Medijacija

Medijacija je vansudski postupak koji se danas sve češće sprovodi pri rešavanju spora dveju suprotstavljenih strana s ciljem pronalaženja najadekvatnijeg rešenja. Obe strane mogu odlučiti da započet postupak pred sudom okončaju sporazumom, tj. vansudskim postupkom, kako ne bi plaćale sudske takse i kako bi brže i efikasnije rešile spor.

S obzirom na to da razvoj medijacije u Srbiji ide uzlaznom putanjom, sve je veća potreba za kvalifikovanim medijatorima. Da biste postali licencirani medijator, tj. posrednik, potrebno je da steknete određena znanja i veštine koje ćete znati da primenite u svakom sporu između dve suprotstavljene strane. Kursevi medijacije upravo služe tome da vas osposobe za rešavanje različitih postupaka i primenu raznih tehnika koje će dovesti do zadovoljenja obeju strana. Na časovima medijacije ćete kroz teoriju i praksu zajedno sa predavačem steći uvid u ceo proces medijacije, nakon čega ćete biti kvalifikovani za rad u ovoj struci.

Šta je medijacija?

Medijacija predstavlja oblik posredovanja kojim se osobama u konfliktu pomaže da nađu najefikasnije rešenje. Zapravo, medijator je neutralna, nepristrasna i kvalifikovana osoba koja je osposobljena za pronalazak rešenja sa povoljnim ishodom u situaciji dve suprotstavljene strane. Medijacija je neformalan postupak u kojem strane uglavnom same ugovaraju pravila vođenja postupka sa medijatorom.

Najuočljivije karakteristike medijacije su tajnost sprovođenja postupka, ušteda novčanih troškova i nemogućnost korišćenja dokaza iznetih u medijaciji u drugim sporovima. Ono što je bitno za sam proces medijacije jeste zadovoljstvo obeju strana. Nijedna strana neće pristati na nešto što krši njene interese, pa ako medijacija ne rezultira najboljim ishodom, obe strane svoje interese i stavove mogu zastupati pred sudom. Za razliku od sudskog postupka, medijacija je:

 • dobrovoljan postupak;
 • neformalan postupak;
 • privatan i poverljiv postupak;
 • brz i jeftin postupak.

Umesto iznošenja dokaza, u procesu medijacije se pregovara. Sporazum se zaključuje onda kada rešenje prihvate obe strane. I što je veoma bitno, poštuju se lične vrednosti, tradicija, kultura i običaji, za razliku od sudskih sporova u kojima se utvrđuje samo pravo.

Medijator mora biti ovlašćen za vođenje postupka medijacije. On je osposobljen da na pravi način nađe efikasno rešenje za obe strane, služeći se određenim tehnikama. Njegov cilj je da ih navede da mirno pronađu rešenje, a da im pritom ne sugeriše na koji način da to urade. Bitni preduslovi za sprovođenje medijacije su i poznavanje zakonske regulative iz oblasti medijacije i etičkog pristupa, sa čime ćete se upoznati na časovima teorije.

Uslovi za sticanje licence su:

 • državljanstvo Republike Srbije;
 • visoka stručna sprema od minimum 180 ESPB bodova;
 • završena osnovna obuka;
 • potvrda da lice nije osuđivano i krivično gonjeno.

Na kraju završene obuke, dobija se uverenje, tj. sertifikat, čija se kopija dostavlja Ministarstvu pravde Republike Srbije, koje nakon obrade dokumentacije izdaje dozvolu za posredovanje i upisuje kandidata u registar posrednika.

Šta se uči na kursevima medijacije?

Na kursevima medijacije naučićete tehnike na osnovu kojih ćete znati kako da posredujete, čak i ako nikad niste imali iskustva ili znanja u vezi sa tim.

Obuka podrazumeva učenje tehnika i sticanje veština koje svaki medijator treba da primenjuje u svom poslu. Sastoji se iz teorije i prakse, koje će vaš predavač praktikovati u skladu sa posebnim nastavnim planom i programom. Kvalifikovaće vas i osposobiće vas za rešavanje najrazličitijih vrsta sporova među ljudima – porodičnih sporova, privrednih i radnih sporova, sporova u oblasti intelektualne svojine, medija itd.

U okviru kurseva medijacije učićete o:

 • alternativnim načinima rešavanja sporova, celokupnom postupku medijacije i etičkim standardima, ali i o problemima sa kojima se medijator može susresti;
 • tome koji su slučajevi najpogodniji za medijaciju, ko može biti posrednik i kako se adekvatno pripremiti za sam postupak;
 • veštinama i tehnikama vođenja postupka (prikupljanje informacija, aktivno slušanje, uzimanje izjava oba sagovornika, postavljanje relevantnih pitanja);
 • identifikovanju problema i upravljanju konfliktima s ciljem rešavanja problema i zadovoljenja obe strane.

Časove, praktične vežbe i simulaciju medijacije ćete sprovoditi sa svojim predavačem, koji će vas na predavanjima detaljno obučiti za to koje tehnike treba da primenjujete u svakom postupku. Obuka je primenljiva u svakoj oblasti i posebno je namenjena pravnicima, rukovodiocima, psiholozima, pedagozima, izvršiteljima koji žele da usavrše komunikacione i pregovaračke veštine i teže da im medijacija postane profesionalna orijentacija.

Koje veštine možete da steknete?

Da biste bili profesionalac u svom poslu, morate se pridržavati određenih pravila u vođenju postupka, ali i posedovati određene veštine bez kojih je nemoguće zamisliti medijaciju. Najvažnije veštine u procesu posredovanja između dve suprotstavljene strane koje ćete steći na časovima medijacije su:

 • komunikativnost – medijator podstiče na diskusiju, dijalog i konstruktivno pregovaranje;
 • analitičnost – analiziraju se želje i potrebe obeju strana, na osnovu kojih medijator pronalazi najbolje rešenje.;
 • staloženost – medijator mora aktivno da sluša oba sagovornika i razume njihove suštinske potrebe; 
 • usredsređenost – medijator se oslanja na činjenično stanje i pravnu pozadinu rešavanja spora;
 • taktičnost – podrazumeva sposobnost procenjivanja dobrog trenutka za podsticanje uzajamne komunikacije između suprotstavljenih strana ili individualni razgovor da bi se našlo optimalno rešenje.

Sve ove veštine će vam biti potrebne za uspešno obavljanje posla medijatora – posredovanje na što kompetentniji način.

Edukujte se i vi za perspektivno zanimanje današnjice!

Ovaj alternativni način rešavanja sporova postao je izuzetno popularan zbog prilagodljivosti zahtevima suprotstavljenih strana u spornom odnosu i krajnjeg zadovoljavajućeg ishoda.

Stekli ste uvid u proces medijacije i veštine koje je potrebno posedovati. Kursevi medijacije vam mogu pružiti znanja neophodna za profesionalno bavljenje ovom delatnošću kroz teorijski deo na predavanjima i praktični deo u vidu najrazličitijih vežbi koje ćete praktikovati uz pomoć predavača. Opredelite se za jedno od perspektivnijih zanimanja današnjice!

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
 • poništite prethodno izabrani filter pretrage
 • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam