ECDL - Evropski sertifikat

U savremenom društvu posedovanje osnova informatičkog znanja predstavlja ključni faktor za vaše učešće u svim poslovnim i društvenim tokovima. 

Da biste dokazali svoju kompetentnost za kompletno korišćenje računara, njegovih programa i aplikacija, možete polagati test na osnovu kojeg dobijate sertifikat poznatiji kao ECDL sertifikat, o čemu će više reči biti u nastavku teksta.

Šta su ECDL sertifikati?

ECDL (European Computer Driving Licence) ili Evropska kompjuterska vozačka dozvola je međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada na računaru prema ECDL standardima. Predstavlja standard informatičke pismenosti s obzirom na to da su ga prihvatile relevantne međunarodne ustanove, dostupan je za različite nivoe znanja iz oblasti IKT-a (informaciono-komunikacionih tehnologija) i u skladu je sa potrebama tržišta i tehnološkim razvojem.

ECDL je jedan od najpoznatijih sertifikata ove vrste i priznat je u čak 148 zemalja širom sveta. Osoba koja poseduje ECDL sertifikat osposobljena je za korišćenje personalnog računara i njegovih aplikacija.

S obzirom na to da se ECDL sertifikati koriste u celom svetu, poznati su i kao ICDL (International Computer Driving Licence) sertifikati. 

U skladu sa potrebom za informatičkim obrazovanjem, 1997. godine je osnovana ECDL fondacija (ECDL Foundation Dublin) u Dablinu, u Irskoj, čije su dužnosti razvijanje procesa sertifikacije, davanje licenci kompanijama širom sveta i proveravanje poštovanja ECDL principa. U Srbiji je nosilac ECDL licence Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA). Mnoge kompanije u Srbiji uvele su ECDL sertifikaciju, ali i univerziteti i određene ustanove.

Tržište rada je preplavljeno obiljem poslova iz infomaciono-komunikacionih tehnologija, ali postoji i konkurencija, te je posedovanje znanja i veština od suštinske važnosti. Od svakog pojedinca se zahteva:

  • poznavanje računarskih aplikacija;
  • umeće adekvatnog pretraživanja na internetu i pronalaženje relevantnih informacija;
  • konstantan profesionalni razvoj.

Ovi sertifikati su značajni jer dodatno obogaćuju vašu radnu biografiju, doprinose vašem iskustvu i, ono najvažnije, vašem zaposlenju ili napretku u karijeri. Namenjeni su i studentima i zaposlenima u javnom ili privatnom sektoru. Najveći broj poslova danas zahteva rad na računaru, stoga se ECDL standardi mogu primenjivati kao bitan kriterijum za procenjivanje vaših znanja i veština.

Namenjeni su svima koji žele profesionalno da napreduju, efikasnije obavljaju svakodnevne poslove i steknu dodatne veštine koje će im omogućiti bolji položaj unutar firme. Koji ćete ECDL ispit odabrati, zavisi od vašeg znanja i potreba, koliko poznajete računarske programe i aplikacije, pa ćete samim tim znati i koji ECDL sertifikat želite da steknete.

Nivoi ECDL sertifikata

Postoje tri nivoa ECDL sertifikata (zavisi od broja modula koji se polažu), a to su:

  1. ECDL Start digitalna pismenost – Dobija se nakon položena četiri modula: osnove računara, obrada teksta (MS Word), tablične kalkulacije (MS Office Excel) i internet, i potvrda je posedovanja osnovne informatičke i digitalne pismenosti.
  2. ECDL Core digitalna kompetencija – Pored već položenih Start modula, ovde se dodatno polažu moduli za baze podataka i izradu prezentacija (MS Office PowerPoint). Ovaj nivo potvrđuje suštinsko poznavanje IT komponenata.
  3. ECDL Profile – Polažu se dodatni moduli kao što su IT sigurnost, obrada slika (Adobe Photoshop) i internet stranica (HTML i CSS), projektno planiranje (MS Office Project), 2D CAD, zdravstveni informacioni sistem.

Na koji način se stiče ECDL sertifikat?

Svaka država ima svoje ECDL centre za testiranje, u kojima se polaže ispit koji je svuda u svetu identičan, jer ga je kreirala ECDL fondacija prema međunarodnim standardima.

Da biste polagali test, možete proći obuku i pripremnu nastavu, a možete izaći na ispit bez prethodne pripreme. U zavisnosti od vašeg nivoa znanja, obuku možete pohađati u samom centru za testiranje, a možete se i sami pripremati pomoću odabrane literature, tj. aplikacije koja omogućuje online obuku na sajtu www.ecdltest.rs.

Testiranje se vrši na dva načina, pa imate izbor između:

  1. manuelnog – ispitivač na ovom testu na osnovu metode slučajnog izbora bira test iz određene baze testova, test se radi na računaru, a rezultati se dobijaju nakon četiri dana;
  2. automatskog – za ovu vrstu testiranja koristi se specijalan softver, test se dobija po sistemu slučajnog izbora, za šta je zadužen ispitivač, dakle, kao i kod manuelnog testiranja, samo što softver automatski ocenjuje i računa ostvarene bodove, pa se rezultati dobijaju odmah nakon polaganja.

Svaki ovlašćeni centar za testiranje mora da ima adekvatne prostorije za testiranje u smislu tehničke opremljenosti i da ima dva ovlašćena ispitivača i jednog koordinatora. Ispitivači su angažovani oko organizovanja ispita, ocenjivanja prilikom manuelnog testiranja i konsultacija sa polaznicima. Koordinatori su angažovani za obavljanje administrativnih poslova, za ugovore i koordinisanje aktivnosti u saradnji sa Jedinstvenim informatičkim savezom Srbije – JISA.

Takođe, ispitivači i koordinatori moraju proći obuku koja uključuje proveravanje znanja polaznika, ispitne materijale, administraciju, nakon koje im se izdaju sertifikati.

Kada položite određeni test, onda se šalje zahtev za izradu ECDL sertifikata Jedinstvenom informatičkom savezu Srbije. Kada bude gotov, vraća se u centar za testiranje, u kojem kandidat može lično da ga preuzme.

Iako ovi sertifikati traju doživotno, preporuka je da se nakon izvesnog perioda izvrši resertifikacija, ukoliko se promeni nastavni plan i program. Evidencija u vezi sa datumom polaganja i programom po kome je ispit položen vodi se detaljno, te se ponovni sertifikat izdaje brzo i lako.

Ukoliko ste zainteresovani, možete u bilo kom trenutku da se prijavite za polaganje testa i steknete priznati ECDL sertifikat. Dali smo vam najvažnije informacije o samom sertifikatu, koliko je značajno da ga posedujete i gde se dobija. Ostalo je samo da se prijavite.

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam