Trening za trenere iz Asertivnog treninga i Emocionalne pismenosti, online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
25.07.2024.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: 28500 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

TRENING ZA TRENERE ASERTIVNOG TRENINGA 

Početak: online (Skype) grupa: 8.8.2024., četvrtkom, 6 susreta, jednom nedeljno, 18 do 21 časova.

Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje. 

Postoji opcija i kupovine celokupnog treninga kao video materijala ukoliko ne želite da čekate da krene grupa ili ne možete prisustvovati celokupnom kursu.

Ne postoji polaganje na kraju kursa.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom. Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje. 

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga. Trening je kombinacija tehnika iz  psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije.

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, ABC model i upravljanje emocijama, vežbe ventilacije emocija, vođenje, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji; Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, Učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti; Tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije; Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?; Asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala; Trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji...

Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

- razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
- jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
- tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji
- razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
- tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
- prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi
- postavljanje granica u odnosu sa drugima, usvajanje prava na grešku, na nedopadanje, na svoju logiku
- vežbe kako da kažem NE (a da se ne osećam krivim)
- otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
- tehnike za savladavanje treme pri javnom nastupu
- redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
- redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa…
- upravljanje emocijama
- razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
- razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju
- pozicija brižnosti naspram spasioca, ranjenog naspram žrtve

Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom. Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje. 

Cena celog treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama dok se ne završi edukacija).

Više informacija na https://psihorelaks.com/trenining-trenera/

 

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 5.8.2024., 18 do 21 časova, 6 susreta, jednom nedeljno, ponedeljkom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima, ukoliko svima bude odgovaralo. Susreti se snimaju te je moguće naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje nekim ili svim časovima. Postoji opcija i kupovine celokupnog treninga kao video materijala ukoliko ne želite da čekate da krene grupa ili ne možete prisustvovati celokupnom kursu.

Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

Grupe u Beogradu i Novom Sadu: termini će biti naknadno postavljeni.

Cena celog Treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama dok se ne završi edukacija).

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga.

Trening je kombinacija tehnika iz psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Teme koje se obrađuju na Treningu:

Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;

Emocije i verbalna komunikacija;

Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima;

Upravljanje emocijama;

Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, anksioznosti, paničnih napada…

Asertivnost kroz emocije;

Emocija kao poruka – značenje emocija;

Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;

Ego stanja i emocionalna pismenost;

Vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;

Psihološke igre; 

Integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost;

Grupa i grupni rad;

Prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera;

Tehnike za umanjenje treme;

Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama.

Više informacija na https://psihorelaks.com/tt-trening-trenera-emocionalne-pismenosti-inteligencije/

Specifični ciljevi iskustvenog treninga:

- Naučiti kako da se bolje osećamo, ali i da osećamo bolje

- Povećati nivo samosaosećanja i samopoštovanja

- Povećati nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti

- Usvajanje meditativnih tehnika za prihvatanje i defuzioniranje osećanja i misli (to jest mogućnost da se distanciramo od unutrašnjih neprijatnih doživljaja)

- Redukovanje negativne samokritike i negativne kritike drugih

- Definisanje emocija i usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije

- Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja

- Povećati nivo iskrene i direktne komunikacije, naspram manipulacije i nefunkcionalnih Igri

Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com