ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) predstavlja okvir za isporučivanje IT servisa. Reč je o skupu procesa koji su predstavljeni na jednom mestu u svojevrsnoj biblioteci infrastrukture. Projekat je kreiran u Velikoj Britaniji kako bi se na jednom mestu našle najbolje IT prakse, koje mogu da olakšaju vođenje velikih informacionih sistema. Ova odluka se pokazala kao veoma dobra, pa su od trenutka donošenja, 1989. godine, objavljene još tri dopune (poslednja je urađena 2019). 

 

S godinama se povećavao obim informacija koje se nude, što je i razumljivo s obzirom na to koliko su tehnologije napredovale u međuvremenu. Poslednja verzija, ITIL 4, fokusirana je na automatizaciju poslovnih procesa i povezivanje informacionih tehnologija sa drugim segmentima poslovanja. 

 

Integracija je posebno važna jer se kompanije sve više oslanjaju na moderne tehnologije u svakodnevnom radu. Da bi se maksimalno iskoristio potencijal koji nudi ITIL, potreban je određeni trening, jer je reč o zaista kompleksnom skupu informacija. 

 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

24000 din OSNOVE PROGRAMIRANJA - Online
za 1 dan
26400 din JAVA DEVELOPER - Online
za 1 dan
24000 din C# DEVELOPER - Online
za 1 dan
24000 din BAZE PODATAKA - Online
za 1 dan
24000 din GRAFIČKI DIZAJN - Online
za 1 dan
24000 din WEB-DIZAJN - Online
za 1 dan
24000 din PYTHON DEVELOPER -Online
za 1 dan
10000 din Word i Excel - Online
za 2 dana
33000 din Kurs za web dizajn
za 2 dana
8400 din Bezbednost IT infrastrukture
za 2 dana
45000 din Kurs SEO za početnike
za 2 dana
od 1599 eur Microsoft Mobile Apps Development
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Web Apps Development
za 7 dana
od 1599 eur PHP Web Development
za 7 dana
od 1599 eur Java Development
za 7 dana
od 1599 eur Software Engineering
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Administration
za 7 dana
od 1599 eur Print & Graphic Design
za 7 dana
od 1599 eur Web Design
za 7 dana
od 1599 eur Video & Motion Graphic Design
za 7 dana
od 1599 eur New Media Design
za 7 dana
od 1599 eur IT Management
za 7 dana
od 1599 eur AI & Python Development
za 7 dana
od 1599 eur Frontend JavaScript
za 7 dana
od 1599 eur Linux Administration
za 7 dana
od 1599 eur Computer Aided Design (CAD)
za 7 dana
od 1599 eur Network Administration
za 7 dana
od 1599 eur Software Development
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Development
za 7 dana
od 990 eur iOS Development
za 7 dana
od 1599 eur Architectural Design
za 7 dana
od 1599 eur Interior Design
za 7 dana
od 1599 eur Product Design
za 7 dana
od 1599 eur Software Testing and QA
za 7 dana
od 1599 eur Android Mobile Development
za 7 dana
1080 eur Manuelni tester
za 16 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 1599 eur Product Design
od 1599 eur Interior Design
od 1599 eur IT Management
od 1599 eur New Media Design
od 1599 eur Web Design
od 1599 eur Java Development
360 eur CompTIA A+

Prikaži sve koji su na popustu