Preduzetništvo

Preduzetništvo predstavlja oblik samostalnog obavljanja neke poslovne delatnosti od strane pojedinca. Poslovanje se obično vezuje za jednu oblast delovanja, a neretko je preduzetnik, bar u početku, jedini zaposleni. Da bi se preduzetnički posao razvio, potrebne su dobra ideja i analiza tržišta. Ideja sama po sebi ne mora da bude originalna, ali mora da bude relativno lako ostvariva, dok proizvod (usluga) mora da bude kvalitetan. 

 

Postoje različiti načini poslovanja i brige o finansijama – paušalno oporezivanje ili poslovanje u sistemu PDV-a. Model koji je najzastupljeniji je paušalno oporezivanje jer u početku olakšava vođenje finansija. To znači da se porez razrezuje u skladu sa pretpostavkom o poslovanju, a ne na osnovu prihoda i rashoda. Upravo je ostvarivanje dobre ideje uz finansijsku odgovornost ono što čini jednog preduzetnika uspešnim. Da bi se uspešno vodio posao, potrebne su posvećenost, odlučnost, ali i savladavanje veština preduzetništva (vođenje finansija, kreiranje biznis plana, međunarodno poslovanje itd.). 
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

15700 din Emocionalna inteligencija u prodaji
Dodat pre 1 dan:

Uskoro počinju

od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 1 dan
na upit Poslovni administrator
za 3 dana
19700 din Ocenjivanje dobavljača
za 5 dana
19500 din Finansijsko predviđanje
za 8 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 8 dana
15700 din Pregovaranje za pobednike
za 10 dana
16000 din Online provere znanja
za 10 dana
6000 din Streching seminar
za 10 dana
21800 din Istraživanje stranih tržišta
za 10 dana
23400 din Incoterms 2020 (online)
za 17 dana
od 1976 eur Menadžment ljudskih resursa
za 27 dana
od 1834 eur Marketing i marketing menadžment
za 27 dana
od 1786 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 27 dana
od 810 eur Advertising Creative Manager
za 27 dana
od 1834 eur Menadžment projekata
za 27 dana
od 1311 eur Poslovna administracija
za 27 dana
od 2214 eur Međunarodno poslovanje
za 27 dana
od 2024 eur Preduzetništvo
za 27 dana
od 810 eur Real Estate Agent
za 27 dana
od 810 eur Copywriter and Content Creator
za 27 dana
od 1976 eur Finansijski menadžment
za 27 dana
od 1976 eur Odnosi s javnošću
za 27 dana
od 810 eur Advertising Account Manager
za 27 dana
od 1786 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 27 dana
od 810 eur Art Director
za 27 dana
28320 din IMO Exclusive
za 27 dana
9440 din IMO Premium
za 27 dana
3540 din IMO Standard
za 27 dana
od 810 eur Event Manager
za 27 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 810 eur Real Estate Agent
od 810 eur Event Manager
od 810 eur Art Director

Prikaži sve koji su na popustu