Architectural Design

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.07.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra - 272 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1649 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Architectural Design – Ovladajte najsavremenijim Autodesk alatima za arhitekturu

Arhitektonski dizajn program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
272 časova
Diplome i sertifikacija
AutoCAD Certified User/Professional
Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional
ITAcademy Certified Architectural Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Ovaj program je namenjen sadašnjim i budućim arhitektama, građevinskim inženjerima, urbanistima i svim kreativcima koji žele da u svom radu koriste najsavremenije alate za arhitektonsko crtanje, izradu kvalitetne prezentacije i projektne dokumentacije.

Autodesk je lider u proizvodnji softvera za oblast arhitektonskog dizajna, pa profesionalci iz celog sveta koriste programe ove kompanije  AutoCAD Architecture i 3ds Max za besprekorno modelovanje i vizualizaciju najsavremenijih građevina.

Veštine koje vam garantuju uspeh

Na Architectural Design programu upoznaćete se sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, načinom njihovog prikazivanja, sa principima napredne arhitektonske vizuelizacije, renderovanja i finalne produkcije arhitektonskih crteža i rendera. Naučićete osnovne principe upotrebe materijala u arhitekturi i dimenzionisanja elemenata jednog arhitektonskog objekta.

Naučićete da pravite virtuelne arhitektonske objekte, kao što su privatne kuće, stambene zgrade, poslovni objekti, da crtate podne pločice, kreirate prave ili zakrivljene zidove, postavljate stubove, crtate spoljne staze, da radite sa etažama, kreirate galerije, crtate krovne ravni, vrata, prozore, stepenište, ograde, tavanice, da pozicionirate svetla… Sve što vam je potrebno da postanete uspešan stručnjak u ovoj oblasti.

Postanite profesionalac za AutoCAD Architecture

Školovanjem na ovom smeru saznaćete sve o osnovnim i naprednim alatima za rad u programu AutoCAD Architecture, modelovanju i prikazu elemenata, crtanju planova i proračunu površina.

Saznaćete kako se crtaju osnovni elementi jedne građevine kao i sve o generisanju tehničkih crteža, kotiranju, štampanju. Osposobićete se da kreirate plan gradilišta, da osmislite plan prizemlja zgrade, da planirate prostor i uzvišenja pa sve do kreiranja video-snimaka završenog objekta. Ukratko, steći ćete znanja za profesionalnu primenu AutoCAD Architecture programa u praksi.

Naučite 2D crtanje i 3D modelovanje

Naučićete dvodimenzionalno (2D) crtanje u AutoCAD-u, kako da nacrtate projekat, pripremite ga za štampu i zapakujete ga. Upoznaćete nove mogućnosti za tekst, standarde, bezbednost i objavljivanje na webu, brojne komande za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaćete tehnike kotiranja i doterivanja crteža, naučićete da koristite blokove, atribute i spoljašnje baze podataka za rad sa crtežima.

Na programu se obrađuju i alatke za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima. Savladaćete modelovanje, 3D animaciju, prostorne deformacije, rad s materijalima i mapama, modifikatorima, svetlima i složenim objektima. Ovladaćete osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodeljivanje materijala, definisanje osvetljenja i animacija kretanja oko modela i kroz njih.

Steknite iskustvo na vrhunskim CAD projektima u okviru ITAcademy Dizajn studija

ITAcademy DesignStudio

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti arhitektonskog dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

Lako do posla u arhitekturi, građevinarstvu, urbanizmu, kao sertifikovani stručnjak za Autodeskove programe

Ovo je idealna prilika da brzo i lako savladate AutoCAD i 3ds Max programe i da za samo godinu dana steknete zvanične Autodeskove sertifikate koji će predstavljati najvredniju referencu u vašoj biografiji, bez obzira na to da li ste početnik ili ste profesionalac sa iskustvom.

Kada završite školovanje na ovom programu, automatski postajete konkurentni na tržištu rada za odlično plaćene pozicije u oblasti arhitekture, urbanizma i građevinarstva.

Architectural Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 DRW Drawing 16
2 DGP Descriptive Geometry and Perspective 16
3 TD Theory of Design 12
4 TEC Technical Drawing (with details) 16
5 HD History of Design 8
6 IL Adobe Illustrator** online
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
10 ACA AutoCAD Architecture 24
11 3MM 3ds Max Modeling 36
12 VIS 3ds Max Visualisation 24
13 ARE Architectural Elements 12
14 ARA Autodesk Revit Architecture** 8
15 OAP The Basics of Architectural Design 16
16 ARM Architectural Project Management** 8
17 ZR Završni rad za Architectural Design 16
18 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
19 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Architectural Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 19 predmeta

1. Drawing

Polaznici kursa biće upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i druge elemente crteža. Cilj je da se polaznici oslobode straha od bele površine papira i da se osposobe za korišćenje osnovnih alata i tehnika uz pomoć kojih će samostalno moći da prenesu svoju ideju na papir u vidu crteža. Kurs postepeno polaznike uvodi u problematiku crteža, zadržavajući se na osnovnim pitanjima i problemima.

2. Descriptive Geometry and Perspective

Na ovom kursu ćete se upoznati sa osnovnovama geometrije, nacrtne geometrije i perspektive. Izučićete upotrebu tačke, linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike u prostoru. Polaznici kursa se pored toga upoznaju i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i crtanjem u perspektivi.

3. Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

4. Technical Drawing (with details)

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

5. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

6. Adobe Illustrator

Na ovom Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

7. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

9. 3D AutoCAD Modeling

Postanite stručnjak za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD i ovladajte svim potrebnim alatima u tu svrhu. Na ovom AutoCAD kursu se obrađuju modelovanje jednostavnih i složenih oblika, upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina, načini primene materijala i mapa, vrste i primena svetala, postavljanje kamera i rendering.

10. AutoCAD Architecture

Tokom kursa, polaznik stiče znanja neophodna za rad sa osnovnim alatkama i pogodnostima u programu AutoCAD Architecture. Naučiće i kako da modeluje i prikazuje elemente, crta planova i radi proračun površina, odnosno, sve što mu je potrebno za projektovanje u programu AutoCAD Architecture.

11. 3ds Max Modeling

Cilj ovog 3ds Max kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max. Pored toga, uz ovaj kurs polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako se radi sa kamerama, osnovama animacije i kako da se dizajnersko rešenje pretoči u 3d model.

12. 3ds Max Visualisation

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

13. Architectural Elements

Polaznik se upoznaje sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, kao što su stub, greda, temelj, zid, krov, vrata, prozori, stepenice, i načinima njihovog projektovanja i prikazivanja. Tematika kursa obrađuje i osnovne principe dimenzionisanja elemenata arhitektonskog objekta, upućujući polaznike u rad sa dimenzijama i površinama.

14. Autodesk Revit Architecture

Na kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu Autodesk Revit Architecture, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu.

15. The Basics of Architectural Design

Polaznici se upoznaju sa osnovnim principima arhitektonskog projektovanja koje je neophodno da primene u svom radu, kao što su minimalne dimenzije prostorija, standardne dimenzije mobilijara, logika projektovanja stambenih i radnih prostora i projektovanje kretanja.

16. Architectural Project Management

Kurs obrađuje osnove menadžmenta: planiranje, organizovanje, kontrolu i motivisanje članova organizacije. Uz to, polaznik savlađuje osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, tako da će nakon kursa biti sposoban da proceni količinu potrebnih radova i uradi predračun konačne cene izvođenja istih.

17. Završni rad za Architectural Design

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje projektne obaveze ispunjavati kroz izradu Assignmenta i Taskova tokom školovanja.

18. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

19. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao CAD stručnjaka? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su uzbudljiva i prilagođena predznanju i iskustvu polaznika. Orijentisana su na praktičan rad kroz AutoCAD, 3ds Max i Autodesk Architecture. Modelovanje, crtanje, proračuni površina i digitalna vizuelizacija savladavaju se kroz dinamične zadatke, koji na najbolji mogući način spremaju za profesionalni život u arhitektonskom birou.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne Autodesk sertifikate iz oblasti dizajna i projektovanja:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Architectural Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Architectural Design programu
  • ITAcademy Certified Architectural Designer sertifikat

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com