Bezbednost

Radnik obezbeđenja ima različite funkcije i potreban je na javnim mestima u različitim okolnostima, kao što su manifestacije, koncerti, utakmice, mitinzi… Neki od njih su i privatno obezbeđenje javnim ličnostima koje se nalaze na visokim funkcijama u društvu, pa je njihova bezbednost i te kako važna.

Radnik obezbeđenja pre svega mora da bude snažan i sposoban da u slučaju opasnosti odbrani onog koga čuva, da ga odlikuju čvrst i otresit stav. Na obuci za obezbeđenje ćete kroz teoriju i praksu naučiti kako da se profesionalno bavite ovim zanimanjem. 

U ovom tekstu ćemo vam pojasniti u čemu se sastoji ovaj posao, šta vas očekuje na obuci i koje uslove morate ispuniti.

Stručna obuka za radnike obezbeđenja

Posao u obezbeđenju je veoma rasprostranjen i tražen jer, osim osoba koje zahtevaju ovaj vid zaštite, mnogi poslovni objekti imaju svog radnika obezbeđenja koji je tu redovno zaposlen. Njegova primarna dužnost je fizičko-tehnička zaštita ljudi i imovine, kao i održavanje reda na javnim skupovima, manifestacijama i drugim važnim mestima od javnog interesa na kojima se okupljaju građani.

Zbog velike potrebe za privatnim obezbeđenjem, javila se potreba za stručnom obukom u ovoj oblasti i profesionalno obučenim pojedincima. U skladu sa odredbama novog zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, zbog potražnje za kvalifikovanim kadrom osmišljeni su specijalni programi obuke za obezbeđenje. Ovaj zakon kao bitnu stavku nalaže polaganje ispita kako bi se dobila validna licenca, a polaže se pri Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon završene obuke za obezbeđenje.

Da bi se poslovi obezbeđenja podigli na najviši nivo, obuka je najidealnije rešenje, jer ćete na njoj steći sve tražene veštine. Uverenje o završenoj obuci je neophodna stavka pred najvažniji deo – polaganje stručnog ispita. Osobe koje se traže za ovu poziciju treba da poseduju izuzetnu fizičku spremnost, da budu krupne i snažne, ali i da imaju sposobnost da procene svaku potencijalnu opasnost i budu spremni da delaju.

Pri samoj prijavi, svi kandidati imaju istu polaznu osnovu, pa čak i nakon završetka obuke. U obavezi su da svoj posao obavljaju prema ustaljenim pravilima i profesionalnim standardima koje su naučili na obuci za obezbeđenje. Ona se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijske nastave se stiču osnove i uče pravila rada, a u okviru praktičnog dela najbitnije veštine.

Kako izgleda program obuke za obezbeđenje?

Obuka za obezbeđenje započinje učenjem teorijskog dela, i to kroz predavanja, konsultacije i kurseve. Ono što vas kvalifikuje u najvećoj meri jeste praktični deo, jer usavršavate fizičke sposobnosti kroz predviđene vežbe kojima razvijate kondiciju i fizičku snagu. Ovde je fokus stavljen na fizičku pripremu i podrazumeva bavljenje sportom, razne vežbe, učenje borilačkih veština, tj. upoznavanje sa specifičnim pokretima, kretanjem, udarcima, padovima itd.

S druge strane, teorija podrazumeva učenje o samom poslu obezbeđenja, pravnim aspektima, krivičnim postupcima u skladu sa situacijama koje se dešavaju u realnosti, kao što su prekršaji i krivična dela. Ona vas detaljno uči merama bezbednosti, kako zaštititi ljude i  ispravno obezbediti mesto na kojem se desio neki krivični događaj. Osim toga, bitno je da razvijete i komunikacione veštine i da se osposobite za rešavanje sukoba na zakonski propisan način.

Morate biti upoznati sa svim ovlašćenjima koja imaju službenici obezbeđenja, šta je dozvoljeno na radnom mestu, a šta nije, kada morate nužno da se odbranite ili napadnete.

Pohađajući ovu obuku, s vremenom jačate i učite tehnike koje ćete primeniti u određenim situacijama. Takve situacije mogu biti visokorizične, podrazumevati da koristite sredstva prinude ili da samo sprovedete osnovne mere zaštite. Ipak, obuka za obezbeđenje vas uči fizičkoj i psihičkoj spremnosti, tako da ćete u svakom trenutku znati šta da radite i kako da reagujete.

Na obuci za obezbeđenje bićete upoznati i sa opremom koju koristi obezbeđenje, određenim procedurama prilikom intervencija, kao što su sistem zaštite od požara, odnosno sve što ima veze sa zdravljem i bezbednošću na radu. U skladu sa tim, prva medicinska pomoć je još jedna od obaveznih stavki prilikom obuke, a primenjuje se u vanrednim situacijama.

Osim psihofizičke spremnosti, naučićete i sve u vezi sa pravnom regulativom u ovoj oblasti, odnosno o primeni zakona i uslovima za dobijanja licence.

Koji su uslovi za pohađanje obuke i sticanje licence?

Obuku za obezbeđenje možete pohađati ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

  • državljanin ste Republike Srbije;
  • punoletni ste;
  • imate najmanje srednju stručnu spremu;
  • protiv vas se ne vodi krivični postupak;
  • posedujete lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti.

 

A dokumente koje prilažete prilikom prijave su potvrda o državljanstvu, fotokopija lične karte i lekarsko uverenje.

Nakon završene obuke polaže se završni ispit, a ako ga uspešno položite, dobijate potvrdu, odnosno sertifikat.

Za dobijanje licence potrebno je da ispunite još nekoliko uslova, među kojima su:

  • da prođete bezbednonu proveru;
  • da budete obučeni za korišćenje vatrenog oružja ili da ste odslužili vojni rok pod oružjem;
  • da ste polagali stručni ispit u Ministarstvu.

Lica koja već imaju radno iskustvo na poslovima policijskog službenika ili u okviru Vojske Srbije nisu u obavezi da pohađaju obuku za obezbeđenje.

Prijavite se!

Ako ste nekada poželeli da se bavite ovim poslom, imate mogućnost da pohađate obuku za obezbeđenje i steknete najbolje veštine. Ovaj vid edukacije je najbolji za vas jer na najbolji način stičete adekvatnu praksu.

Ukoliko vas interesuje ovaj posao, možete i vi pohađati obuku za obezbeđenje. Nakon završene obuke polagaćete test, posle kojeg se podnosi prijava MUP-u za licencu i na kraju polaže ispred komisije u MUP-u. 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam