TRENING TRENERA VEŠTINE OK KOMUNIKACIJE

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
30.05.2024.
Trajanje kursa:
6 nedelja
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: 28500 din

Opis kursa

TRENING TRENERA - VEŠTINE OK KOMUNIKACIJE 

JA SAM OK TI SI OK KOMUNIKACIJA 

 • Analiza u komunikacionim modelu
 • Komunikacija sa ljudima sa kojima je teško sarađivati: Eksperti, Buldožeri, Otvoreno agresivni, Tihi i hladni, Neodlučni, Ljudi baloni, Kritizeri, Super prijatni, Negativisti, Mračna trijada…
 • Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize - analiza ego stanja u komunikaciji
 • Tenike za razvijanje dostupnosti svih pozitivnih ego stanja kako bi osoba bila u mogućnosti da ih sve koristi u odgovarajućim komunikacionim situacijama
 • Vrste transakcija (poruka) u komunikaciji po ego stanjima
 • Tehnike za pozivanje željenog ego stanja kod druge osobe
 • Emocija kao poruka – emocionalna pismenost u komunikaciji
 • Životne pozicije u komunikaciji
 • Tehnike izbegavanja manipulacije, vežbe po ego stanjima
 • Principi upućivanja kritike i pohvale po ego stanjima
 • Veštine aktivnog slušanja po Carl Rogers-u
 • Cilj u komunikaciji kao posvećena akcija
 • Samopouzdanje kao vrednost i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • Win-win dijalog
 • Pregovaranje i ok komunikacija
 • Kako da kažem ne i postavim granicu
 • Rad na socijalnim barijerama i uverenjima koje spečavaju asertivno ponašanje
 • OK komunikacija u stresnim situacijama
 • Aikido u komunikaciji, složene poruke i konflikti

Online (Skype) grupa: početak 18.6.2024., utorkom, 6 susreta, jednom nedeljno od 18:00 do 21 časova.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom.Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje. 

Cena celog Treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova).

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa i materijale u elektronskoj formi.

Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

Ne postoje posebni uslovi za učešće u edukaciji, svi zainteresovani su dobrodošli. Edukacija je posebno korisna svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potreban dodatan rad na komunikacionim veštinama: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite... Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa tehnikama sa ove edukacije. 

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga, koji se posle može izvoditi kao celokupan samostalan trening, ili uvrstiti u druge edukacije ili individualni rad sa klijentima ili zaposlenima.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko petnaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Experti, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne, Mračna trijada…

Metod rada je kombinovan: predavanje, diskusija, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, testovi, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština, savladavanju tehnika i na iskustvenom učenju. 

Više na https://psihorelaks.com/trening-trenera-vestine-ok-komunikacije/ 
 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com