Logistika

Kako roba stiže do prodavnica ili direktno na kućnu adresu kupca? Kako se vrše procene potreba i izbegavaju nestašice? To su pitanja na koje odgovor daje logistika. Reč je o delatnosti koja se bavi robom i pronalaženjem najoptimalnijih načina za njen transport. Svaka industrijska grana zahteva dobro planiranje kako bi lanac proizvodnje neometano funkcionisao. 

 

To znači da je potrebno planiranje redovne dostave sirovina proizvođačima i transporta proizvoda do mesta prodaje, kao i obezbeđivanje dovoljne količine za kupce. Pritom je potrebno imati na umu da je čitav proces organizovan tako da su troškovi minimalni a kvalitet isporuke maksimalan. Svaka greška u planiranju dovodi do rasta troškova, što utiče na krajnju cenu i na taj način i na zaradu. U velikom broju slučajeva reč je o međunarodnim poslovima gde je potrebno organizovati transport uz poštovanje domaćih i internacionalnih zakona. 

 

Logistikom se bave profesionalci koji pregovaraju sa dobavljačima, osmišljavaju najefikasnije rute za transport, komuniciraju sa sektorom transporta, carinom i drugim službama, radi pružanja efikasne dostave proizvoda uz maksimalnu uštedu vremena i novca.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

21700 din Samorukovođenje
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 6 dana
24500 din SPIN tehnika u prodaji
za 6 dana
14000 din Slepo kucanje - online
za 9 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 10 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 13 dana
23700 din Kontroling troškova
za 13 dana
od 1626 eur Menadžment projekata
za 27 dana
od 1676 eur Marketing i marketing menadžment
za 27 dana
od 1626 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 27 dana
od 1726 eur Finansijski menadžment
za 27 dana
od 1975 eur Cambridge poslovni program
za 27 dana
od 1426 eur Poslovna administracija
za 27 dana
od 1726 eur Odnosi s javnošću
za 27 dana
od 773 eur Real Estate Agent
za 27 dana
od 1925 eur Međunarodno poslovanje
za 27 dana
od 1726 eur Menadžment ljudskih resursa
za 27 dana
od 773 eur Copywriter and Content Creator
za 27 dana
od 1776 eur Preduzetništvo
za 27 dana
od 1626 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 27 dana
od 773 eur Advertising Creative Manager
za 27 dana
od 773 eur Advertising Account Manager
za 27 dana
od 773 eur Event Manager
za 27 dana
od 773 eur Art Director
za 27 dana
18700 din Komunikacijom do cilja
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 773 eur Real Estate Agent
od 773 eur Event Manager
od 773 eur Art Director
od 1776 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu