Nemački jezik - konverzacijski

Ukoliko želite da usavršite komunikaciju na nemačkom kako biste se sporazumeli u bilo kojoj situaciji, konverzacijski kursevi vam nude brojne načine za lako savladavanje jezika.

U konverzaciji je bitno da se pridržavate već naučenih gramatičkih pravila i da imate razvijen vokabular kako bi vaše rečenice bile tačne, smislene i leksički bogate. Da biste tečno pričali na nemačkom jeziku, morate svakodnevno vežbati usmenu komunikaciju na različite teme. Konverzacijski kursevi vam pomažu da usavršite komunikaciju kroz posebno osmišljene vežbe koje sprovodi vaš predavač u skladu sa prilagođenim nastavnim programom. 

Tečno sporazumevanje na nemačkom jeziku može vam biti potrebno recimo za poslovne prilike sa inostranim klijentima, za upis na fakultet ili turistički odlazak u Nemačku na neko duže vreme. Za koju god svrhu da učite ovaj jezik, konverzacijski kursevi nemačkog pripremiće vas za izvrsnu komunikaciju, koju ćete praktikovati sa lakoćom u kojoj god situaciji da se nalazite.

Na koje načine usavršiti komunikaciju na nemačkom jeziku, koje su prednosti pohađanja konverzacijskih kurseva i koji tip nastave imate na raspolaganju – saznaćete u nastavku. 

Koje su prednosti pohađanja konverzacijskih kurseva i kome su oni namenjeni?

Radi sporazumevanja i tečnog pričanja, konverzacijski kursevi nemačkog jezika su idealan izbor da propričate na ovom jeziku s obzirom na specijalizovan program rada koji se primenjuje. Postoji veliki broj prednosti pohađanja konverzacijskih kurseva nemačkog jezika, od kojih se najviše mogu izdvojiti:

  • sticanje komunikacijskih veština;
  • sticanje prezentacionih veština;
  • proširen fond reči i bogat vokabular;
  • naprednije poznavanje gramatičkih pravila;
  • praktične vežbe sa predavačem ili članovima grupe na razne teme;
  • samopouzdanje u komunikaciji na najvišem nivou;
  • sprečavanje blokada u govoru i uklanjanje treme.

Konverzacijski kursevi nemačkog jezika su namenjeni onima koji žele da nauče pravila komunikacije i veštine sporazumevanja u poslovnim prilikama, univerzitetskom okruženju i svakodnevnim situacijama. Takođe, ako već imate određeno predznanje nemačkog, ovi kursevi će vam poslužiti za obnavljanje gradiva i dodatno usavršavanje. A ako vam se jednostavno sviđa ovaj jezik, možete ga učiti i iz hobija.

Kako izgledaju predavanja?

Vaš cilj je da usavršite komunikacijske veštine i steknete dovoljno samopouzdanja tako da lagodno možete pričati sa govornicima nemačkog. Časovi su interaktivni, podrazumevaju razne komunikacijske vežbe sa drugim članovima grupe, ali i predavačem. Vodićete dijaloge i diskusije na nemačkom jeziku na različite teme, učićete kako da se služite improvizacijom u govoru, da aktivno slušate sagovornika, pridržavate se gramatičkih pravila nemačkog jezika i služite se vokabularom. Takođe, ono po čemu se ovi kursevi ističu jeste usavršavanje komunikacijskih veština uz oslobađanje jezičkih barijera i treme, kao i podizanje samopouzdanja.

Teme za razgovore ili diskusije mogu biti formalne (npr. poslovne situacije) i neformalne (svakodnevne situacije). Kroz diskusije možete naučiti dosta o običajima i kulturi zemlje, ljudima i njihovim životnim navikama, zbog čega su časovi posebno zanimljivi. Ukoliko imate slična ili ista interesovanja kao i drugi polaznici, možete pokrenuti teme iz određene oblasti, recimo medicine, ekonomije, sporta i rekreacije, muzike ili ugostiteljstva. Aktivno učešće je glavna karakteristika kurseva konverzacijskog nemačkog jezika jer doprinosi efikasnijem i bržem učenju.

Bilo da imate predznanje na osnovnom ili višem nivou, program ovih kurseva je u skladu sa različitim nivoima znanja. Znanje se stiče postepeno, pa je kurs prilagođen svakom na osnovu njegovog prethodnog znanja jezika. Bez obzira na to da li ste početnik ili imate napredno znanje i cilj vam je da samo usavršite jezik, ovi kursevi će vam pomoći da obogatite fond reči u svom svakodnevnom izražavanju i da sa lakoćom primenjujete kompleksnije rečenične konstrukcije.

Vrste nastave

Bez obzira na to da li više volite učenje na daljinu ili u školi, imate slobodu izbora između dve vrste nastave:

  1. Tradicionalna nastava – Tradicionalna nastava nemačkog jezika se održava u prostorijama škole i časove pohađate uz predavača. U skladu sa nastavnim planom i programom koji podrazumeva zajedničke vežbe, postajete mnogo produktivniji i aktivniji. Predavači su zaduženi za organizovanje vežbi, igara, radionica, dijaloga i diskusija i podučavanje veštinama komunikacije koje su od presudnog značaja za savladavanje jezika. Dostupni su za sva pitanja i nejasnoće u vezi sa gradivom. Časovi se organizuju vikendom ili radnim danima nakon posla ili škole.
  2. Online nastava – Suprotno tradicionalnoj, online nastava nemačkog jezika se pohađa od kuće i namenjena je svim ljubiteljima učenja i rada na daljinu. Idealna je ako ste u škripcu sa vremenom, pa termine časova ugovarate sa predavačem, prilagođavajući ih svakodnevnim obavezama. Takođe, program je koncipiran tako da imate i mogućnost samostalnog praćenja lekcija uz određena uputstva. Prednost online nastave u odnosu na tradicionalnu jeste to što svaki izostanak možete kompenzovati odslušanim audio i video zapisom sa predavanja.

U zavisnosti od brzine učenja, na raspolaganju su vam standardni, poluintenzivni i intenzivni kursevi nemačkog jezika. Ukoliko preferirate učenje nasamo sa predavačem, možete izabrati individualnu nastavu, a ako želite da učite kroz interakciju sa ostalim članovima grupe, onda birate grupnu nastavu.

Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, s tim što je na konverzacijskim kursevima fokus na praktičnom učenju i savladavanju jezika kroz interaktivne vežbe, jer adekvatne veštine stičete upravo kroz konverzaciju.

Prijavite se na kurs i steknite sertifikat!

Na ovim kursevima imaćete priliku da usavršite veštine komunikacije na visokom nivou. Po završetku kursa, samouvereno ćete se upustiti u konverzaciju na nemačkom jeziku na bilo koju temu jer ćete se vešto služiti rečima, frazama i složenijim rečenicama. Postići ćete cilj koji ste sebi postavili na samom početku: razumevanje, aktivno slušanje i tečno pričanje.

Konverzacijski kursevi nemačkog jezika su najbolja opcija da na realnim primerima i kroz praktične vežbe, a ujedno i druženje, efikasnije naučite konverzacijski nemački. Vaše znanje dokazuje sertifikat koji možete dostaviti bilo kojoj instituciji kao potvrdu da ste kvalifikovan pojedinac sa poželjnim nivoom znanja nemačkog. A da biste to i postali, prijavite se na kurs i obezbedite svoje mesto na vreme.

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:

Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 2 od ukupno 2