Osiguranje

Osiguranje predstavlja način za finansijsku zaštitu u slučaju neplanirane štete (zdravstvene, finansijske ili imovinske). Ovim poslom se bave osiguravajuće kuće, koje nude nadoknadu u slučaju nastanka štete. 

Zaštita se postiže sklapanjem dogovora u okviru kog osiguravajuća kuća preuzima na sebe isplatu dogovorene sume, dok je obaveza osiguranika da plati polisu osiguranja. Ovim poslom se bave agenti osiguranja, koji u direktnoj komunikaciji sa klijentima ugovaraju vrste osiguranja i premije. 

Vrste osiguranja se dele na:

Životno osiguranje – Omogućava osiguranje života (isplaćuje se porodica u slučaju smrti) i posledica lečenja bolesti i teških povreda koje utiču na kvalitet života. 

Zdravstveno osiguranje – U slučaju bolesti, osiguranje pokriva lečenje ili isplaćuje određenu sumu koja pokriva već ostvarene troškove. 

Putno osiguranje – Pokrivaju se troškovi lečenja tokom boravka u inostranstvu. 

Osiguranje vozila – U slučaju saobraćajnog udesa, ovaj vid osiguranja pokriva troškove popravke oštećenja na vozilu ili se isplaćuje suma u slučaju totalne štete. Pored obaveznog osiguranja, bez kog je nemoguće registrovati auto, postoji i dodatno kasko osiguranje, koje predstavlja dodatnu finansijsku zaštitu.

Osiguranje nekretnina – Kuća predstavlja veliku investiciju pa se ljudi često odlučuju da se finansijski osiguraju u slučaju prirodnih nepogoda, krađa i drugih vidova oštećenja. 

Osiguranje je finansijski veoma isplativ posao jer se, statistički gledano, polise osiguranja retko aktiviraju.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 1 dan
16200 din Finansije za neekonomiste
za 1 dan
3500 din Motivacija za postignućem
za 2 dana
od 699 eur Event Manager
za 3 dana
4000 din IMO Standard
za 3 dana
od 1526 eur Menadžment ljudskih resursa
za 3 dana
od 1726 eur Međunarodno poslovanje
za 3 dana
od 1426 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 3 dana
od 699 eur Advertising Account Manager
za 3 dana
od 699 eur Real Estate Agent
za 3 dana
od 699 eur Advertising Creative Manager
za 3 dana
od 1426 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 3 dana
od 1526 eur Odnosi s javnošću
za 3 dana
od 1526 eur Finansijski menadžment
za 3 dana
od 1426 eur Menadžment projekata
za 3 dana
od 1576 eur Preduzetništvo
za 3 dana
11000 din ATOS METOD kurs relaksacije
za 3 dana
od 1227 eur Poslovna administracija
za 3 dana
od 699 eur Art Director
za 3 dana
od 1476 eur Marketing i marketing menadžment
za 3 dana
od 699 eur Copywriter and Content Creator
za 3 dana
od 1776 eur Cambridge poslovni program
za 3 dana
10000 din Emocionalna inteligencija
za 6 dana
24300 din Mapiranje procesa
za 7 dana
37400 din Rukovodilac po prvi put
za 9 dana
78900 din Obuka za specijaliste za PDV
za 10 dana
8400 din Biznis plan
za 10 dana
16000 din Online provere znanja
za 11 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 12 dana
6000 din Partnerski odnosi
za 13 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 13 dana
24500 din Psihologija prodaje
za 14 dana
24600 din Kako do ušteda u nabavci?
za 18 dana
136 eur Digitalni Marketing
za 18 dana
21500 din A3 pristup rešavanju problema
za 21 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 22 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 699 eur Real Estate Agent
od 699 eur Event Manager
od 699 eur Art Director
od 1576 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu