Kurs poslovnog italijanskog jezika

Italijanski jezik je poznat po svojoj specifičnoj svakodnevnoj komunikaciji. Gestikulacija kao sastavni deo govora i akcentovanje reči su često ključni, bez obzira na to da li je reč o poslovnom ili privatnom razgovoru. Savladavanje ovih specifičnosti je često presudno u biznisu, zbog čega se sve više ljudi odlučuje za kurs poslovnog italijanskog jezika. 

Obuka je osmišljena tako da pomogne polazniku da savlada najvažnije segmente biznis komunikacije sa Italijanima. To podrazumeva pre svega savladavanje poslovnih običaja od elektronske komunikacije do pregovaranja „licem u lice”. Za savladavanje kursa potrebno je bar osnovno znanje italijanskog jezika. Pored toga, moderna poslovna komunikacija zahteva i poznavanje rada na računaru i adekvatnim programima. 

Šta sadrži kurs poslovnog italijanskog jezika?

Na obuci se velika pažnja posvećuje zvaničnim obraćanjima, načinima pripreme dokumentacije i prezentovanja projekta klijentima. Italijanski jezik je veoma interesantan i bogat različitim terminima, pa je vrlo važno dobro savladati poslovni sleng. Naime, kurs poslovnog italijanskog jezika je specifičan jer pokriva određene forme komunikacije koje se ređe koriste u svakodnevnoj komunikaciji. 

Poslovni jezik se fokusira na poseban način obraćanja poslovnim partnerima gde je potrebno biranim rečima izneti određeni, često i negativan stav. Svaki detalj može da bude presudan, bilo da je reč o poslovnoj korespondenciji ili radnom ručku. U poslovnom govoru nije dovoljno samo da razumete sagovornika već i da shvatite „signale” koji vam se šalju određenim rečima ili gestikulacijama. Kako biste sa lakoćom komunicirali sa poslovnim partnerima, potrebno je da dobro razumete sve segmente poslovnog italijanskog jezika.

Biznis razgovori

Tokom razgovora sa poslovnim partnerom bitno je da razumete šta on priča, ali i da shvatite kontekst i značenje naglašavanja nekih reči. Potrebno je i određeno iskustvo kako bi se na pravi način reagovalo u određenim situacijama. Tako nije isto voditi ozbiljan razgovor u kancelariji i voditi klijenta na večeru. 

U svim tim situacijama je potreban profesionalan pristup, čak i u slučaju neformalne komunikacije. Treba uvek imati na umu da postoje i kulturološke razlike, iako smo po mnogo čemu slični sa Italijanima. Pored svega toga, važno je i da usavršite izgovor, tj. akcentovanje reči, kako biste uvek odavali utisak profesionalca koji kontroliše situaciju.

Poslovna prepiska

Iako je usmena komunikacija veoma bitna, razgovor sa klijentima ćete većinski obavljati putem emaila, ali i brojnih aplikacija za poslovnu saradnju (Slack, Google Chat, Trello). Pisana reč je često veći izazov od razgovora. Naime, potrebno je brzo reagovati, preneti pravilno misli i pritom paziti na gramatiku, pravopis i adekvatan izbor reči. Sve što se zapiše ostaje kao dokaz i može da se kasnije analizira, pa je važno dobro savladati sve segmente pisane prepiske.

Pregovaranje

Pregovori najčešće započinju ostvarivanjem kontakta putem emaila, dok se najvažniji deo odigrava uživo. Italijani su poznati kao odlični pregovarači, pa je potrebno biti izuzetno pripremljen. 

To znači da poslovni italijanski treba da vam bude toliko dobar da ne razmišljate tokom razgovora o biranju reči, već isključivo da budete fokusirani na iznošenje argumenata. Svako zastajkivanje kako biste se setili reči urušava vaš autoritet i skreće pažnju sa teme na vaše znanje jezika. 

Kreiranje prezentacija i izveštaja

Pisanje izveštaja je često kompleksan posao jer zahteva temeljnu pripremu, jasne rečenice i visok nivo profesionalnosti. Osim toga, potrebno je i poštovati procedure i način obraćanja u samoj kompaniji. Sve su to parametri na koje treba misliti prilikom izrade poslovne dokumentacije, pa ne čudi što je ovaj proces izazov čak i za one koji odlično poznaju italijanski jezik. 

Dodatni izazov su situacije kada je potrebno javno prezentovati napisano. Tada do izražaja dolazi i psihička priprema kako bi se predupredila trema i svaki oblik nesigurnosti. Postoje brojne tehnike javnog obraćanja koje je potrebno usvojiti kako bi prezentovanje na italijanskom bilo na visokom nivou. Kako bi se stekla rutina i samopouzdanje, predavači organizuju kreativne vežbe gde se polaznici preko konkretnih primera uče javnom obraćanju.

Gde se može naučiti poslovni italijanski jezik?

Kurs poslovnog italijanskog jezika nudi veliki broj škola jezika kao vid usavršavanja jezika, poput intenzivne obuke ili časova konverzacije. Predavanja mogu da traju od nekoliko sedmica do godinu dana, u zavisnosti od vašeg trenutnog znanja i vremena koje možete da odvojite za usavršavanje. S obzirom na to da postoji veliki izbor kvalitetnih obrazovnih centara, nećete imati poteškoća da pronađete obuku koja vam najviše odgovara. 

Prilikom odabira najboljeg kursa, važni su parametri kao što su:

  • Lokacija škole – S obzirom na to da je vreme koje imate na raspolaganju ograničeno, značajno je ako ne morate dugo da putujete do škole jezika. Ukoliko je kvalitet jednak, zašto ne biste odabrali bližu ustanovu? Ako želite u potpunosti da izbegnete putovanje, uvek možete da odaberete rad od kuće, tj. online kurseve.
  • Način održavanja nastave – Većina škola nudi grupne i individualne časove poslovnog italijanskog. Razlika je pre svega u tome što individualna nastava omogućava potpuno posvećivanje predavača jednom polazniku. Na taj način je moguće fokusiranje na određene segmente jezika, gde možda imate najviše problema. 
  • Termini časova – Za mnoge je presudno kada se održavaju časovi italijanskog. Možda neko može da prati nastavu samo vikendom ili samo u večernjim časovima tokom radne nedelje. Pojedine škole nude i mogućnost učenja putem ranije snimljenih predavanja, ukoliko vam nijedan termin regularne nastave ne odgovara.

Škole jezika možete pronaći u mnogim gradovima širom Srbije, poput Beograda (i Novog Beograda), Novog Sada, Niša, Pančeva i Kragujevca, a u nekima od njih možete da pohađate kurs poslovnog italijanskog jezika. Zato krenite već danas sa stručnim usavršavanjem odabirom jednog od ponuđenih kurseva, koji se održavaju online ili tradicionalno u učionici.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam