Upravljanje projektima

Da bi se kreirao neki proizvod ili izvršila usluga, potrebno je osmisliti projekat i sprovesti ga u delo. Da bi se ideja realizovala, potrebno je dobro isplanirati proces kako bi se sagledali svi neophodni parametri za uspešnu realizaciju. Svaki projekat ima definisano trajanje, tj. svoj početak i kraj. Između te dve krajnje tačke nalazi se više stavki koje se planiraju u skladu sa zadatim parametrima (budžet, vreme za izvršenje, oprema, broj radnika). 

 

Nakon definisanja početne ideje i kreiranja plana rada sledi proces realizacije. Kako su neočekivane prepreke sastavni deo ove faze, potrebno je da svaki član tima zna svoju ulogu. Dobar menadžer sa iskustvom zna kakvi problemi mogu da se pojave, pa unapred planira rešenja za njih. To je ujedno jedan od najvažnijih segmenata upravljanja projektima – prepoznavanje izazova i pravovremeno delovanje. Ukoliko je realizacija urađena po planu, na red dolazi provera urađenog posla. Ako je sve urađeno po planu i uz poštovanje internih pravila (i zakona), projekat se završava.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 1 dan
od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 2 dana
22300 din Tehnike intervjuisanja
za 4 dana
12000 din Komunikacija u krizi
za 4 dana
24300 din Mapiranje procesa
za 5 dana
16000 din Online provere znanja
za 7 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 8 dana
6000 din Streching seminar
za 8 dana
10500 din Vebinar - Upravljanje promenama
za 11 dana
23700 din Analiza finansijskih izveštaja
za 12 dana
24500 din Istraživanje stranih tržišta
za 14 dana
8400 din Zaštita podataka o ličnosti
za 19 dana
17900 din Psihologija prodaje
za 20 dana
89700 din Specijalista za radne odnose
za 21 dana
8400 din Poslovno pregovaranje
za 24 dana
10000 din Emocionalna inteligencija
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 610 eur Real Estate Agent
od 610 eur Event Manager
od 610 eur Art Director
od 1566 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu