Međunarodno poslovanje

Međunarodno poslovanje se prvenstveno odnosi na odnose između kompanija koje dolaze iz različitih država, tj. drugačijih pravno-ekonomskih sistema. Da bi se ostvarila uspešna saradnja, potrebno je obezbediti pravnu osnovu, zbog čega su i nastali međunarodni zakoni. Pored toga, za uspešno međunarodno poslovanje potrebno je poznavati standarde poslovanja u državi s kojom se posluje. Svaka država ima sopstvene propise koji uređuju prava radnika, standarde kvaliteta, cene proizvoda itd. 

 

Prilikom uspostavljanja međunarodne saradnje pravnih subjekata potrebno je sagledati sve pravne okvire koji nadilaze lokalne zakone, pa čak i bilateralne odnose dve države. Tom prilikom uzimaju se u obzir i regionalni ugovori o saradnji, kao i međunarodni zakoni. 

 

Pored dobrog poznavanja međunarodnog poslovnog prava, potrebno je razviti adekvatan biznis plan jer svaka saradnja internacionalnih kompanija podrazumeva značajna ulaganja i dugoročno planiranje. Poznavanje internacionalnog poslovanja olakšava sklapanje značajnih ugovora, što se odražava ne samo na poslovanje kompanije i njene zaposlene već često i na ekonomije država koje zaključuju sporazum. 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

14000 din Slepo kucanje - online
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 2 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 2 dana
18200 din Proizvodni kontroling
za 3 dana
39900 din Upravljanje nabavkom
za 5 dana
od 1709 eur Menadžment ljudskih resursa
za 7 dana
od 1994 eur Cambridge poslovni program
za 7 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 7 dana
od 1994 eur Međunarodno poslovanje
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 7 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 7 dana
od 899 eur Event Manager
za 7 dana
od 1709 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 7 dana
od 1709 eur Odnosi s javnošću
za 7 dana
od 1709 eur Preduzetništvo
za 7 dana
od 899 eur Art Director
za 7 dana
od 1234 eur Poslovna administracija
za 7 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 7 dana
od 1709 eur Menadžment projekata
za 7 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 7 dana
od 1709 eur Finansijski menadžment
za 7 dana
od 1709 eur Marketing i marketing menadžment
za 7 dana
23700 din Motivacija zaposlenih
za 12 dana
17700 din Upravljanje stresom
za 16 dana
19600 din Finansije za neekonomiste
za 17 dana
35800 din Psihologija za nepsihologe
za 20 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 23 dana
8400 din Javni nastupi
za 24 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 1709 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu