Preduzetništvo

Preduzetništvo predstavlja oblik samostalnog obavljanja neke poslovne delatnosti od strane pojedinca. Poslovanje se obično vezuje za jednu oblast delovanja, a neretko je preduzetnik, bar u početku, jedini zaposleni. Da bi se preduzetnički posao razvio, potrebne su dobra ideja i analiza tržišta. Ideja sama po sebi ne mora da bude originalna, ali mora da bude relativno lako ostvariva, dok proizvod (usluga) mora da bude kvalitetan. 

 

Postoje različiti načini poslovanja i brige o finansijama – paušalno oporezivanje ili poslovanje u sistemu PDV-a. Model koji je najzastupljeniji je paušalno oporezivanje jer u početku olakšava vođenje finansija. To znači da se porez razrezuje u skladu sa pretpostavkom o poslovanju, a ne na osnovu prihoda i rashoda. Upravo je ostvarivanje dobre ideje uz finansijsku odgovornost ono što čini jednog preduzetnika uspešnim. Da bi se uspešno vodio posao, potrebne su posvećenost, odlučnost, ali i savladavanje veština preduzetništva (vođenje finansija, kreiranje biznis plana, međunarodno poslovanje, poznavanje zakonskih propisa itd.).
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

16000 din Online provere znanja
za 2 dana
5000 din Balans uma i tela
za 4 dana
160 eur Digitalni Marketing
za 9 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 9 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 9 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 10 dana
14000 din Slepo kucanje - online
za 12 dana
18700 din Radni stilovi i radna efikasnost
za 17 dana
8400 din Proizvodni kontroling
za 19 dana
21700 din Veštine prezentacije
za 19 dana
89700 din Specijalista za radne odnose
za 21 dana
12000 din Veštine komunikacije
za 24 dana
od 764 eur Real Estate Agent
za 30 dana
od 1529 eur Odnosi s javnošću
za 30 dana
od 1529 eur Preduzetništvo
za 30 dana
od 1104 eur Poslovna administracija
za 30 dana
od 1529 eur Menadžment projekata
za 30 dana
od 1529 eur Finansijski menadžment
za 30 dana
od 1529 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 30 dana
od 1529 eur Marketing i marketing menadžment
za 30 dana
od 1529 eur Menadžment ljudskih resursa
za 30 dana
od 1784 eur Međunarodno poslovanje
za 30 dana
od 1784 eur Cambridge poslovni program
za 30 dana
od 764 eur Art Director
za 30 dana
od 764 eur Event Manager
za 30 dana
od 764 eur Advertising Account Manager
za 30 dana
od 764 eur Copywriter and Content Creator
za 30 dana
od 764 eur Advertising Creative Manager
za 30 dana
od 1529 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 30 dana
42700 din Akademija za HR administraciju
za 1 mesec
89700 din Sertifikovani HR menadžer
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 764 eur Real Estate Agent
od 764 eur Event Manager
od 764 eur Art Director
od 1529 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu