Gluma

Glumom se bave glumci u okviru različitih medija, poput pozorišta, radija, filma ili televizije. Glumac pritom najčešće interpretira ranije napisan tekst (scenario, pesmu) u skladu sa likom kog tumači. Prilikom izvođenja oslanja se na pokrete na sceni (mizanscen), glas i izraze lica. Reč je o veoma zahtevnoj umetničkoj veštini gde je potrebno realistično dočarati neki lik (muziku, pa čak i predmet). 

 

Glumac je najčešće učesnik većeg projekta, poput filma ili TV serije, gde u saradnji sa rediteljem oživljava lik iz scenarija. U zavisnosti od uloge, ponekad je potrebno posedovati i dodatne veštine, poput mačevanja, jahanja, borilačkih veština, pevanja itd. Nekada treba čak i naučiti drugi jezik i savladati akcenat kako bi uloga bila uverljiva. Da bi gluma bila kvalitetna, potrebno je razvijati talente uz dobre i iskusne predavače, koji su obično i sami glumci ili reditelji. Naravno, za uspešnu glumačku karijeru presudni su talenat i samouverenost, koji su baza svakog vida umetnosti.