Upravljanje projektima

Da bi se kreirao neki proizvod ili izvršila usluga, potrebno je osmisliti projekat i sprovesti ga u delo. Da bi se ideja realizovala, potrebno je dobro isplanirati proces kako bi se sagledali svi neophodni parametri za uspešnu realizaciju. Svaki projekat ima definisano trajanje, tj. svoj početak i kraj. Između te dve krajnje tačke nalazi se više stavki koje se planiraju u skladu sa zadatim parametrima (budžet, vreme za izvršenje, oprema, broj radnika). 

 

Nakon definisanja početne ideje i kreiranja plana rada sledi proces realizacije. Kako su neočekivane prepreke sastavni deo ove faze, potrebno je da svaki član tima zna svoju ulogu. Dobar menadžer sa iskustvom zna kakvi problemi mogu da se pojave, pa unapred planira rešenja za njih. To je ujedno jedan od najvažnijih segmenata upravljanja projektima – prepoznavanje izazova i pravovremeno delovanje. Ukoliko je realizacija urađena po planu, na red dolazi provera urađenog posla. Ako je sve urađeno po planu i uz poštovanje internih pravila (i zakona), projekat se završava.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

19600 din Finansije za neekonomiste
za 1 dan
16000 din Online provere znanja
za 1 dan
14000 din Slepo kucanje - online
za 8 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 8 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 12 dana
od 799 eur Art Director
za 17 dana
od 1947 eur Cambridge poslovni program
za 17 dana
od 1662 eur Preduzetništvo
za 17 dana
od 1662 eur Odnosi s javnošću
za 17 dana
od 1187 eur Poslovna administracija
za 17 dana
od 1662 eur Finansijski menadžment
za 17 dana
od 799 eur Copywriter and Content Creator
za 17 dana
od 799 eur Advertising Creative Manager
za 17 dana
od 799 eur Advertising Account Manager
za 17 dana
od 799 eur Event Manager
za 17 dana
od 1662 eur Menadžment projekata
za 17 dana
od 1947 eur Međunarodno poslovanje
za 17 dana
od 1662 eur Menadžment ljudskih resursa
za 17 dana
od 1662 eur Marketing i marketing menadžment
za 17 dana
od 1662 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 17 dana
od 1662 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 17 dana
od 799 eur Real Estate Agent
za 17 dana
89700 din Sertifikovani HR menadžer
za 1 mesec
8400 din Zaštita podataka o ličnosti
za 1 mesec
78900 din Obuka za specijaliste za PDV
za 1 mesec
42700 din Akademija za HR administraciju
za 1 mesec
22500 din Tehnike normiranja
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 799 eur Real Estate Agent
od 799 eur Event Manager
od 799 eur Art Director
od 20000 din Napredna HR obuka
od 1662 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu