Stekni nove veštine ili usavrši postojeće.

Nauči i olakšaj sebi put do zaposlenja,
promene posla ili se jednostavno zabavi uz nove veštine.

U fokusu


Novo na sajtu

Programming in C#

Saznajte više
CET – Computer Equipment & Trade organizuje kurs „Programiranje u C#”. Kao početni kurs tokom kog se izučavaju osnove objektno orijentisanog programiranja, polazniku daje uvid u osnove programiranja koje se koriste u svim modernim programskim jezicima. Polaznici tokom ovog kursa savladavaju osnovne koncepte programiranja kako bi kreirali aplikaciju koja implementira najznačajnije C# i .NET Framework 4.5 koncepte.

Kontroling troškova

Saznajte više
MNG centar organizuje kurs „Kontroling troškova”. Upravljanje troškovima je jedna od najvažnijih aktivnosti u kontrolingu. Osnovni cilj kontrolinga troškova je postizanje što veće dugoročne koristi od ostvarenog troška i ostvarenje ciljeva preduzeća uz što niže troškove bez negativnih dugoročnih posledica na rezultate poslovanja i konkurentsku poziciju preduzeća. 

ONLINE KURS ENGLESKOG JEZIKA

Saznajte više
Online kurs engleskog jezika u Language Workshop centru je učenje jezika na jedan živ i dinamičan način, pa pored konverzacije i razvijanja drugih veština poput slušanja, čitanja i pisanja pomoću kojih se sistematično uči jezik, polazniku se približava kultura i društvo engleskog govornog područja.

Kurs dikcije

Saznajte više
Institut MAIN POINT organizuje kurs dikcije, a za svakog polaznika izrađuje se transkript govornog diskursa koji beleži govorne karakteristike. Procenjuje se da oni koji se bave svojim glasom i govorom prolaze 10 PUTA USPEŠNIJE u poslu i u odnosima sa ljudima od onih koji se ne bave razvijanjem govorničkih sposobnosti.

Obuka za kozmetičara - estetičara

Saznajte više
Beauty Glamour studio organizuje obuku za kozmetičara. Tokom obuke studenti prolaze teoretski i praktični deo, prateći sve svetske novine, kako u primeni preparata, tako i u primeni novih tehnika. Tokom praktične nastave studenti se obučavaju na najsavremenijim aparatima, koristeći preparate nekoliko svetskih brendova, što im omogućava šire obrazovanje.
Sve novosti

Predstavljamo organizatore kurseva