Prevodilaštvo

Da biste se bavili prevođenjem, morate poznavati strani jezik na najnaprednijem nivou. Profesionalni prevodilac mora da završi određeni jezik na Filološkom fakultetu, nakon kojeg se usavršava na specijalizovanim kursevima za prevodioca za usmeno i pismeno prevođenje. S obzirom na to da na fakultetima nije ustaljena praktična nastava za prevođenje, kursevi su pravi izbor za one koji žele da briljiraju u ovom poslu.

Na kursevima se obučavate za nekoliko tipova prevođenja u zavisnosti od svojih interesovanja i oblasti u kojoj želite da se usavršavate. Tako se, na primer, možete usavršavati za prevođenje iz oblasti prava, ekonomije, medicine, informacionih tehnologija, tj. onih oblasti koje su najperspektivnije i gde ponude za posao neće izostati.

Koje sve vrste prevodioca postoje i gde možete raditi kao prevodilac saznaćete u nastavku teksta.

Šta možete očekivati od kursa?

Kurs za prevodioca je namenjen svima onima koji žele da steknu zvanje prevodioca i da usavrše strani jezik. Nastavni program je osmišljen tako da zadovolji sve kriterijume koji se postavljaju na tržištu rada. 

Prilikom prijave na kurs, kao i kod ostalih, postoji mogućnost pohađanja tradicionalne ili online nastave u zavisnosti od toga šta više preferirate. Nastavni program je isti i u radu se koriste identični materijali, s tim što se online nastava prati od kuće, a tradicionalna u predviđenim prostorijama zajedno sa predavačem.

Sa ciljem da vas osposobe za sve vrste prevođenja, u okviru kursa ćete učiti sve vrste pismenih i usmenih prevođenja da biste bili kvalifikovani prevodioci u različitim situacijama.

Naučićete najbitnije veštine za ovaj posao, od kojih je najvažnije da posedujete:

 • stručnost – važno je da se specijalizujete za određenu nišu i da poznajete stručnu terminologiju kako bi vaš prevod bio kvalitetan i relevantan;
 • preciznost – na kursu ćete steći veštine slušanja i razumevanja sagovornika kako biste pravovremeno i tačno preveli ono o čemu osoba preko puta vas priča;
 • pismeno izražavanje – naučićete važna gramatička pravila, fraze, vokabular i posebna svojstva određenog jezika;
 • tečan i jasan govor – steći ćete sposobnost lepog izražavanja, elokventnost i naučićete ispravno da prenesete poruku publici kojoj se obraćate;
 • odgovornost – naučićete kako da zadovoljite sve potrebe svog budućeg klijenta i da poštujete dogovorene rokove.

Neizostavni deo kursa za prevodioca je i osposobljavanje za profesionalno obavljanje posla u različitim situacijama. Naučićete koje sve vrste prevoda postoje i koji se tačno primenjuju u kojim situacijama. U skladu sa tim, znaćete kako izgleda i koje su vam veštine neophodne za simultano, konsekutivno, književno prevođenje i prevođenje dokumentacije i koja pravila se primenjuju u svakoj zasebnoj struci.

Na kursu ćete steći znanja i veštine koji će vas osposobiti za rad u poslovnim korporacijama, prevodilačkim agencijama, državnim telima ili čak samostalno kao freelancer.

Koje sve vrste prevoda postoje?

Prevodilac je osoba koja se postavlja kao posrednik između ljudi koji komuniciraju na različitim jezicima. Razlikujemo usmena i pismena prevođenja u različite svrhe. Postoji nekoliko profesionalnih usluga prevođenja, a najčešće su:

 • simultano prevođenje;
 • konsekutivno prevođenje;
 • književno prevođenje;
 • prevođenje dokumenata.

Simultano prevođenje

Simultano ili istovremeno prevođenje podrazumeva proces tokom kojeg se odvija više radnji kao što su slušanje, analiza sadržaja, anticipacija još neizrečenog do kraja i prevod na određeni jezik. Posao simultanog prevodioca je veoma zahtevan i stresan, jer u realnom vremenu sluša sagovornika na izvornom jeziku i njegove izgovorene rečenice odmah prevodi, što znači da kontinuirano mora da prati priču. Ova osoba poseduje izuzetne veštine jer osim prevođenja mora da se prilagodi i duhu tog jezika koji prevodi. Simultano prevođenje se sprovodi na konferencijama, predavanjima, prezentacijama, u sudnici, na sastancima poslovnih odbora. Za razliku od pismenog prevođenja, ova vrsta usmenog prevođenja dozvoljava fleksibilnost uz minimalnu improvizaciju.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je najstariji i nešto jednostavniji tip prevođenja, koji se za razliku od simultanog sa vremenskim razmakom, tj. deo po deo, prevodi publici. Iako je i u ovom slučaju veoma bitna sposobnost pamćenja, prevodiocu je veoma lakše segmentovano da prevodi nego istoremeno da prevodi i prati dalji tok komunikacije kao kod simultanog prevođenja. Ova vrsta prevođenja mora biti sažeta kako bi i publici olakšala proces slušanja, ali i da bi se skratilo vreme nastupa govornika, da ne bi sve trajalo dugo. Kada su u pitanju duži govori, uglavnom se koriste beleške da bi se lakše zapamtilo. Konsekutivno prevođenje je uobičajeno na manjim skupovima, sastancima sa manjim brojem članova, intervjuima, kratkim nastupima javnih ličnosti, poverljivim razgovorima.

Književno prevođenje

Prevodioci imaju bitnu ulogu kada su književna dela u pitanju, a pogotovo bestseleri. Radi se o knjigama koje su doživele veliki broj izdanja, pa su prevedene na mnoge svetske jezike. Da bi ta dela bila predstavljena drugim nacijama, moraju se prevesti na određeni jezik. Ova književna dela se pripisuju profesionalnim prevodiocima s obzirom na to da je u pitanju pismeno prevođenje i da se radi o globalnim bestselerima. Zbog toga je posao prevodioca vrlo odgovoran, jer svako delo mora biti tačno prevedeno u skladu sa originalom, da gramatika bude besprekorna i da, naravno, bude prilagođeno duhu jezika na koji je original preveden tako da zadrži svu svoju suštinu.

Prevođenje dokumenata

Prevođenje ličnih dokumenata je veoma česta pojava u prevodilačkim agencijama i sprovodi se u različite svrhe. Prevode se lične karte, pasoši, diplome i svedočanstva o završenom školovanju u svrhu preseljenja ili zaposlenja u inostranstvu. Osim ličnih dokumenata, prevodi se i poslovna dokumentacija u koju spadaju ugovori, projekti, različiti tipovi obrazaca.

Gde sve možete raditi kao prevodilac?

Posao prevodioca je veoma tražen, pa tako postoje brojna mesta na kojima kao prevodilac možete raditi, među kojima su:

 • državne institucije (ministarstva, lokalne samouprave, agencije);
 • poslovne korporacije;
 • prevodilačke agencije;
 • hoteli i ugostiteljski objekti;
 • turističke organizacije;
 • banke;
 • ambasade, Ministarstvo inostranih poslova (diplomatija);
 • advokatske kancelarije.

Pored institucija, možete raditi samostalno kao nezavisni prevodilac koji radi za jednu ili više izdavačkih kuća ili sudski tumač samostalno ili u okviru advokatske kancelarije.

Poznavanje jezika u svrhu turizma je velika prednost, jer se organizuje veliki broj putovanja na razne turističke destinacije, pa se možete zaposliti kao turistički vodiči u inostranstvu.

Prevodioci imaju mogućnost da budu honorarci i rade kao freelanceri na poznatim online platformama radeći za klijente širom sveta. Uglavnom ste plaćeni na sat ili po određenom projektu, u zavisnosti od toga šta se konkretno prevodi. Ukoliko ste se specijalizovali za određenu nišu, moći ćete to i da istaknete na platformi, tj. u opisu vašeg profila, što će omogućiti i potencijalnim klijentima da vas lakše pronađu. Takođe, moći ćete i vi da ponudite svoje usluge u zavisnosti od konkretnog posla koji se nudi.

Usavršite svoje veštine na kursu za prevodioca!

Na kursu za prevodioca ćete produbiti svoje znanje i steći sertifikat koji će vas učiniti profesionalnim prevodiocem. Koji god jezik da ste učili, moći ćete na nekim od kurseva dodatno da se usavršite. Tržište je stalno u potrazi za prevodiocima u različitim oblastima, pa se može reći da je veoma isplativo baviti se ovim poslom. Da biste zakoračili u svet prevodilaštva, morate savršeno poznavati jezik i nišu kojom ćete se baviti.

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Beograd | Cena: 22500 din | Početak: 10.06.2024 | Trajanje: 8 časova Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 1 od ukupno 1