Međunarodno poslovanje

Međunarodno poslovanje se prvenstveno odnosi na odnose između kompanija koje dolaze iz različitih država, tj. drugačijih pravno-ekonomskih sistema. Da bi se ostvarila uspešna saradnja, potrebno je obezbediti pravnu osnovu, zbog čega su i nastali međunarodni zakoni. Pored toga, za uspešno međunarodno poslovanje potrebno je poznavati standarde poslovanja u državi s kojom se posluje. Svaka država ima sopstvene propise koji uređuju prava radnika, standarde kvaliteta, cene proizvoda itd. 

 

Prilikom uspostavljanja međunarodne saradnje pravnih subjekata potrebno je sagledati sve pravne okvire koji nadilaze lokalne zakone, pa čak i bilateralne odnose dve države. Tom prilikom uzimaju se u obzir i regionalni ugovori o saradnji, kao i međunarodni zakoni. 

 

Pored dobrog poznavanja međunarodnog poslovnog prava, potrebno je razviti adekvatan biznis plan jer svaka saradnja internacionalnih kompanija podrazumeva značajna ulaganja i dugoročno planiranje. Poznavanje internacionalnog poslovanja olakšava sklapanje značajnih ugovora, što se odražava ne samo na poslovanje kompanije i njene zaposlene već često i na ekonomije država koje zaključuju sporazum. 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

21700 din Samorukovođenje
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 6 dana
24500 din SPIN tehnika u prodaji
za 6 dana
14000 din Slepo kucanje - online
za 9 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 10 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 13 dana
23700 din Kontroling troškova
za 13 dana
od 1626 eur Menadžment projekata
za 27 dana
od 1676 eur Marketing i marketing menadžment
za 27 dana
od 1626 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 27 dana
od 1726 eur Finansijski menadžment
za 27 dana
od 1975 eur Cambridge poslovni program
za 27 dana
od 1426 eur Poslovna administracija
za 27 dana
od 1726 eur Odnosi s javnošću
za 27 dana
od 773 eur Real Estate Agent
za 27 dana
od 1925 eur Međunarodno poslovanje
za 27 dana
od 1726 eur Menadžment ljudskih resursa
za 27 dana
od 773 eur Copywriter and Content Creator
za 27 dana
od 1776 eur Preduzetništvo
za 27 dana
od 1626 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 27 dana
od 773 eur Advertising Creative Manager
za 27 dana
od 773 eur Advertising Account Manager
za 27 dana
od 773 eur Event Manager
za 27 dana
od 773 eur Art Director
za 27 dana
18700 din Komunikacijom do cilja
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 773 eur Real Estate Agent
od 773 eur Event Manager
od 773 eur Art Director
od 1776 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu