Upravljanje IT projektima

Sa razvojem tehnologija IT projekti su postali složeniji, međutim, korisnici zahtevaju veću fleksibilnost i lakoću korišćenja kako bi ostvarili svoje ciljeve u okviru određenog vremena i budžeta.

Ako vas interesuje kako se upravlja IT projektima, primenjuju tehnike, metode i alati, kako se najbolje koriste raspoloživi resursi i koji su izazovi sa kojima se susreću IT projekt menadžeri, onda je kurs upravljanja IT projektima pravo rešenje. Pre nego što steknete uvid u to koja su to znanja koja možete steći, saznaćete prvo šta IT projekat uopšte predstavlja.

Šta predstavlja IT projekat?

IT projekti su vrsta projekata koji se odnose na IT infrastrukturu, informacione sisteme i računare. Podrazumevaju razvoj softvera, mobilnih aplikacija, konfiguraciju mreže, upravljanje bazom podataka i instalaciju hardvera i softvera. 

Upravljanje IT projektima predstavlja planiranje, zakazivanje, izvršenje IT projekata i izveštavanje o njima. S obzirom na veliki broj IT komponenti na kojima se baziraju projekti, za njihovo uspešno upravljanje je potreban niz veština i alata.

Na kursevima upravljanja IT projektima steći ćete napredna znanja o računarima, mreži, operativnim sistemima i administraciji servisa, znaćete da rešavate složene procese tehničke prirode i steknete veštine planiranja i budžetiranja resursa.

Znanja koja ćete steći na kursevima upravljanja IT projekta odnose se na:

 • pojam i karakteristike IT projekta;
 • upoznavanje sa fazama IT projekta;
 • upoznavanje sa metodologijom i organizacionom strukturom;
 • efikasno upravljanje komunikacijom;
 • metode, tehnike i programe koji se koriste za realizaciju projekata;
 • upravljanje vremenom, rizicima i troškovima.

Šest faza u upravljanju IT projektima

Proces upravljanja IT projektima je podeljen u šest faza:

 1. Inicijacija – Mora se odrediti cilj projekta, zatim napisati predlog projekta i jasan biznis plan da bi se ispunio prvi kriterijum u okviru procesa upravljanja IT projektima.
 2. Definicija – Nakon što je predlog odobren, započinje faza definisanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva. Pravi se jasno utvrđen plan rada, određuju sredstva i utvrđuje budžet.
 3. Dizajn – Pronalazi se najefikasnije rešenje za postizanje ciljeva, bira se dizajn i dele zaduženja celom timu.
 4. Razvoj – Ova faza podrazumeva dodelu zadataka svakom članu tima i biranje adekvatnih alata za efikasno upravljanje projektima. Plan mora biti utvrđen po strogo definisanim pravilima da bi se izbegle greške u fazi implementacije.
 5. Implementacija – Radi se o najdužoj fazi projekta, koja podrazumeva izvršavanje zadataka, kontrolisanje resursa, troškova, rizika i kvaliteta.
 6. Faza praćenja – Ova faza sledi nakon slanja projekta klijentu ili kupcu. Prati se razvoj projekta i postavlja se tim za podršku i obuku krajnjih korisnika.

Za svaki IT projekat mora da bude jasno definisana organizaciona struktura i metodologija rada i jasno izrađen plan da bi bio uspešno sproveden. Sa svakom od ovih faza ćete posebno biti upoznati na kursu upravljanja IT projektima.

Koje tehnike, metode i programe u upravljanju IT projektima ćete učiti na kursu?

Kursevi upravljanja IT projektima će vas naučiti nizu različitih metodologija koje se primenjuju za različite projekte. Izabrana metoda projektovanja podrazumeva određenu organizacionu strukturu za dati projekat. Za svaku metodu postoji poseban pristup planiranja i način komunikacije. Ovo su najčešće metode i tehnike sa kojima ćete se upoznati na kursevima upravljanja IT projektima:

 • OBS (Organization Breakdown Structure) tehnika;
 • RACI matrica;
 • WBS (Work Breakdown Structure) tehnika;
 • metoda raspoređivanje radne snage;
 • metoda ključnih događaja;
 • metoda procene troškova;
 • tehnika mrežnog planiranja;
 • tehnika gantograma.

Među veštinama koje ćete steći na kursu upravljanja IT projektima najbitnije su:

 • komunikacione veštine;
 • razumevanje tehnologije;
 • sposobnost analize podataka;
 • tehničko upravljanje projektima;
 • strateško planiranje;
 • veština upravljanja kvalitetom;
 • veština upravljanja budžetom;
 • rešavanje problema.

Zbog kompleksnosti projekata i potrebe za stalnom komunikacijom između članova tima koji upravljaju IT projektima, primena računarskih programa i softvera je neminovna. Programi koji potpomažu rad projekt menadžera su Microsoft Project – MS Project, Easy Project i Primavera.

Koji tipovi nastave postoje?

Pre nego što upišete kurs, važno je da odaberete odgovarajući tip nastave, tj. odlučite se da li želite da obuku pohađate iz učionice ili od kuće. Postoje dva tipa nastave:

 1. Online nastava – Pravi je izbor za vas ukoliko obuku želite da pohađate od kuće, za šta vam je potreban računar sa kamerom i mikrofonom i dobra internet konekcija. Beneficije pohađanja online nastave su ušteda vremena (koje biste u suprotnom izgubili na prevoz u slučaju da časove pohađate u školi), oko termina časova se možete dogovoriti sa predavačem ili samostalno pohađati časove od kuće, svaki izostanak sa časa možete nadoknaditi slušanjem audio ili video verzije sa predavanja. 
 2. Tradicionalna nastava – Pravi je izbor za vas ako više preferirate pohađanje obuke u školi. Ovaj klasičan tip nastave drži predavač, koji je otvoren za sva vaša pitanja i nedoumice u vezi sa programom kursa. Postoji utvrđen raspored časova, a održavaju se posle svakodnevnih poslovnih ili školskih obaveza i vikendom.

Osim online i tradicionalnog tipa nastave, postoje dve vrste kursa:

 1. Individualni kursevi – Ove kurseve pohađate nasamo sa predavačem, pa gradivo možete prelaziti dosta brže. Sa svojim predavačem dogovarate kojim tempom želite da radite i koliki fond časova želite da imate. Na individualnim kursevima vam je predavač maksimalno posvećen kako biste ubrzano savladali gradivo.
 2. Grupni kursevi – Pohađaju se u grupi od nekoliko polaznika, časovi su interaktivni i organizuju se vežbe gde kroz praktični deo možete detaljno da se upoznate sa materijom.

Započnite karijeru uspešnog IT projekt menadžera!

Kursevi upravljanja IT projektima će vas osposobiti da samostalno upravljate projektima pomoću definisanih metoda i tehnika. Ovladaćete veštinama za uspešno vođenje IT projekata, pronalaženje adekvatnih softverskih rešenja i upravljanje efikasnom komunikacijom.

Obogatićete CV još jednom profitabilnom veštinom koja će vam omogućiti da započnete karijeru uspešnog IT projekt menadžera. 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
 • poništite prethodno izabrani filter pretrage
 • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam