Kurs italijanskog jezika online

Italijanski jezik je interesantan, jer ne samo što je sinonim za umetnost, istoriju i putovanja već je i veoma zastupljen u poslovnom okruženju. Naravno, prva asocijacija na ovaj jezik je turistička ponuda Italije i njena bogata kultura. I dok je želja da se u Rimu osećate kao kod kuće dovoljan razlog za učenje italijanskog jezika, mnogi mu se okreću zbog karijere. 

Italijanske kompanije su među najpoznatijima u svetu, a mnoge su prisutne i u Srbiji, pa znanje ovog jezika može da bude od izuzetne pomoći u svakodnevnom poslovanju. Jedan od razloga je i taj što Italijani mnogo više vole da komuniciraju na maternjem jeziku, čak i u poslovnim prilikama (često jer slabo govore engleski jezik).

Zašto je dobro učiti italijanski online?

Online kurs italijanskog jezika je najbolja opcija za učenje ukoliko želite da uštedite vreme ili ukoliko više volite da pratite nastavu od kuće. Časovi italijanskog online održavaju se putem aplikacija za video-konferencije (Zoom, Google Meet, Skype itd.).  Na ovaj način se sa lakoćom prati nastava, a u isto vreme polaznici mogu da komuniciraju sa predavačem, ali i između sebe. To praktično znači da imate sve pogodnosti tradicionalnih predavanja, uz dodatne beneficije koje donosi online varijanta.

Baš kao i kod klasičnog pristupa radu, škole jezika i u online varijanti omogućavaju izbor između individualne i grupne nastave. 

Individualni časovi italijanskog online – Ako želite da se predavač fokusira isključivo na vas, onda je rad „jedan na jedan” najbolji izbor. Ovaj metod rada pruža više mogućnosti kada je individualni razvoj u pitanju, naročito ako želite da temeljnije obradite određene lekcije. Dodatnu prednost donosi veća sloboda pri zakazivanju časova, jer u ovom slučaju možete da birate termine. Za individualnu nastavu putem interneta odlučuju se i ljudi koji žele da se u potpunosti fokusiraju na gradivo.

Grupna nastava italijanskog online – Predavanja se izvode u velikim i malim grupama, u zavisnosti od nivoa znanja. Mnoge škole organizuju kurseve za početnike, gde je fokus pre svega na klasičnom predavanju, kako bi se usvojile osnove. U tom slučaju grupni rad od kuće nudi više komfora, pa je i lakše održati koncentraciju tokom trajanja časa. Treba naglasiti da online časovi italijanskog jezika pružaju visok nivo interakcije između polaznika, koja je neophodna prilikom vežbi konverzacije.

Tipovi kurseva italijanskog jezika

Italijanski je veoma raznovrstan jezik, pa su i tipovi kurseva koji se osmišljavaju jednako raznoliki. U skladu sa vašim potrebama i nivoom znanja, na raspolaganju su vam obuke koje se fokusiraju na usvajanje osnova, usavršavanje konverzacije, profesionalnu komunikaciju itd. Takođe, u zavisnosti od kompleksnosti programa, učenje italijanskog online može da traje nekoliko nedelja, ali i više meseci. Pred vama su sledeći tipovi nastave:

  • Intenzivni kurs italijanskog jezika online – Da biste u što kraćem roku „propričali” italijanski, preporučljivo je da odaberete jednu od intenzivnih obuka. Ovi kursevi obično traju oko mesec dana, a nastava se održava svaki dan, često u obliku blok nastave. Online učenjem se štedi vreme jer nema potrebe da se putuje na predavanja. 
  • Online kurs italijanskog jezika za početnike – Ako počinjete „od nule”, preporučuje se opšti kurs, koji obuhvata sve segmente italijanskog jezika – od čitanja i pisanja do aktivnog korišćenja u svakodnevnim situacijama.
  • Konverzacijski kurs italijanskog jezika online – Fokus ovog tipa obuke je na svakodnevnim situacijama u kojima možete da se nađete. Ovaj kurs se preporučuje ako želite da obnovite znanje italijanskog pred put ili da „na brzinu” naučite osnove koje su neophodne tokom, na primer, turističkog obilaska Italije. Predavanja se održavaju najčešće u malim grupama (ili individualno – sa predavačem) kako bi polaznici mogli da zajedno vežbaju govor.
  • Poslovni italijanski online – S obzirom na to da veliki broj italijanskih kompanija posluje u Srbiji, veliki je plus ako savladate jezik poslodavca. To je naročito važno ako planirate poslovnu saradnju sa Italijanima i nastup na stranom tržištu. Poslovni italijanski podrazumeva usvajanje specifičnog rečnika i tehnika pisanja i konverzacije.
  • Stručni kursevi italijanskog online – Znanje ovog jezika nije dovoljno ukoliko planirate stručno usavršavanje, studiranje ili profesionalni angažman. U tom slučaju će vam trebati dodatna obuka sa fokusom na specifične termine i načine obraćanja koji se koriste u nekoj oblasti (na primer ekonomija, matematika, medicina).

Online polaganje testova za sticanje sertifikata italijanskog jezika

Sertifikati italijanskog jezika predstavljaju potvrdu da ste dostigli određeni nivo znanja. Reč je o CELI, CILS, CERT.IT i PLIDA sertifikatima, koji su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEFR standardom) klasifikacije znanja: 

  • početni nivo (A1, A2);
  • srednji nivo (B1, B2);
  • napredni nivo (C1, C2).

Ove potvrde su, pre svega, namenjene strancima radi dokazivanja neophodnog znanja italijanskog jezika. Sertifikati su potrebni za dobijanje radne ili studentske vize, kao i u procesu sticanja državljanstva. Pored toga, za pojedine kompanije ova potvrda znanja italijanskog je preduslov za zapošljavanje. Testiranje se vrši pismenim putem u sertifikovanim centrima za testiranje. 

Saznajte kako da usavršite svoje znanje italijanskog jezika pohađanjem nekog od ponuđenih kurseva koje škole jezika organizuju online.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam