Microsoft Mobile Apps Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.06.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1599 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Mobile Apps Development – istovremeno razvijajte aplikacije i za iOS i za Android uređaje

Microsoft Mobile Apps Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
312 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
Certified Mobile Applications Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Današnji svet, bez sumnje, funkcioniše uz pomoć mobilnih aplikacija. Mobilni uređaji i aplikacije promenili su način na koji komuniciramo, radimo, učimo, uživamo… Široka primena softvera u svakoj oblasti našeg života generiše neprekidan rast tržišta mobilnih aplikacija, čime rastu i potrebe za kvalitetnim programerima iz ove oblasti.

Sve skupa ostavlja utisak da nema boljeg trenutka da se postane mobile developer. Bez obzira na to da li tek tražite svoje mesto u svetu IT-ja ili već imate programerskog iskustva i želite da ostvarite bonus prihod. Izbor je sve veći, platforme su sve bolje, a korisnika ima sve više i više. Možete krenuti već danas.

Ali tu se javlja jedno veoma važno pitanje – da li se odlučiti za razvoj iOS ili Android aplikacija?

Nešto što se zove Xamarin može vam umnogome olakšati ovu odluku.

Xamarin – besplatan cross-platform, open-source alat za kreiranje mobilnih aplikacija pomoću najsavremenijih Microsoft tehnologija

Xamarin je veoma moćan alat koji vam omogućava cross-platform razvoj native mobilnih aplikacija i za Android i za iOS, korišćenjem Microsoft .NET platforme i C# programskog jezika.

Ne samo da vam ovo daje mogućnost da mnogo brže steknete potrebne veštine za mobile development (ne morate da učite programske jezike i brojne specifične alate posebno za Android i posebno za iOS) već vam i višestruko štedi vreme i resurse prilikom samog razvoja aplikacija za obe platforme.

Xamarin je besplatan i možete ga koristiti i na Windows i na macOS operativnim sistemima. On je i open-source, jer je sastavni deo .NET platforme, pa u njegovom razvoju učestvuje preko 100.000 developera i 3.700 kompanija, a veoma aktivna zajednica brojnih Xamarin developera može vam pomoći da još lakše steknete potrebna znanja i rešite svaki problem na koji naiđete.

„Write once, run anywhere” pristup

Sa Xamarinom ćete koristiti „write once, run anywhere” pristup u programiranju – vaše aplikacije za iOS i Android biće napisane u C# programskom jeziku i imaće preko 75% zajedničkog koda.

Uz to, Xamarin omogućava i pun pristup izvornim aplikativnim programskim interfejsima, pa će kreirane aplikacije imati pun spektar funkcionalnosti koje su specifične za mobilnu platformu na kojoj se izvršavaju. A pošto aplikacije imaju i native performanse, korisnici ni na koji način neće moći da primete razliku između aplikacije kreirane pomoću Xamarina i aplikacije koja je napisana u native programskom jeziku za pojedinačnu platformu.

Lako savladivi alati za stvaranje isplativih aplikacija

Pored samog Xamarina, na Microsoft Mobile Apps Development programu na ITAcademy savladaćete i veštine za projektovanje, implementaciju, razvoj i izradu mobile aplikacija korišćenjem C# programskog jezika i najnovijih alata i tehnologija, kao što su Visual Studio, SQL Server, .NET, Xamarin.Forms, .NET MAUI i dr.

Naučićete da dizajnirate, gradite, testirate i održavate Cloud aplikacije i servise uz Microsoft Azure, kao i da koristite moćni Unity Engine − najpopularniju platformu na svetu za pravljenje 2D, 3D i VR igara i aplikacija.

Microsoft Mobile Apps Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced C# Programming 20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 IAX iOS and Android Apps Development using Xamarin 40
8 MWS Microsoft Web Services 32
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
10 WAD Azure Applications Development 32
11 WAD Unity Game Development 32
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Mobile Apps Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET-a, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced C# Programming

Kurs Advanced C# Programming koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju prilike da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena alatu Visual Studio Debugger. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova, kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora kako bi konkretan realan sistem preslikali u korisničku SQL Server bazu i kreirali aplikaciju. Koristeći osobine SQL Servera, polaznici će tokom ovog kursa savladati Transact-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL Server baze podataka, održavaju i administriraju SQL Servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ-a. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to pristup Code First, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj aplikacija koje se izvršavaju unutar web browsera. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i strukturu jednog HTML dokumenta i manipulišu njome i njenim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. iOS and Android Apps Development using Xamarin

iOS i Android su dve najpopularnije mobilne platforme današnjice, sa više milijardi aktivnih, svakodnevnih korisnika. Svaka od platformi poseduje sopstveni skup tehnologija i alata za razvoj aplikacija. Ipak, pored native pristupa za razvoj mobilnih aplikacija, njih je moguće kreirati i korišćenjem posebnog skupa tehnologija koje je inicijalno razvila kompanija Microsoft. Reč je o skupu tehnologija pod nazivom Xamarin. Xamarin je odnedavno postao i sastavni deo .NET tehnologije, čime je nastala još jedna nova tehnologija za razvoj multiplatformskih aplikacija – .NET MAUI, odnosno NET Multi-platform App UI. Sa razvojem ove vrste aplikacija, imaćete priliku da se upoznate u kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin.

8. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP i RESTful arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih kompjutera, koji čak mogu biti pogonjeni i različitim operativnim sistemima. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation (WCF) za kreiranje servisa po SOAP protokolu, ali i servisa koji poseduju RESTful arhitekturu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

9. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

10. Azure Applications Development

Azure je Cloud platforma kompanije Microsoft, koja je namenjena izgradnji, testiranju, objavljivanju i upravljanju aplikacijama i servisima. Kompletna infrastruktura za obavljanje takvog posla upakovana je u Azure, a realizovala ju je kompanija Microsoft. Stoga i ne čudi da je danas, u svetu opšteg prelaska na Cloud tehnologije, Azure jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Microsoft. U kursu Azure Applications Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima ove platforme i da nauče kako da Azure iskoriste da unaprede aplikacije koje razvijaju lokalno.

11. Unity Game Development

Unity je jedan od najpopularnijih enginea za kreiranje 2D i 3D igara. Korišćenjem Unityja mogu se kreirati igre za gotovo sve relevantne platforme i video-konzole. Za pisanje logike Unity igara koristi se programski jezik C#, što za polaznike Microsoft Development smerova predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost zbog činjenice da je reč o jeziku kome su posvećeni gotovo kompletni smerovi. Pored C# jezika, primarno razvojno okruženje za kreiranje Unity igara je Visual Studio, što na kraju polaznicima omogućava da veoma lako uplove u svet kreiranja 2D i 3D igara.

12. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

14. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, preko multimedije i različitih tipova softvera, do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

15. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio-industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja „odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da su vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnost komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao programera mobilnih aplikacija? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za mobile development, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim programerskim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završetka smera Microsoft Mobile Apps Development moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Posedovanje ovog sertifikata predstavlja međunarodno priznati dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koristeći Cloud koncepte, Azure servise i Azure workloads kolekcije, kao i da dobro poznajete koncepte bezbednosti i privatnosti u okviru Azure platforme.

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2D i 3D aplikacija i video-igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje:

  • Unity Certified User: Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Mobile Apps Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Mobile Apps Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Mobile Apps Development programu
  • Certified Mobile Applications Developer

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com