Trening za trenere iz Asertivnog treninga i Emocionalne pismenosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
12.07.2022.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: 25000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

TRENING ZA TRENERE ASERTIVNOG TRENINGA 

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga. Trening je kombinacija tehnika iz  psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije.

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, ABC model i upravljanje emocijama, vežbe ventilacije emocija, vođenje, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji; Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, Učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti; Tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije; Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?; Asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala; Trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji...

Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

- razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
- jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
- tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji
- razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
- tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
- prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi
- postavljanje granica u odnosu sa drugima, usvajanje prava na grešku, na nedopadanje, na svoju logiku
- vežbe kako da kažem NE (a da se ne osećam krivim)
- otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
- tehnike za savladavanje treme pri javnom nastupu
- redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
- redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa…
- upravljanje emocijama
- razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
- razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju
- pozicija brižnosti naspram spasioca, ranjenog naspram žrtve

Početak: Online (Skype) grupa: 24.7.2022., nedeljom, 4 susreta, 10 do 14:30 časova, jednom nedeljno. 

Cena celog treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama)

Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870. Više informacija na https://psihorelaks.com/trenining-trenera/

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 20.7.2022., 18 do 21 časova, 6 susreta, jednom nedeljno, sredom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima. 

Grupe u Beogradu i Novom Sadu: termini će biti naknadno postavljeni.

Cena celog Treninga je 25.000 dinara.

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga.

Trening je kombinacija tehnika iz psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Teme koje se obrađuju na Treningu:

Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;

Emocije i verbalna komunikacija;

Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima;

Upravljanje emocijama;

Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, anksioznosti, paničnih napada…

Asertivnost kroz emocije;

Emocija kao poruka – značenje emocija;

Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;

Ego stanja i emocionalna pismenost;

Vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;

Psihološke igre; 

Integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost;

Grupa i grupni rad;

Prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera;

Tehnike za umanjenje treme;

Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama.

Više informacija na https://psihorelaks.com/tt-trening-trenera-emocionalne-pismenosti-inteligencije/

Kontakt: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com