Logistika

Kako roba stiže do prodavnica ili direktno na kućnu adresu kupca? Kako se vrše procene potreba i izbegavaju nestašice? To su pitanja na koje odgovor daje logistika. Reč je o delatnosti koja se bavi robom i pronalaženjem najoptimalnijih načina za njen transport. Svaka industrijska grana zahteva dobro planiranje kako bi lanac proizvodnje neometano funkcionisao. 

 

To znači da je potrebno planiranje redovne dostave sirovina proizvođačima i transporta proizvoda do mesta prodaje, kao i obezbeđivanje dovoljne količine za kupce. Pritom je potrebno imati na umu da je čitav proces organizovan tako da su troškovi minimalni a kvalitet isporuke maksimalan. Svaka greška u planiranju dovodi do rasta troškova, što utiče na krajnju cenu i na taj način i na zaradu. U velikom broju slučajeva reč je o međunarodnim poslovima gde je potrebno organizovati transport uz poštovanje domaćih i internacionalnih zakona. 

 

Logistikom se bave profesionalci koji pregovaraju sa dobavljačima, osmišljavaju najefikasnije rute za transport, komuniciraju sa sektorom transporta, carinom i drugim službama, radi pružanja efikasne dostave proizvoda uz maksimalnu uštedu vremena i novca.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

8400 din Raskid radnog odnosa
za 1 dan
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 3 dana
od 1396 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 6 dana
od 1455 eur Marketing i marketing menadžment
za 6 dana
od 1396 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 6 dana
od 610 eur Art Director
za 6 dana
od 1526 eur Menadžment ljudskih resursa
za 6 dana
od 610 eur Real Estate Agent
za 6 dana
od 1526 eur Finansijski menadžment
za 6 dana
od 1695 eur Međunarodno poslovanje
za 6 dana
3000 din IMO Standard
za 6 dana
od 610 eur Event Manager
za 6 dana
28320 din IMO Exclusive
za 6 dana
od 610 eur Copywriter and Content Creator
za 6 dana
od 610 eur Advertising Creative Manager
za 6 dana
9440 din IMO Premium
za 6 dana
od 610 eur Advertising Account Manager
za 6 dana
od 1765 eur Cambridge poslovni program
za 6 dana
od 1526 eur Odnosi s javnošću
za 6 dana
od 1566 eur Preduzetništvo
za 6 dana
od 1065 eur Poslovna administracija
za 6 dana
od 1425 eur Menadžment projekata
za 6 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 7 dana
12000 din Komunikacija u krizi
za 10 dana
22300 din Tehnike intervjuisanja
za 10 dana
24300 din Mapiranje procesa
za 11 dana
16000 din Online provere znanja
za 13 dana
6000 din Streching seminar
za 14 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 14 dana
17900 din Psihologija prodaje
za 15 dana
10500 din Vebinar - Upravljanje promenama
za 17 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 18 dana
24500 din Istraživanje stranih tržišta
za 20 dana
89700 din Specijalista za radne odnose
za 27 dana
10000 din Emocionalna inteligencija
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 610 eur Real Estate Agent
od 610 eur Event Manager
od 610 eur Art Director
od 1566 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu