Poslovne veštine Znanja koja vode do uspeha.

Koliko puta ste čuli za nekog uspešnog biznismena da je bio loš učenik u školi? Primera ima poprilično. Ovo, naravno, nije pravilo i ne znači da će loši đaci automatski biti uspešni poslovni ljudi. Međutim, za uspeh u karijeri, ali i na drugim životnim poljima, potrebne su veštine koje ne učimo putem formalnog obrazovanja.

Mnogi poslovni ljudi poseduju talente koji se vrlo teško mogu naučiti. Oni koji su prirodno harizmatični, snalažljivi i, čini se, predodređeni za neki posao imaju određenu prednost u odnosu na ostale. Ipak, sirov talenat mora da se razvija i nadograđuje konkretnim znanjima koje čine poslovne veštine.

Poslovne veštine koje svaki profesionalac mora da zna

Poslovne veštine uključuju sve veštine koje su vam potrebne kako biste uspešno vodili bilo koji biznis. I ne samo to. U pitanju je skup prenosivih veština, što znači da ove veštine osiguravaju uspeh na gotovo svim životnim poljima. To su veštine koje će vam pomoći u ličnom razvoju, zatim veštine koje će vam omogućiti da na najbolji način predstavite svoj proizvod ili sebe. 

Poslovna komunikacija

Biznis komunikacija se odnosi na poseban način usmene i pismene komunikacije između klijenta i kompanije ili interno između zaposlenih u kompaniji. Iako nekad deluje neformalno (mnoge kompanije forsiraju obraćanje bez persiranja), reč je o komunikaciji sa dosta pravila. To se naročito može primetiti prilikom zvaničnog obraćanja putem imejla gde je formalno obraćanje odraz profesionalnosti. Postoje mnoga pravila koja čine poslovni bonton, a neka su specifična za određenu profesiju. Na ovaj način se ističe poštovanje sagovornika, ali i njegove pozicije. 

Liderske sposobnosti

Mnogi uspešni menadžeri deluju kao da su rođeni da budu lideri. Ipak, oni su pre svega odlično pripremljeni i školovani za snalaženje u vanrednim situacijama. Dobar lider nije onaj koji „trenira strogoću”, već onaj koji ume da od svojih podređenih izvuče maksimum motivisanjem i preuzimanjem odgovornosti (vođenje primerom). To se ostvaruje kombinacijom dobre organizacije, posvećenosti cilju i pravilne raspodele poslova i postavljanjem zaposlenih u situacije gde će ostvariti najbolje rezultate. 

Tehnička potkovanost

Svaki posao ima određene specifičnosti pa bez njihovog savladavanja nije moguće postići značajan uspeh. To može da bude poznavanje rada na računaru, metode prodaje, razumevanje osnova finansija ili razumevanje metoda upravljanja projektima. To su sve veštine koje čine osnovu mnogih profesija pa je njihovo savladavanje jedan od prioriteta svakog početinka. 

Pored navedenih, ništa manje važne nisu ni veštine kao što su:

  • Finansijska potkovanost – Ne postoji uspešan biznismen koji se ne razume u tokove novca.
  • Poznavanje domaće i strane pravne regulative – Svaki posao mora da funkcioniše u određenom pravnom okviru koji definišu domaći i međunarodni zakoni.
  • Osnove digitalnog marketinga – Oglašavanje je veoma važan deo svakog poslovanja, pa je razumevanje osnova internet marketinga važno za svakog profesionalca.
  • Veština prodaje – Komunikativnost je odličan preduslov za sticanje veština koje se odnose na metode uspešne trgovine (komunikacija sa klijentima, taktike pregovaranja).
  • Razumevanje specifičnosti određenog biznisa – Svaka profesija zahteva određeni pristup radu, od poštovanja bezbednosnih procedura, preko pravila ponašanja, do usvajanja znanja koja se traže na određenom poslu. 
  • Timski rad – Snalaženje sa kolegama se često podrazumeva, ali činjenica je da rad u kolektivu nije nimalo lak. Ipak, i to je moguće usavršiti putem raznih treninga na kojima se uče efikasno rešavanje konflikta i efikasna komunikacija u stresnim uslovima.  

Rad na usavršavanju poslovnih veština preporučuje se početnicima u nekom poslu, ali i iskusnim menadžerima. Jednostavnije rečeno, da bi neko bio uspešan, treba da bude spreman za celoživotno usavršavanje. Inovacije u poslovanju često mogu da dovedu do sasvim drugačijeg pogleda na rad. 

Zato budite uvek u toku sa najnovijim trendovima, pratite stručnu literaturu, često se konsultujte sa iskusnijim kolegama, ali i sa dokazanim ekspertima. To je najbolji način da odgovorite na sve vrste poslovnih izazova i osigurate sebi uspešnu karijeru.

Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

16000 din Online provere znanja
za 1 dan
14000 din Slepo kucanje - online
za 1 dan
60000 din Uspešno komuniciranje
za 1 dan
8400 din PDV u građevinarstvu
za 4 dana
od 1249 eur Poslovna administracija
za 8 dana
od 1749 eur Marketing i marketing menadžment
za 8 dana
od 1749 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment projekata
za 8 dana
od 1749 eur Preduzetništvo
za 8 dana
od 1749 eur Odnosi s javnošću
za 8 dana
od 2049 eur Cambridge poslovni program
za 8 dana
od 2049 eur Međunarodno poslovanje
za 8 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment ljudskih resursa
za 8 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 8 dana
od 1749 eur Finansijski menadžment
za 8 dana
od 1749 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 8 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 8 dana
od 899 eur Event Manager
za 8 dana
od 899 eur Art Director
za 8 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 8 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 20000 din Napredna HR obuka
od 1749 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustuIstaknuti kursevi


Izdvojene škole poslovnih obuka