanje kursa:
671 čas
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 2049 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Postanite lider na internacionalnom tržištu

Međunarodno poslovanje

 • Tržište na kome poslujete postalo Vam je malo i nameravate da proširite biznis.medunarodnoposlovanje.png
 • Nastojite da što više ljudi čuje za Vas i posluje sa Vama.
 • Želite da se oprobate na tržištu i u uslovima poslovanja sa kojima do sada niste imali iskustva.
 • Potreban Vam je kvalitetan internacionalni partner ili inostrani kapital kako biste unapredili svoje poslovanje.
 • Imate hrabrosti da svoje ideje i proizvode testirate u međunarodnoj konkurenciji.
 • Tražite perspektivan i dobro plaćen posao, zbog čega su Vam potrebna znanja i veštine iz oblasti međunarodnog poslovanja kako biste bili što konkurentniji na tržištu rada.
 • Ili već radite u multinacionalnoj kompaniji i želite da se usavršavate kako biste bili što efikasniji i napredovali u poslu.
 • Smatrate da možete mnogo više i bolje.


Onda je novi smer na BusinessAcademy – Međunarodno poslovanje– idealan izbor za Vas.


Živimo u vremenu kada su globalizacija i integracija postale neizostavne u poslovnom svetu. Zbog toga ne možete ostati izolovani u okvirima male, nacionalne privrede ukoliko želite da izgradite veliku i uspešnu kompaniju ili želite da Vaš rad bude priznat na što širem planu. Nacionalno tržište je veoma usko, a dostignuća jedne nacionalne privrede ograničavajuća, zbog čega postoji neizbežna potreba za internacionalnim kapitalom, kako finansijskim, tako i realnim. Stoga je neophodno povezivanje sa internacionalnim partnerima, bilo kroz uvođenje stranog kapitala na domaće tržište, bilo izlaskom Vašeg biznisa na međunarodno tržište kroz plasiranje Vaših znanja, umeća i dostignuća. Program Međunarodno poslovanje pažljivo je kreirao tim stručnjaka iz ove oblasti kako bi vam pomogao da rizike poslovanja u internacionalnoj tržišnoj utakmici svedete na minimum i da se u njoj izdvojite kao lider.

Koje veštine ćete savladati na odseku Međunarodno poslovanje?

Program na ovom odseku pruža Vam saznanja kako da na najbolji mogući način iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom. Upoznaćete se sa osnovnim principima i pravilima poslovanja na međunarodnom nivou. Usvojićete veštine i strategije koje će unaprediti Vaše poslovanje nakon uvođenja inostranog faktora.

Školovanjem na odeku Međunarodno poslovanje, steći ćete znanja i veštine za vođenje poslovanja na međunarodnom nivou, kao što su:

 • Međunarodna ekonomija
 • Međunarodni menadžment
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodno poslovno pravo
 • Međunarodne finansije
 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Međunarodni standardi kvaliteta
 • Multinacionalne kompanije
 • Interkulturne komunikacije

Osim toga, na ovom odseku savladaćete napredna znanja iz oblasti marketinga i prodaje, finansija i računovodstva, menadžmenta ljudskih resursa, odnosa s javnošću, menadžmenta projekata i primene IT-a u poslovanju. Sva navedena teorijska i praktična znanja pomoći će Vam u donošenju profitabilnih poslovnih odluka, primenjivih kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Plan i programPlan i program za ovaj odsek namenjen je osobama koje žele da grade karijeru kao menadžeri na internacionalnom planu.


Kako da postanete lider na internacionalnom tržištu?

Ovladajte marketinškim strategijama koje daju rezultate na međunarodnom planu. Poslovanje na tržištu širem od nacionalnog donosi nove mogućnosti zarade, ali je neophodno znati kako da ih iskoristite na najbolji način. Pravila uspešnog marketinga ista su u celom svetu; međutim, internacionalno okruženje, osim brojnih mogućnosti, nosi i rizike i veći broj uticaja koji nisu karakteristični za domaće. Stoga ćete naučiti da ih stručno analizirate, spoznate i izbegnete. Na ovom smeru naučićete da prepoznate šta žele potrošači u inostranstvu, na koji način se razlikuju od kupaca kod nas i kako da im na osnovu toga plasirate i prodate svoje proizvode i usluge. Kada se pametno koriste, marketing i komunikacije su veoma moćno oružje u tržišnoj utakmici. Naučićete da komunicirate sa klijentima na način da istovremeno ostvarujete rezultate kako na individualnom nivou, tako i na nivou preduzeća. Od Vašeg nastupa zavisiće i Vaš uspeh.

Globalno kao način razmišljanja. Internet, tehnološke inovacije, integrisanje tržišta zemalja EU i sve veći broj multinacionalnih kompanija kao svojevrsne tekovine globalizacije svedoče da se u savremenom dobu brišu granice među državama. Upravo se u tome nalazi slobodan prostor za vaše poslovanje i napredovanje. Zato je važno da svoj način razmišljanja, poslovanja i orijentaciju kompanije izdignete na nivo internacionalnog, kao i da svoju ponudu prilagodite međunarodnim standardima kvaliteta. Jedino ćete na taj način moći da uspete u poslovanju – bez obzira da li tako što ćete na domaće tržište privlačiti ozbiljna inostrana ulaganja ili tako što ćete svoja znanja plasirati na inostrano tržište. Koji god izbor da napravite, ono što vam treba za uspeh naučićete na smeru Međunarodno poslovanje.

Upoznajte pravila igre. Morate upoznati tržište da biste ga osvojili. Pre izlaska iz nacionalnih okvira, neophodno je da detaljno istražite tržište sa kojim želite da se povežete i sve njegove potencijale. Takođe, pre izlaska na tržište rada, važno je da se upoznate sa principima po kojima ono funkcioniše i da uočite gde je šansa za Vas. Upoznajte pravni okvir zemalja u kojima ili sa kojima nameravate da poslujete, njihovu poslovnu kulturu i manire, i ovladajte najznačajnijim oblicima interkulturne komunikacije. Saznajite kako da iskoristite sve mogućnosti, izvozne i poreske olakšice, subvencije... Sve su to pravila igre koja Vam mogu doneti profit ukoliko znate kako da "igrate" na osnovu njih.

Budite menadžer internacionalnih razmera.

 • Da li ste razmišljali da je upravljanje biznisom na lokalnom planu zapravo premali "zalogaj" za Vas?
 • Da li ste pomislili da bi Vam usavršavanje u pogledu međunarodnog poslovanja donelo bolji posao, unapređenje ili veću platu?
 • Zašto ne biste upravljali ili radili u internacionalnim poslovnim organizacijama?

Na smeru Međunarodno poslovanje ovladaćete strategijskim, taktičkim i operativnim znanjima i naučićete da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, bez obzira na neizvesnost poslovnog okruženja. Naučićete da upravljate međunarodnim projektima i uspešno ih vodite od zamisli do realizacije. Kvalitetno vođenje projekta može da uveća profit kompanije i za više od 250%, a zamislite kolika zarada na osnovu tog rasta može da se ostvari na međunarodnom planu. I samo učešće u nekom ovakvom projektu "upisalo" bi veliki plus u Vašu radnu biografiju. Zato, ne oklevajte, već sami kreirajte sopstvenu budućnost!

Gde ćete moći da radite?

 • Kao što je dobar menadžer tražen i cenjen svuda u svetu, tako su i uspešnim kompanijama sa kvalitetnom ponudom "otvorena vrata" na svim tržištima. Jednom kada naučite osnove poslovanja u internacionalnim okvirima i spoznate strategije, taktike i alate ispravnog upravljanja, moći ćete da ih primenite i na domaćem i na međunarodnom terenu.
 • Steći ćete znanja i sposobnosti na osnovu kojih ćete biti dorasli izazovima, očekivanjima i zadacima koji se u dinamičnom poslovnom okruženju mogu naći pred Vama.
 • Moći ćete da privučete partnere sa bilo kog meridijana koji bi uložili u Vaš razvoj, i da izdejstvujete najbolje moguće uslove pod kojima ćete poslovati.
 • Moći ćete da "potučete" konkurenciju na tržištu rada i da se zaposlite u nekoj od vodećih kompanija u oblasti Vašeg interesovanja, gde će Vam mogućnosti za napredak biti gotovo neograničene.
 • Nakon završenog smera Međunarodno poslovanje, sami ćete sebi postavljati i pomerati granice. Zbog toga ne dozvolite ni sebi ni drugima da vas ograniče, jer svetu nedostaju pravi lideri!

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Međunarodni menadžment, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Program traje 2 meseca tokom kojih ćete usvojiti upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate 2 meseca praktične obuke gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Šta dalje?

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com