Marketing / Digitalni marketing / PR

Marketing je srž svakog poslovanja. Možete imati kvalitetan proizvod ili biti majstor u pružanju usluge kojom se bavite, ali ako ljudi ne znaju za vas, to vam neće doneti veliki prihod. Svakako da je moć lične preporuke velika, ali lična preporuka nije dalekosežna. Dobar marketing može učiniti da za vas zna čitav grad ili čitava zemlja, ili čitav svet.

Digitalizacija prožima savremeno doba. Odražava se na gotovo svako poslovanje i poslovni subjekti koji žele da opstanu moraju da isprate ove promene. Po definiciji, inteligencija poslovnog sistema meri se njegovom sposobnošću da se adaptira na novonastale promene.

Tradicionalan način oglašavanja je već duže vreme u senci digitalnog marketinga. Razloga za to je zaista mnogo, a ovo su neki od njih:

 - za mnogo manje novca dolazite do mnogo više ljudi; 

 - možete da birate kome želite da se obratite;

 - možete različitim kategorijama ljudi prikazivati različite oglase;

 - možete da navedete ljude da sami dolaze do vas;

 - imate mnogo više izbora kad je odabir marketinških kanala u pitanju;

 - možete da merite učinkovitost svog marketinga i da ga konstantno poboljšavate.

Ukoliko, pored digitalnog marketinga, usavršite i odnose sa javnošću – PR, ne postoji razlog da vaša kompanija ne bude kredibilna u očima javnosti i da od svog proizvoda ne napravite brend koji budi pozitivne asocijacije.

 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

14000 din Slepo kucanje - online
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 2 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 2 dana
18200 din Proizvodni kontroling
za 3 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 5 dana
od 1709 eur Menadžment ljudskih resursa
za 7 dana
od 1994 eur Cambridge poslovni program
za 7 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 7 dana
od 1994 eur Međunarodno poslovanje
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 7 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 7 dana
od 899 eur Event Manager
za 7 dana
od 1709 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 7 dana
od 1709 eur Odnosi s javnošću
za 7 dana
od 1709 eur Preduzetništvo
za 7 dana
od 899 eur Art Director
za 7 dana
od 1234 eur Poslovna administracija
za 7 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment projekata
za 7 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 7 dana
od 1709 eur Finansijski menadžment
za 7 dana
od 1709 eur Marketing i marketing menadžment
za 7 dana
23700 din Motivacija zaposlenih
za 12 dana
17700 din Upravljanje stresom
za 16 dana
19600 din Finansije za neekonomiste
za 17 dana
35800 din Psihologija za nepsihologe
za 20 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 23 dana
8400 din Javni nastupi
za 24 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 1709 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu