Upravljanje projektima

Da bi se kreirao neki proizvod ili izvršila usluga, potrebno je osmisliti projekat i sprovesti ga u delo. Da bi se ideja realizovala, potrebno je dobro isplanirati proces kako bi se sagledali svi neophodni parametri za uspešnu realizaciju. Svaki projekat ima definisano trajanje, tj. svoj početak i kraj. Između te dve krajnje tačke nalazi se više stavki koje se planiraju u skladu sa zadatim parametrima (budžet, vreme za izvršenje, oprema, broj radnika). 

 

Nakon definisanja početne ideje i kreiranja plana rada sledi proces realizacije. Kako su neočekivane prepreke sastavni deo ove faze, potrebno je da svaki član tima zna svoju ulogu. Dobar menadžer sa iskustvom zna kakvi problemi mogu da se pojave, pa unapred planira rešenja za njih. To je ujedno jedan od najvažnijih segmenata upravljanja projektima – prepoznavanje izazova i pravovremeno delovanje. Ukoliko je realizacija urađena po planu, na red dolazi provera urađenog posla. Ako je sve urađeno po planu i uz poštovanje internih pravila (i zakona), projekat se završava.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

23700 din MSFI 16 Lizing
za 1 dan
16000 din Online provere znanja
za 2 dana
6000 din Partnerski odnosi
za 5 dana
6000 din Streching seminar
za 5 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 5 dana
17700 din Upravljanje stresom
za 6 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 9 dana
8400 din Raskid radnog odnosa/otkaz
za 10 dana
27000 din Bezbednost i zdravlje na radu
za 14 dana
17900 din Psihologija prodaje
za 14 dana
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 15 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 17 dana
8400 din Zaštita podataka o ličnosti
za 21 dana
od 1299 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 22 dana
od 1599 eur Međunarodno poslovanje
za 22 dana
od 1299 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 22 dana
od 1399 eur Finansijski menadžment
za 22 dana
od 1099 eur Poslovna administracija
za 22 dana
od 1449 eur Preduzetništvo
za 22 dana
od 1399 eur Odnosi s javnošću
za 22 dana
od 1649 eur Cambridge poslovni program
za 22 dana
od 1349 eur Marketing i marketing menadžment
za 22 dana
160 eur Digitalni Marketing
za 22 dana
od 1299 eur Menadžment projekata
za 22 dana
od 649 eur Copywriter and Content Creator
za 22 dana
od 649 eur Real Estate Agent
za 22 dana
od 649 eur Advertising Creative Manager
za 22 dana
od 649 eur Art Director
za 22 dana
od 1399 eur Menadžment ljudskih resursa
za 22 dana
3000 din IMO Standard
za 22 dana
od 649 eur Event Manager
za 22 dana
od 649 eur Advertising Account Manager
za 22 dana
89700 din Business process manager
za 25 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 649 eur Real Estate Agent
od 649 eur Event Manager
od 649 eur Art Director
od 1449 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu