Poslovne veštine Znanja koja vode do uspeha.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

89700 din Specijalista za zaštitu životne sredine
Dodat pre 1 mesec:
od 621 eur Real Estate Agent
Dodat pre 1 mesec:

Uskoro počinju

od 621 eur Copywriter and Content Creator
za 5 dana
od 621 eur Art Director
za 5 dana
od 621 eur Advertising Creative Manager
za 5 dana
28320 din IMO Exclusive
za 5 dana
od 621 eur Event Manager
za 5 dana
6000 din Streching seminar
za 5 dana
od 621 eur Advertising Account Manager
za 5 dana
od 1559 eur Menadžment ljudskih resursa
za 5 dana
od 1098 eur Poslovna administracija
za 5 dana
od 1489 eur Marketing i marketing menadžment
za 5 dana
od 1798 eur Cambridge poslovni program
za 5 dana
od 1559 eur Odnosi s javnošću
za 5 dana
od 1599 eur Preduzetništvo
za 5 dana
od 1458 eur Menadžment projekata
za 5 dana
od 1429 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 5 dana
od 1559 eur Finansijski menadžment
za 5 dana
od 1429 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 5 dana
3540 din IMO Standard
za 5 dana
od 621 eur Real Estate Agent
za 5 dana
od 1728 eur Međunarodno poslovanje
za 5 dana
9440 din IMO Premium
za 5 dana
89700 din Specijalista za radne odnose
za 10 dana
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 10 dana
15700 din Psihologija prodaje
za 12 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 17 dana
34700 din Upravljanje nabavkom
za 23 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 621 eur Real Estate Agent
od 621 eur Event Manager
od 621 eur Art Director

Prikaži sve koji su na popustu