Obuka za razvoj preduzetništva

Ako imate odličnu poslovnu ideju i želite da budete nezavisni, najbolji način da realizujete svoje ideje je da postanete preduzetnik. To je proces koji podrazumeva usavršavanje znanja i veština za uspešan biznis, uz poštovanje zakonskih obaveza. To je kompleksan proces koji zahteva posebnu pripremu kako bi se što lakše savladali svi početni izazovi.

Preduzetništvo predstavlja oblik poslovanja koje podrazumeva rad pojedinca ili malog tima. Prilikom registracije firme bira se pretežna oblast poslovanja, tj. profesija (programer, taksista, web dizajner itd.), otvara se račun u banci i dostavljaju osnovne informacije Poreskoj upravi. Iako je sam proces pokretanja biznisa jednostavan, to je ipak veliki korak. 

Naime, kao preduzetnik preuzimate na sebe sve dobre i loše strane poslovanja. Ako posao dobro ide, sav profit ide vama, jer ste vlasnik preduzeća, a ne jedan od zaposlenih. Ipak, u slučaju lošeg poslovanja, finansijski gubitak će biti isključivo vaša odgovornost. Kao što se može videti, privatni biznis donosi slobodu u radu i odlučivanju, ali i veliku odgovornost. Iz tog razloga je potrebno dobro se pripremiti za veliki korak i prelaz u samostalne preduzetnike.

Obuka za razvoj preduzetništva podrazumeva usvajanje osnova privatnog biznisa, kao i svih aspekata uspešnog vođenja preduzeća. Dobra priprema je neophodna jer pri vođenju privatnog biznisa uspeh zavisi direktno od odluka koje donosite. Zbog toga su kursevi preduzetništva korisni ne samo za početnike već i za iskusnije preduzetnike koji žele da isprate sve novosti u modernom poslovanju.

Kako izgleda obuka za razvoj preduzetništva?

Prilikom pokretanja sopstvenog posla potrebno je sagledati određene parametre kako bi se izbegle greške i finansijski gubici. Za početak, potrebno je napraviti objektivnu analizu opravdanosti poslovne ideje. 

Upoznavanje sa osnovama preduzetništva

Dobra ideja za poslovanje je samo početna tačka. Od vaših veština zavisi da li možete da iznesete poslovni projekat. Vrlo lako može da se desi da jednostavno niste još spremni za tako veliki korak iako imate zaista odličnu ideju. Obuka iz preduzetništva će vam pomoći da na najbolji način pristupite realizaciji. 

Kroz nastavu ćete proći kroz najvažnije segmente poslovanja kako biste stekli veštine i znanja bez kojih je rad nemoguć. Bez obzira na inicijalnu ideju koja vas inspiriše, moraćete da naučite više o npr. pravnim stranama poslovanja, tj. zakonskoj regulativi. Naučićete i kako da sastavljate ugovore o poslovnoj saradnji, kako da se prijavite za dobijanje kredita i slično. To su sve koraci koji možda nisu toliko atraktivni, ali bez kojih je nemoguće uspešno voditi firmu.

Analiza poslovne ideje

Dobili ste odličnu ideju za pokretanje biznisa koja vam izgleda toliko dobro da ne može da omane. Da li je zaista tako saznaćete ako na analitičan i objektivan način sagledate prednosti i rizike, tj. da li je opravdano pokretanje projekta:

  • Da li postoji potreba na tržištu – Nekad i najbolji projekti ne budu realizovani jer se kroz istraživanje ispostavi da ne postoji dovoljno veliko interesovanje za proizvod ili uslugu (čak i ako je vrhunskog kvaliteta).
  • Istraživanje konkurencije – Možda je vaša ideja odlična, ali je tržište prezasićeno sličnom ponudom. U tom slučaju vas može „pojesti” konkurencija koja već ima dobro razrađen posao i verne klijente. To ne znači da je nemoguće postići uspeh, ali je svakako jedan od razloga da dodatno razradite ideju.
  • Metode za analiziranje planiranog projekta – Za analizu okruženja i isplativost projekta se koriste brojne analitičke metode. Jedna od najpopularnijih je SWOT analiza, jer pruža temeljnu analizu kompletnog biznisa na osnovu četiri parametra. To su: snage (strengths), slabosti (weaknesses), prilike (opportunities) i opasnosti (threats). Ova analiza prikazuje sve izazove poslovanja, ali i potencijale. 

Biznis plan i kako se realizuje

Biznis plan je dokument koji detaljno opisuje poslovne ciljeve i načine na koji će se oni realizovati. To znači da se detaljno opisuju najvažniji segmenti razvoja biznisa (finansiranje projekta, organizacija posla, marketinške aktivnosti). Ovaj plan se koristi radi privlačenja investicija i prijavljivanja za kredite u banci ili bespovratnu pomoć.

Prilikom obuke za razvoj preduzetništva uči se kako se pravi biznis plan koji će prikazati realnu sliku potencijala projekta, uz transparentan prikaz svih izdataka. Pritom se definiše i kada se planira sticanje profita (u nekim slučajevima zarada stiže tek nakon nekoliko godina zbog velikih ulaganja). 

Upoznavanje sa funkcionisanjem poreskog sistema

Obuka za razvoj preduzetništva će vam pomoći da razumete sve specifičnosti poreskog sistema. Pre svega, tu je obaveza preduzetnika prema državi u vidu plaćanja poreza i doprinosa. Šta sve treba da se plaća, zavisi od delatnosti firme, visine zarade, načina prodaje (u radnji ili online) itd. 

Ne treba zaboraviti i vođenje poreskih knjiga, za šta će vam biti potreban knjigovođa ako ne želite da se temeljnije bavite poreskom politikom. Bez obzira na to da li se sami bavite knjigovodstvom ili ćete to prepustiti profesionalcima, imajte na umu da ste vi odgovorno lice pred državom ukoliko dođe do propusta u radu firme. Zato je preporučljivo da ste upoznati sa poreskom politikom i obavezama koje imate kao preduzetnik.

Tek nakon što se detaljno upoznate sa svim pojedinostima vođenja biznisa, možete da ozbiljnije razmišljate o početnoj ideji i njenoj razradi. Da biste ubrzali ovaj proces, odaberite jedan od ponuđenih kurseva preduzetništva i počnite već danas sa stručnim usavršavanjem.

Interaktivna, individualna obuka za preduzetnike i vlasnike mikro i malih preduzeća. Efikasni, praktični alati za planiranje, analizu i praćenje finansijskih tokova, kontrolu i smanjenje troškove poslovanja. Visoko ocenjen sertifikovan program koji se maksimalno prilagođava Vašim potrebama!
Cambridge poslovni program

Organizator: BusinessAcademy

Školovanjem na odseku Cambridge poslovni program dobićete veštine i iskustvo za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u preduzećima.

Kurs knjigovodstva - samostalni knjigovođa i knjigovođa

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za knjigovođu ili samostalnog knjigovođu – kontistu. Naučite sve od početka do kraja, od evidencije novca u blagajni i na žiro računu, preko obračuna plata i obračuna PDV-a do sastavljanja bilansa stanja, bilansa uspeha i završnog računa.
Kurs iz računovodstva

Organizator: Institut za računovodstvo i reviziju d.o.o.

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.

PDV u građevinarstvu

Organizator: Privredna komora Srbije

Mnogo različitih propisa utiče na utvrđivanje vremena, osnovice i načina oporezivanje. U cilju sprečavanja evazije (izbegavanja plaćanja) poreza, zakonodavac često menja pravila oporezivanja, što takođe može da dovede do grešaka u samom obračunavanju PDV.