Baze podataka

Baze podataka predstavljaju skup različitih informacija koje su lokalno pohranjene na hard-disk kompjutera ili se nalaze na serverima kojima se pristupa online. Podatke koriste razni programi, a kako bi se brzo pristupalo informacijama, oni sortiraju tako da se uvek zna gde se šta nalazi. Kako će se čuvati i pristupati podacima zavisi i od vrste podataka, ali i od namene. Dobro organizovana baza podataka je neophodna za funkcionisanje svakog informacionog sistema, od računara do kompleksnih sistema velikih organizacija. 

 

Profesionalci koji se bave bazama podataka upoznati su sa različitim softverskim rešenjima za rad sa bazama podataka. Jedan od najrasprostranjenijih programa je Microsoft SQL Server, koji pomaže u organizaciji, korišćenju i kontrolisanju podataka u sistemu. Baze podataka su takođe veoma važne pri izradi sajtova, gde je potrebno kreirati baze podataka i omogućiti brz i siguran pristup. Podaci koji se skladište na ovaj način su često veoma bitni (lični podaci korisnika, poslovne tajne, projekti) pa je vrlo važno da administratori poseduju neophodna znanja za efikasan i bezbedan rad.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

260 eur React

Uskoro počinju

od 1649 eur Microsoft Development
za 5 dana
od 1649 eur Microsoft Web Apps Development
za 5 dana
od 1649 eur PHP Web Development
za 5 dana
od 1649 eur Software Engineering
za 5 dana
od 1649 eur Software Testing and QA
za 5 dana
od 1649 eur Linux Administration
za 5 dana
od 1649 eur Product Design
za 5 dana
od 1649 eur Interior Design
za 5 dana
od 1649 eur Architectural Design
za 5 dana
od 1649 eur Frontend JavaScript
za 5 dana
od 990 eur iOS Development
za 5 dana
od 1649 eur Java Development
za 5 dana
od 1649 eur Microsoft Administration
za 5 dana
od 1649 eur Network Administration
za 5 dana
od 1649 eur Software Development
za 5 dana
od 1649 eur Android Mobile Development
za 5 dana
od 1649 eur Microsoft Mobile Apps Development
za 5 dana
od 1649 eur Python Development
za 5 dana
od 1649 eur IT Management
za 5 dana
od 1649 eur New Media Design
za 5 dana
od 1649 eur Video & Motion Graphic Design
za 5 dana
od 1649 eur Web Design
za 5 dana
od 1649 eur Print & Graphic Design
za 5 dana
od 1649 eur Computer Aided Design (CAD)
za 5 dana
10000 din Word i Excel - Online
za 6 dana
45000 din Kurs SEO za početnike
za 9 dana
33000 din Kurs za web dizajn
za 10 dana
150 eur Osnove programiranja
za 13 dana
48000 din Kurs Osnove programiranja
za 20 dana
260 eur React
za 20 dana
300 eur Grafički dizajn
za 22 dana
27000 din WEB-DIZAJNER
za 1 mesec
27000 din GRAFIČKI DIZAJN
za 1 mesec
31200 din PYTHON DEVELOPER
za 1 mesec
30000 din C# DEVELOPER
za 1 mesec
31200 din JAVA DEVELOPER
za 1 mesec
26000 din OSNOVE PROGRAMIRANJA
za 1 mesec
30000 din TESTIRANJE SOFTVERA (QA)
za 1 mesec
30000 din BAZE PODATAKA
za 1 mesec
1575 eur Akademija za softver testing
za 1 mesec
1925 eur Akademija za programiranje
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 1649 eur Python Development
27000 din WEB-DIZAJNER
30000 din BAZE PODATAKA
30000 din C# DEVELOPER
31200 din JAVA DEVELOPER
od 1649 eur Product Design
od 1649 eur Interior Design
od 1649 eur IT Management
od 1649 eur New Media Design
od 1649 eur Web Design
od 1649 eur Java Development
360 eur CompTIA A+

Prikaži sve koji su na popustu