Međunarodno poslovanje

Za uspešno poslovanje je neophodno razumevanje internacionalnih tokova i načina rada. To je posebno važno ako imate ambiciju da razvijate karijeru u inostranstvu. Kurs međunarodnog poslovanja će vam pomoći da bolje razumete osnove međunarodne ekonomije, metode poslovanja i efikasne taktike rada.

Bez obzira na to koji vas posao interesuje, uspeh je praktično nemoguć bez sagledavanja svetskih trendova i metoda rada. Globalizacija je donela veću povezanost svetskih tržišta, što je olakšalo kompanijama širenje van granica svoje države. Ovaj razvoj je doprineo stvaranju novih radnih mesta, gde je imperativ razumevanje biznisa na međunarodnom nivou. Ipak, da biste postali deo ovog poslovnog sveta, potrebno je da usvojite specifična znanja i veštine.

Šta je međunarodno poslovanje?

Prvo i osnovno, za rad u internacionalnom okruženju apsolutni prioritet jeste savladavanje poslovnog engleskog jezika i sticanje adekvatnog sertifikata. Svakako su potrebni i interesovanje za međunarodnu ekonomiju i želja za napredovanjem. Obuka iz internacionalnog biznisa najkorisnija je osobama koje imaju ambiciju da rade u inostranstvu ili da se povežu sa stranim klijentima. Kurs međunarodnog poslovanja obrađuje sledeće oblasti:

  • Međunarodna ekonomija – Bavi se proučavanjem internacionalne razmene robe, pod kojom se misli na razne usluge, novac, tehnologije, proizvode itd. Za ovu oblast važni su poznavanje međunarodnih zakona i uslova poslovanja na drugim tržištima, i razumevanje specifičnih navika potrošača. U globalnoj ekonomiji bitan faktor su i međusobni odnosi država, koji utiču na poslovanje.
  • Međunarodni marketing – Podrazumeva marketinške aktivnosti usmerene na korisnike i potrošače na inostranom tržištu. Na ovaj način se prezentuju usluge i proizvodi sa određenog tržišta sa ciljem proširenja poslovanja i ostvarivanja profita.
  • Međunarodne finansije – Reč je o naučnoj disciplini koja se bavi monetarnom oblašću međunarodnog poslovanja, kao i o saradnji između aktera koji pripadaju različitim tržištima a međusobno ostvaruju finansijske transakcije i razmenjuju kapital.
  • Međunarodno privredno pravo – Odnosi se na skup pravila pomoću kojih se definišu internacionalni poslovni odnosi. Pravna regulativa je neophodna kako bi se definisali međusobni odnosi između poslovnih partnera i pri tom poštovala domaća i međunarodna pravna regulativa. Uređen sistem je važan kako bi se definisali prava i obaveze privrednih subjekata i efikasno rešavali potencijalni sudski sporovi. 
  • Internacionalni standardi kvaliteta – Da bi se ostvarilo uspešno poslovanje između poslovnih partnera iz različitih država, potrebno je da se poštuju određeni standardi kvaliteta. Najčešće je reč o međunardno priznatim standardima (poput ISO 9001) koji definišu kvalitet koji je potrebno dostići ako neko želi da posluje na određenom tržištu. 
  • Multinacionalne kompanije – Reč je o kompanijama koje posluju i poseduju fabrike i prodajna mesta u dve ili više država, i ulažu u različita tržišta često u saradnji sa lokalnim vlastima. Ove korporacije najčešće imaju jednu dominantnu granu poslovanja, poput Microsofta, koji se prvenstveno bavi razvijanjem softverskih rešenja.
  • Menadžment projekata – Kompleksan sistem poslovanja diktira visok nivo organizacije. Zato kurs međunarodnog poslovanja posebnu važnost posvećuje upravljaju projektima i investicijama, načinima upravljanja finansijskim i ljudskim resursima itd.
  • PR menadžment – Odnosi s javnošću su izuzetno bitni kada je multinacionalno poslovanje u pitanju. Korporativni imidž je veoma bitan za poslovanje, naročito kada je reč o stranoj kompaniji koja želi da se pozicionira na novom tržištu. U tom slučaju je veoma važna percepcija javnosti i njen odnos prema proizvodima i uslugama koji se nude. Ovim poslom se bave PR menadžeri, kojima je zadatak da afirmišu pozitivne aktivnosti kompanije, ali i da reaguju na negativan publicitet (krizni menadžment).

Koje veštine su neophodne za uspešno vođenje biznisa?

Obuka iz međunarodnog biznisa obezbediće vam znanja koja će vam pomoći da budete spremni za sve izazove. Ukoliko vam je trenutno fokus na domaćem preduzetništvu, ne brinite, kurs će vam i u tom slučaju biti izuzetno koristan. Naime, predavanja su osmišljena da upoznaju polaznike sa veštinama i znanjima koji su važni za uspešan rad u međunarodnoj kompaniji, a tiču se:

Kurs međunarodnog poslovanja će vam pomoći da razumete načine poslovanja na svetskom tržištu, dominantne trendove u biznisu, kao i adekvatno korišćenje novih tehnologija i ljudskih potencijala. Reč je o kompleksnoj oblasti, pa je važno da obuku drže predavači sa internacionalnim iskustvom i uspešnom karijerom. 

Kako izgleda kurs međunarodnog poslovanja?

Kurs međunarodnog poslovanja najčešće traje 12 meseci, međutim, pojedine obrazovne ustanove organizuju i kraće obuke. Časovi se organizuju na dva načina: 

  • tradicionalna nastava – podrazumeva predavanja u učionici u prostorijama škole;
  • učenje na daljinu – odnosi se na online kurseve, koji omogućavaju učenje kod kuće uz aktivno učestovanje u nastavi.

Moderno organizovana obuka omogućava i odabir između grupne nastave i individualnih časova. Ukoliko želite da se predavač posveti isključivo vama, školovanje jedan na jedan vam pruža upravo to. Predavači i njihovo iskustvo u prenošenju znanja najvažniji su segment svakog kursa. Zato pri odabiru obrazovne ustanove odaberite onu gde rade predavači sa odličnom reputacijom i zavidnim poslovnim uspehom. 

Steknite neophodna znanja za uspešnu internacionalnu karijeru odabirom jednog od ponuđenih kurseva međunarodnog poslovanja, koji se održavaju online ili tradicionalno, u prostorijama obrazovnih ustanova.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Beograd | Cena: 25000 din | Početak: 27.05.2024 | Trajanje: 5 dana Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 1 od ukupno 1