Preduzetništvo

Preduzetništvo predstavlja oblik samostalnog obavljanja neke poslovne delatnosti od strane pojedinca. Poslovanje se obično vezuje za jednu oblast delovanja, a neretko je preduzetnik, bar u početku, jedini zaposleni. Da bi se preduzetnički posao razvio, potrebne su dobra ideja i analiza tržišta. Ideja sama po sebi ne mora da bude originalna, ali mora da bude relativno lako ostvariva, dok proizvod (usluga) mora da bude kvalitetan. 

 

Postoje različiti načini poslovanja i brige o finansijama – paušalno oporezivanje ili poslovanje u sistemu PDV-a. Model koji je najzastupljeniji je paušalno oporezivanje jer u početku olakšava vođenje finansija. To znači da se porez razrezuje u skladu sa pretpostavkom o poslovanju, a ne na osnovu prihoda i rashoda. Upravo je ostvarivanje dobre ideje uz finansijsku odgovornost ono što čini jednog preduzetnika uspešnim. Da bi se uspešno vodio posao, potrebne su posvećenost, odlučnost, ali i savladavanje veština preduzetništva (vođenje finansija, kreiranje biznis plana, međunarodno poslovanje, poznavanje zakonskih propisa itd.).
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 1 dan
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 2 dana
22300 din Tehnike intervjuisanja
za 4 dana
12000 din Komunikacija u krizi
za 4 dana
24300 din Mapiranje procesa
za 5 dana
16000 din Online provere znanja
za 7 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 8 dana
6000 din Streching seminar
za 8 dana
10500 din Vebinar - Upravljanje promenama
za 11 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 12 dana
24500 din Istraživanje stranih tržišta
za 14 dana
8400 din Zaštita podataka o ličnosti
za 19 dana
17900 din Psihologija prodaje
za 20 dana
89700 din Specijalista za radne odnose
za 21 dana
8400 din Poslovno pregovaranje
za 24 dana
10000 din Emocionalna inteligencija
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 610 eur Real Estate Agent
od 610 eur Event Manager
od 610 eur Art Director
od 1566 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu