Hrvatski jezik

Koliko je hrvatski jezik sličan srpskom jasno govori činjenica da se zvanični jezik u Jugoslaviji zvao srpskohrvatski. Ukoliko turistički idete u ovu zemlju, nećete imati nikakvih problema u komunikaciji, ali to što vas neko razume neće biti dovoljno za službene prepiske i strogo poštovanje pravopisa i gramatike. 

Poznavanje hrvatskog jezika je važno pre svega ako vas interesuje studiranje ili rad na poziciji gde je važno služiti se hrvatskim pri svakodnevnom radu. Interesantno je da veliki broj sličnosti može da bude i otežavajuća okolnost pri učenju. Ipak, uz kvalitetan kurs hrvatskog jezika bez problema ćete savladati sve pojedinosti jezika.

Kako izgleda kurs hrvatskog jezika?

Hrvatski jezik ima brojne sličnosti sa srpskim, ali i specifičnosti koje je potrebno usvojiti (npr. korišćenje infinitiva), što može predstavljati veliki izazov. To znači da će vam za uspešno savladavanje obuke biti potrebno određeno vreme. Zato izaberite školu jezika koja će vam pružiti najbolje uslove rada. Možda i najvažnija pitanja na početku su kada i gde se održavaju časovi hrvatskog. 

Svesne da polaznici biraju predavanja u skladu sa svojim slobodnim vremenom i dnevnim obavezama, škole jezika nude dva oblika nastave:

Online nastava – Školovanje putem interneta predstavlja značajnu prednost kada je reč o uštedi vremena. U tom slučaju nema potrebe za odlaskom na predavanja, već je dovoljno da sednete za kompjuter i uključite se na čas. Uz to, online kursevi nude i veću fleksibilnost kada je odabir termina za održavanje nastave u pitanju.

Kako ne postoji potreba za odlaskom u školu jezika, predavač organizuje nastavu u dogovoru sa polaznicima. Pojedine obrazovne institucije nude i mogućnost učenja na daljinu, gde su ranije snimljena predavanja i materijali za učenje dostupni non-stop na portalu škole.

Klasično školovanje iz učionice – Najčešći format nastave je tradicionalan metod, po kom se nastava održava uživo u prostorijama obrazovne ustanove. Mnogi polaznici i dalje daju prednost ovom vidu rada zbog direktnog kontakta sa predavačima, ali i zbog toga što nemaju tehničkih uslova za online učenje, tj. ne znaju da rade na računaru

Da li odabrati grupnu ili individualnu nastavu za učenje hrvatskog jezika?

Sledeći korak pri odabiru metoda nastave je izbor između grupne i individualne nastave. Što se tiče grupne nastave, škole jezika se trude da osnuju manje grupe kako bi predavači mogli da se posvete svakom polazniku. Takav vid nastave je pogodan za sve one kojima ne smeta rad u društvu drugih polaznika (uživo ili online). 

Međutim, ako smatrate da vam je potrebna veća pomoć predavača, razmislite o individualnim časovima hrvatskog, gde se nastava odvija „jedan na jedan”, a predavač je posvećen isključivo vama. Gradivo se savlađuje u ritmu koji vam najviše odgovara, a postoji i mogućnost da se određene oblasti dodatno obrađuju (npr. gramatika). Još jedna prednost je i mogućnost dogovora oko termina održavanja časova direktno sa predavačem. 

Vrste kurseva hrvatskog jezika

Program časova se kreira u odnosu na potrebe polaznika. Nije svakome potreban isti nivo znanja hrvatskog, zbog čega su osmišljeni različiti programi. Ovi programi se razlikuju po težini gradiva, ali i po trajanju predavanja. U skladu s tim, učenje hrvatskog može da traje od nekoliko sedmica do 12 meseci. Šta ćete odabrati zavisi od vaših potreba, a na raspolaganju su vam:

  • Intenzivni kurs hrvatskog jezika – Za ekspresno učenje jezika najefikasniji metod je intenzivna obuka. Ovaj pristup omogućava da se za relativno kratko vreme (nekoliko nedelja) nauče specifičnosti jezika poput upotrebe ijekavice pri pisanju i govoru. 
  • Specijalizovani kurs hrvatskog jezika – Ukoliko želite da studirate na sveučilištu u Zagrebu, Splitu ili Rijeci, potrebno je da imate napredno znanje hrvatskog jezika. To je posebno važno ukoliko se interesujete za oblast koja zahteva aktivno korišćenje specijalnih termina ili naučni pristup, naročito ako želite da postanete programer, lekar ili advokat.
  • Kurs poslovnog hrvatskog jezika – Postoje brojni segmenti koji se pokrivaju na predavanjima, poput zvanične prepiske sa državnim organima ili vođenja poslovnog sastanka. To je naročito važno ukoliko ćete se obraćati državnim organima ili želite da postanete sudski tumač za hrvatski jezik.
  • Časovi konverzacije na hrvatskom jeziku – Za savladavanje osnova jezika radi snalaženja u realnim situacijama možda i najbolji metod su časovi konverzacije. Program nastave je osmišljen tako da se jezik uči kroz „obične” razgovore gde ćete najbolje shvatiti specifičnosti ovog jezika (bonton, sleng, književni govor…).

Škole jezika možete pronaći u mnogim gradovima Srbije, poput Niša, Kragujevca, Pančeva i Novog Sada, Beograda (tj. Novog Beograda), a u nekima od njih možete da pohađate navedene kurseve hrvatskog. 

Sticanje sertifikata hrvatskog jezika

Nakon što uspešno savladate kurs hrvatskog jezika, imate priliku da ozvaničite svoje znanje sticanjem Certifikata o poznavanju hrvatskog jezika. Ovaj sertifikat je u skladu sa međunarodnim CEFR standardom (Common European Framework of Reference), koji se odnosi na tri nivoa znanja nekog jezika:

  • početni A nivo sa podnivoima A1 i A2;
  • srednji B nivo sa podnivoima B1 i B2;
  • napredni C nivo sa podnivoima C1 i C2.

To znači da možete da dobijete uverenje o trenutnom znanju jezika, a da nakon dodatnog usavršavanja polažete za viši nivo. Polaganje se obično vrši dva puta godišnje i sadrži pismeni i usmeni deo. 

Krenite već danas sa sticanjem novih znanja odabirom jednog od ponuđenih kurseva hrvatskog jezika, koji se održavaju online ili u prostorijama škole.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam