Međunarodno poslovanje

Međunarodno poslovanje se prvenstveno odnosi na odnose između kompanija koje dolaze iz različitih država, tj. drugačijih pravno-ekonomskih sistema. Da bi se ostvarila uspešna saradnja, potrebno je obezbediti pravnu osnovu, zbog čega su i nastali međunarodni zakoni. Pored toga, za uspešno međunarodno poslovanje potrebno je poznavati standarde poslovanja u državi s kojom se posluje. Svaka država ima sopstvene propise koji uređuju prava radnika, standarde kvaliteta, cene proizvoda itd. 

 

Prilikom uspostavljanja međunarodne saradnje pravnih subjekata potrebno je sagledati sve pravne okvire koji nadilaze lokalne zakone, pa čak i bilateralne odnose dve države. Tom prilikom uzimaju se u obzir i regionalni ugovori o saradnji, kao i međunarodni zakoni. 

 

Pored dobrog poznavanja međunarodnog poslovnog prava, potrebno je razviti adekvatan biznis plan jer svaka saradnja internacionalnih kompanija podrazumeva značajna ulaganja i dugoročno planiranje. Poznavanje internacionalnog poslovanja olakšava sklapanje značajnih ugovora, što se odražava ne samo na poslovanje kompanije i njene zaposlene već često i na ekonomije država koje zaključuju sporazum. 
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

15700 din Emocionalna inteligencija u prodaji
Dodat pre 1 dan:

Uskoro počinju

od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 1 dan
na upit Poslovni administrator
za 3 dana
19700 din Ocenjivanje dobavljača
za 5 dana
19500 din Finansijsko predviđanje
za 8 dana
od 27500 din Poslovni sekretar - asistent
za 8 dana
15700 din Pregovaranje za pobednike
za 10 dana
16000 din Online provere znanja
za 10 dana
6000 din Streching seminar
za 10 dana
21800 din Istraživanje stranih tržišta
za 10 dana
23400 din Incoterms 2020 (online)
za 17 dana
od 1976 eur Menadžment ljudskih resursa
za 27 dana
od 1834 eur Marketing i marketing menadžment
za 27 dana
od 1786 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 27 dana
od 810 eur Advertising Creative Manager
za 27 dana
od 1834 eur Menadžment projekata
za 27 dana
od 1311 eur Poslovna administracija
za 27 dana
od 2214 eur Međunarodno poslovanje
za 27 dana
od 2024 eur Preduzetništvo
za 27 dana
od 810 eur Real Estate Agent
za 27 dana
od 810 eur Copywriter and Content Creator
za 27 dana
od 1976 eur Finansijski menadžment
za 27 dana
od 1976 eur Odnosi s javnošću
za 27 dana
od 810 eur Advertising Account Manager
za 27 dana
od 1786 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 27 dana
od 810 eur Art Director
za 27 dana
28320 din IMO Exclusive
za 27 dana
9440 din IMO Premium
za 27 dana
3540 din IMO Standard
za 27 dana
od 810 eur Event Manager
za 27 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 810 eur Real Estate Agent
od 810 eur Event Manager
od 810 eur Art Director

Prikaži sve koji su na popustu