Preduzetništvo

Preduzetništvo predstavlja oblik samostalnog obavljanja neke poslovne delatnosti od strane pojedinca. Poslovanje se obično vezuje za jednu oblast delovanja, a neretko je preduzetnik, bar u početku, jedini zaposleni. Da bi se preduzetnički posao razvio, potrebne su dobra ideja i analiza tržišta. Ideja sama po sebi ne mora da bude originalna, ali mora da bude relativno lako ostvariva, dok proizvod (usluga) mora da bude kvalitetan. 

 

Postoje različiti načini poslovanja i brige o finansijama – paušalno oporezivanje ili poslovanje u sistemu PDV-a. Model koji je najzastupljeniji je paušalno oporezivanje jer u početku olakšava vođenje finansija. To znači da se porez razrezuje u skladu sa pretpostavkom o poslovanju, a ne na osnovu prihoda i rashoda. Upravo je ostvarivanje dobre ideje uz finansijsku odgovornost ono što čini jednog preduzetnika uspešnim. Da bi se uspešno vodio posao, potrebne su posvećenost, odlučnost, ali i savladavanje veština preduzetništva (vođenje finansija, kreiranje biznis plana, međunarodno poslovanje, poznavanje zakonskih propisa itd.).
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

23700 din MSFI 16 Lizing
za 1 dan
16000 din Online provere znanja
za 2 dana
6000 din Partnerski odnosi
za 5 dana
6000 din Streching seminar
za 5 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 5 dana
17700 din Upravljanje stresom
za 6 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 9 dana
8400 din Raskid radnog odnosa/otkaz
za 10 dana
27000 din Bezbednost i zdravlje na radu
za 14 dana
17900 din Psihologija prodaje
za 14 dana
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 15 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 17 dana
8400 din Zaštita podataka o ličnosti
za 21 dana
od 1299 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 22 dana
od 1599 eur Međunarodno poslovanje
za 22 dana
od 1299 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 22 dana
od 1399 eur Finansijski menadžment
za 22 dana
od 1099 eur Poslovna administracija
za 22 dana
od 1449 eur Preduzetništvo
za 22 dana
od 1399 eur Odnosi s javnošću
za 22 dana
od 1649 eur Cambridge poslovni program
za 22 dana
od 1349 eur Marketing i marketing menadžment
za 22 dana
160 eur Digitalni Marketing
za 22 dana
od 1299 eur Menadžment projekata
za 22 dana
od 649 eur Copywriter and Content Creator
za 22 dana
od 649 eur Real Estate Agent
za 22 dana
od 649 eur Advertising Creative Manager
za 22 dana
od 649 eur Art Director
za 22 dana
od 1399 eur Menadžment ljudskih resursa
za 22 dana
3000 din IMO Standard
za 22 dana
od 649 eur Event Manager
za 22 dana
od 649 eur Advertising Account Manager
za 22 dana
89700 din Business process manager
za 25 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 649 eur Real Estate Agent
od 649 eur Event Manager
od 649 eur Art Director
od 1449 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu