Pravo

Poznavanje pravnih regulativa je ključno za svaki posao, bez obzira na oblast delovanja. Naravno, za neke profesije pravo je deo profesionalnog delovanja (pravnici, advokati, notari), ali u mnogo većem broju slučajeva poznavanje zakona i uredbi je ključno za poslovanje. Najčešće je reč o Zakonu o radu, a tu su i druge regulative, poput ljudskih prava zagarantovanih ustavom (pravo na jednaku zakonsku zaštitu, pravo na ličnu slobodu i bezbednost itd.). Da bi se ispoštovalo pravo svakog pojedinca, razvijene su brojne državne institucije koje služe da se zakon efikasno sprovodi.

 

Kad su prava zaposlenih u pitanju, veoma je važno poznavati zakone, naročito kada je u pitanju mobing. Toga su svesne i kompanije, koje imaju interes da zaštite svoje zaposlene, ali i integritet kompanije. Zato, na primer, HR menadžer mora da zna koja su prava i obaveze zaposlenih i da se pobrine da se oni efikasno sprovode na radnom mestu. Kako je reč o važnoj oblasti, često se organizuju stručna usavršavanja namenjena svima koji žele da zaštite svoja, ali i tuđa prava. 

 
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

14000 din Slepo kucanje - online
za 3 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 3 dana
16000 din Online provere znanja
za 3 dana
8400 din PDV u građevinarstvu
za 6 dana
od 2049 eur Međunarodno poslovanje
za 10 dana
od 899 eur Real Estate Agent
za 10 dana
od 2049 eur Cambridge poslovni program
za 10 dana
od 1749 eur Odnosi s javnošću
za 10 dana
od 1749 eur Preduzetništvo
za 10 dana
od 1249 eur Poslovna administracija
za 10 dana
od 1749 eur Finansijski menadžment
za 10 dana
od 1749 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 10 dana
od 1749 eur Marketing i marketing menadžment
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment ljudskih resursa
za 10 dana
od 899 eur Event Manager
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment projekata
za 10 dana
od 1749 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 10 dana
od 899 eur Copywriter and Content Creator
za 10 dana
od 899 eur Advertising Creative Manager
za 10 dana
od 899 eur Art Director
za 10 dana
od 899 eur Advertising Account Manager
za 10 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 899 eur Real Estate Agent
od 899 eur Event Manager
od 899 eur Art Director
od 20000 din Napredna HR obuka
od 1749 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu