Cisco kurs

Moderno poslovanje ne može da se zamisli bez cloud servisa, tj. čuvanja podataka na serverima širom sveta kojima se u svakom trenutku može pristupiti. Povezivanje korisnika i brojnih uređaja sa internet uslugama je pristup koji podrazumeva IT bezbednost, brzinu pristupa i pouzdanost. 

Na ovim principima posluje američka IT kompanija Cisco, koja nudi hardverske i softverske mrežne proizvode. Njihova upotreba je postala standard u poslovanju, zbog čega se javila potreba za stručnim usavršavanjem administratora mreža i drugih IT profesionalaca. 

Da bi se dostigao visok nivo poznavanja specifičnosti Cisco usluga, ova kompanija izdaje širom sveta sertifikate. Oni se stiču polaganjem testa u nekom od licencnih Cisco centara širom sveta. Stečena diploma je dokaz da posedujete visok nivo znanja iz date oblasti. Da bi se položio ispit, neophodno je određeno znanje koje se može naučiti na Cisco kursevima.

Zašto je koristan Cisco kurs?

Kompanija Cisco je dominantna na svetskom tržištu i bez razumevanja načina rada njihovih proizvoda nije moguće ovladati u potpunosti mrežnim sistemima. Da bi se to postiglo, potrebno je temeljno naučiti sve pojedinosti koje se tiču Cisco proizvoda, od mrežne opreme (ruteri, svičevi, serveri) do softverskih rešenja za njihovo povezivanje. Pritom treba imati na umu da je Cisco ujedno i jedan od najvećih proizvođača softvera na svetu. 

Razumevanje svih aspekata usluga koje nudi kompanija nije nimalo lak izazov, zbog čega je i potrebna specijalna IT obuka. Upravo je sertifikacija najbolji dokaz znanja i samim tim preporuka poslodavcima da ćete umeti efikasno da rešite svaki izazov. 

Cisco kurs podrazumeva temeljnu obuku za obavljanje zadataka iz oblasti mreža kao što su, na primer, redovna dijagnostika i efikasno uklanjanje svih problema koji mogu da nastanu u radu. Preventiva je u ovom slučaju ključna, kao i kreiranje efikasnih metoda zaštite podataka u slučaju kvarova ili hakerskih upada. 

Kroz obuku ćete se upoznati sa brojnim problemima koji mogu da se dese, kao i načinima za njihovo rešavanje. Ključna stvar je sticanje iskustva kako bi se u što kraćem roku prepoznao problem i primenilo adekvatno rešenje. Kroz rad na praktičnim primerima stiče se nezamenljivo iskustvo koje se izuzetno ceni u IT svetu. 

Kako je organizovana Cisco obuka?

Za visok nivo prenosa znanja na kursevima zaduženi su iskusni predavači. Reč je o dokazanim profesionalcima koji imaju ostvarene karijere i koji tačno znaju šta je potrebno za uspeh u poslu. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, gde se kroz predavanja stiču neophodna znanja koja se kasnije primenjuju u rešavanju konkretnih problema. Cisko kurs najčešće obrađuje oblasti:

 • Standardni modeli umrežavanja (Standard Internetworking Models);
 • IP na mrežnom nivou (IP at the Network Layer);
 • WAN mreže (Wide Area Networks);
 • Virtualne lokalne mreže (Virtual LANs);
 • Mrežni koncepti nivoa veze (Data Link Networking Concepts);
 • Upoznavanje sa Cisco ruterima i svičevima (Introduction to Cisco Routers and Switches);
 • Konfigurisanje Cisco rutera (Basic Cisco Configuration);
 • Osnove Cisco IOS-a (Initial Cisco IOS Operations);
 • Konfigurisanje Cisco Switcheva (Switching Operations);
 • Upoznavanje sa rutiranjem i protokolima rutiranja (Introduction to Routing and Routing Protocols);
 • „Distance vector” protokoli rutiranja (Distance Vector Routing Protocols);
 • „Link state” i hibridni protokoli rutiranja (Link-State and Hybrid Routing Protocols);
 • Mrežni koncepti fizičkog nivoa (Physical Layer Networking Concepts);
 • Prevođenje mrežnih adresa (Network Address Translations);
 • Liste pristupa (Access Lists).

Nastava se odvija tradicionalno u prostorijama IT škole, ali i putem interneta. Iako je klasična nastava i dalje veoma efikasna, online kursevi nude uštedu vremena i samim tim efikasniji rad. Naime, praćenjem nastave od kuće ne trošite vreme u prevozu do škole, radite u okruženju koje vam je najprijatnije i imate na raspolaganju sve mogućnosti za napredovanje kao i klasični polaznici.

U zavisnosti od oblasti na koju se fokusira i kompleksnosti gradiva, Cisko kurs može da traje od nekoliko meseci do godinu dana. Nakon završetka obuke bićete spremni za polaganje ispita za Cisco sertifikat. U velikom broju slučajeva IT škole u saradnji sa kompanijom Cisco daju popust za prvo polaganje testa. Ispit se polaže u prostorijama Cisco licenciranih centara širom sveta ili putem interneta.

Vrste Cisco sertifikata

S obzirom na kompleksnost oblasti održavanja mreža, na raspolaganju je veliki izbor Cisco ispita. Iako se međusobno dosta razlikuju, kako po oblasti koju obrađuju tako i po nivou znanja, ono što im je zajedničko je neophodno odlično poznavanje engleskog jezika.

U nastavku su izdvojeni neki od najpopularnijih ispita:

Početni nivo

 • CCDA Design Associate
 • CCENT Entry CCNA Network Associate
 • CCNA Security
 • CCNA Voice
 • CCNA Wireless
 • CCNA Service Provider

Profesionalni nivo 

 • CCDP Design Professional
 • CCNP Network Professional CCNP Security
 • CCNP Voice
 • CCNP Wireless
 • CCNP Service Provider
 • CCNP Internetworking Pro

Ekspertski nivo

 • CCDE Design Expert
 • CCIE Routing & Switching CCIE Voice
 • CCIE Security
 • CCIE Service Provider
 • CCIE Wireless
 • CCIE SP Operations

S obzirom na različite nivoe znanja koji su potrebni za polaganje određenih sertifikata, jasno je da je neophodno stalno usavršavanje. Jednostavno, priroda posla je takva da je potrebno uvek biti u toku sa najnovijim trendovima i tehnološkim inovacijama kako bi se efikasno održavao neki sistem. Zbog toga je Cisco kurs važan kao izvor novog znanja koje je neophodno u svakodnevnom radu, a gde je sertifikat potvrda naučenog. 

Krenite već danas sa stručnim usavršavanjem odabirom jednog od ponuđenih Cisco kurseva koji se održavaju online ili na tradicionalan način u prostorijama IT škole.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
 • poništite prethodno izabrani filter pretrage
 • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam