Coaching kursevi

Svaki profesionalac nastoji da se razvija tokom karijere bez obzira na to kojom oblašću se bavi. Pored očiglednih benefita koje donosi veća stručnost (plata, pozicija), rad na usavršavanju poboljšava međuljudske odnose kako na poslu, tako i u privatnom životu. Da bi se postigao željeni efekat, potrebna je asistencija stručnjaka koji se bave treniranjem kadrova i unapređivanjem njihovog odnosa prema poslu. 

U skladu sa tim, najprirodnije je da se ovim bave HR eksperti, koji razumeju potrebe zaposlenih u kompaniji. Ipak, s obzirom na to da je reč o znimanjima koja mogu da pomognu svakom pojedincu, coaching kursevi se preporučuju svima koji žele da unaprede sebe i druge. 

Šta je koučing?

Treniranje, tj. „koučing”, predstavlja oblik učenja gde stručnjak pomaže nekome da unapredi svoje veštine radi boljeg radnog učinka, ali i ličnog razvoja. Usvajanjem novih veština lakše se rešavaju profesionalni izazovi i napreduje u karijeri. Coaching obuka pomaže i u boljem snalaženju u novoj radnoj sredini kroz psihoterapeutski rad i sticanje novih veština. 

Ovaj proces predstavlja odlično ulaganje u zaposlene. Za potpuno razumevanje coachinga potrebno je savladati brojne metode rada kako bi se na pravi način pristupilo ličnom i profesionalnom razvoju ljudi. Coaching metode se koriste za:

  • poboljšanje učinka na radnom mestu;
  • sticanje novih veština koje su potrebne zaposlenima za uspešno rešavanje profesionalnih izazova;
  • pomaganje ljudima da usvoje neophodna znanja za obavljanje određenog posla;
  • poboljšavanje kvaliteta života kako bi se lakše prevazišli lični izazovi u životu koji utiču na profesionalni rad.

Ukratko, cilj ovog procesa je bolje razumevanje svih svakodnevnih izazova koji utiču na život pojedinaca. Iako se često može čuti izraz „life coach”, kurs pruža širok dijapazon znanja koja nalaze primenu u svim sferama života. To mogu biti oblasti poput karijere, upravljanja finansijama, međuljudskih odnosa, metoda učenja, zdravlja, ljubavnog života itd. Za uspešan rad se primenjuju i metode koje primenjuju psiholozi

Šta sadrži coaching obuka?

Coching kursevi su fokusirani na savladavanje brojnih metoda rada koje olakšavaju pristupanje problemima i njihovo rešavanje. Jedan od pristupa je GROW model (Goal, Reality, Options, Will), koji postavljanjem pravih pitanja usmerava sagovornika ka pravim odgovorima. 

Ovaj pristup podrazumeva rad kroz definisanje cilja, sagledavanje stvarnosti, analizu mogućih opcija i rešenost osobe da se suoči sa izazovom. Primenom ovog modela u obuci moguće je raditi na konkretnim primerima. To dodatno olakšava razumevanje materije i priprema polaznike na realne uslove rada.

Ovo je samo jedan deo obuke, koja sadrži i:

  • osnove coahcinga;
  • načine primene veština stečenih treningom;
  • sagledavanje izazova rada u velikoj organizaciji;
  • metode razgovora sa zaposlenima;
  • napredne tipovi treniranja.

Nakon što kompletiraju kurs, polaznici će moći da pomognu sebi i drugima u profesionalnom okruženju, ali i svakodnevnom životu. Mnogi se posle obuke odlučuju da rade u oblasti ljudskih resursa kao savetnici za unapređenje rada zaposlenih i međuljudskih odnosa u kolektivu. 

Interesantno je da se pojedinci odlučuju i za samostalnu karijeru, gde ljudima pomažu da reše životne izazove držanjem predavanja ili online, putem bloga. Kako je reč o oblasti koja se konstantno razvija, preporučuje se redovno usavršavanje kroz pohađanje kurseva i seminara iz oblasti coachinga. 

Kako su organizovani coaching kursevi?

U zavisnosti od oblasti koja se obrađuje i nivoa znanja koje poseduju polaznici, coaching kursevi mogu da traju između dve nedelje i 12 meseci. Trajanje zavisi i od dinamike predavanja, tj. broja časova koji se održavaju na nedeljnom nivou. 

Predavanja se najčešće održavaju u prostorijama obrazovnih centara, a postoji i mogućnost pohađanja online kurseva. Klasičan pristup nastavi podrazumeva lično prisustvovanje času, što omogućava neposredniju komunikaciju sa predavačem.

S druge strane, učenje od kuće olakšava planiranje vremena jer isključuje potrebu za putovanjem. U ovom slučaju jedino što vam je potrebno jesu interenet konekcija i uređaj za praćenje nastave (laptop, tablet ili telefon). Bez obzira na to za koju opciju da se odlučite, organizatori garantuju visok kvalitet nastave.

Kako je za coaching važno savladavanje tehnika komunikacije, predavanja se organizuju u malim grupama ili putem individualne nastave. Primarni cilj predavača je da svima posveti maksimalnu pažnju, kako bi se na najbolji način usvojile coaching tehnike. 

Iako manje grupe pružaju visok nivo interakcije između predavača i polaznika, najbolji efekat daju individualni časovi. To je ujedno i najbolja demonstracija rada trenera, jer se coaching u profesionalnom okruženju mahom obavlja „jedan na jedan”. Dodatni benefit je veća sloboda u dogovaranju termina časova, što nije slučaj kod grupne nastave. 

Obrazovne institucije najčešće nude sertifikate po završetku školovanja koji mogu da otvore vrata u mnogim kompanijama. Poslodavci izuzetno cene profesionalce koji ulažu u svoje znanje koje olakšava rad. Naime, ova znanja direktno unapređuju poslovanje kompanije jer treneri pomažu postojećim kadrovima kompanije da budu još efikasniji i kvalitetniji. 

Iskoristite priliku već danas i unapredite svoja znanja iz oblasti coachinga odabirom jednog od ponuđenih kurseva koji se održavaju u učionici ili online.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta | Cena: od 28000 din | Početak: 23.05.2024 | Trajanje: dva meseca Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 6 od ukupno 6