Kurs asertivnosti

Kurs asertivnosti pomaže čoveku da bude efikasniji u komunikaciji sa ljudima, stvaranju kvalitetnijih odnosa i zauzimanju za sebe u različitim situacijama.

Pokazalo se da asertivni pojedinci znatno brže napreduju u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju, kao i to da je asertivnost nužna za zdravo funkcionisanje pojedinca.

Šta je tačno asertivnost, koji tipovi postoje i zbog čega je ona važna, saznaćete u nastavku.

Šta je asertivnost i zbog čega je ona važna?

Asertivnost je iskazivanje misli, osećanja i stavova na prihvatljiv način, uz uvažavanje i poštovanje drugih osoba. Karakterišu je samouverenost, samosvesnost i samopoštovanje, koje je jednako važno kao i poštovanje prava i vrednosti drugih.

Osoba koja se ponaša asertivno ne mora nužno da se slaže sa nekim, ona samo uvažava tuđe mišljenje, čuvajući svoje dostojanstvo. Ovo je veština koju možete steći na kursu asertivnosti, a izuzetno je korisna u raznim životnim situacijama. 

Zauzimanjem za sebe i iskrenom komunikacijom sa drugima činite da se osećate prijatno, jer, osim što ste svesni da je to ispravno, nemate osećaj krivice i straha, i ne povređujete sebe i druge.

Asertivno ponašanje je relativno nov pojam u psihologiji i, za razliku od agresivnog i pasivnog ponašanja, ono je primer kako bi osoba trebalo da vlada određenom situacijom i drži je pod kontrolom.

Iako je asertivnost uslovljena personalnim i situacionim karakteristikama i kulturnim normama i vrednostima, može se naučiti na kursu asertivnosti, za šta je potrebno određeno vreme. Krajnji cilj je da izgradite samopouzdanje, da znate kako da pravilno komunicirate sa drugim ljudima i kako da upravljate konfliktima.

Primena asertivnog ponašanja u svakodnevnim situacijama može biti pravi izazov i brojne su prednosti asertivnosti u odnosu na druge oblike ponašanja. Asertivnom komunikacijom smanjujete mogućnosti da razočarate ili naljutite druge i stičete samopouzdanje, što je veoma bitan faktor u komunikaciji, jer štitite sebe i druge i stojite iza svojih reči. Kurs asertivnosti će vam pomoći da steknete sve bitne veštine koje su vam potrebne u svakodnevnoj komunikaciji.

 

Koje su karakteristike asertivnosti?

Postoje određene osobine asertivnog čoveka i karakteristike asertivnog ponašanja, od kojih ćemo navesti one najbitnije. Na kursu asertivnosti imaćete priliku da naučite sve o asertivnom ponašanju i steknete sve potrebne veštine za ličnu efikasnost i razvoj.

Karakteristike asertivnog ponašanja:

 • jasno i konkretno izražavanje;
 • poštovanje drugih ljudi;
 • aktivno slušanje;
 • preuzimanje odgovornosti za svoje ponašanje;
 • spremnost na izvinjenje, pohvalu ili kritiku;
 • tolerancija na neprijatnost.

Karakteristike asertivnih ljudi:

 • samopoštovanje;
 • poverenje u sebe i druge;
 • otvorenost za saradnju;
 • sposobnost saniranja stresa;
 • deeskaliranje situacije.

Osvrnućemo se i na asertivna prava, koja ćete naučiti na kursu asertivnosti, a to su:

 • pravo da sami sudite o sebi;
 • pravo na sopstveni izbor;
 • pravo da promenite mišljenje;
 • pravo da pravite greške i budete odgovorni za njih;
 • pravo da ne znate;
 • pravo da ne razumete;
 • pravo da se predomislite;
 • pravo da izrazite osećanja i emocije;
 • pravo da procenite da li ste odgovorni za rešavanje problema drugih ljudi;
 • pravo da ne zavisite od naklonosti drugih.

Asertivnost u komunikaciji i ponašanju možete naučiti i na kursu asertivnosti i steći veštine prezentovanja i samopouzdanja. Naučićete kako da preuzmete odgovornost za svoje mišljenje i osećanja, i kako da pravilno iskažete svoje stavove i želje.

Tipovi asertivnosti

Postoji šest tipova asertivnosti:

 1. Bazična asertivnost – Predstavlja najosnovnije zauzimanje za sebe, svoja prava i uverenja. Ne postoje empatija i konfrontacija, već kratko i jasno iskazivanje misli i osećanja ili potrebe da se nešto uradi ili ne. Npr. Ne odgovara mi taj termin.
 2. Ja asertivnost – Podrazumeva usredsređenost na sebe, iskazivanje subjektivnog mišljenja i osećanja. Npr. Ja imam osećaj da se vama ne sviđa ovo mesto.
 3. Empatička asertivnost – Predstavlja kombinaciju bazične i ja asertivnosti, podrazumeva iskazivanje mišljenja i osećanja. Npr. Treba da proverim da li mi odgovara vreme, ali bih svakako voleo da idemo zajedno na putovanje.
 4. Eskalirajuća asertivnost – Približna agresivnom ponašanju, ova vrsta asertivnosti se ispoljava u momentima kada želimo da zaštitimo sebe i svoje potrebe, ali bez ikakve mogućnosti povređivanja drugog. Npr: Ne želimo mnogo ljudi za proslavu rođendana jer će se komšije žaliti na galamu. Drugi insistiraju, jer misle da do toga neće doći. Nastavlja se konverzacija već rastućim tonom glasa: Ne želimo, ako nastavite, preduzećemo druge mere.
 5. Konfrontativna asertivnost – Podrazumeva izražavanje suprotnog mišljenja od sagovornika. Najčešće se ispoljava u situacijama kada osoba radi drugačije od onoga kako je obećala. Npr: Rekao si da ćeš izdvojiti pare za letovanje, a nisi. Želela bih da mi kažeš na vreme, da znam da li da računam na tebe ili da se organizujem drugačije.
 6. Ugovorna opcija – Davanje mogućnosti osobi da promeni mišljenje ili ponašanje pre nego što se preduzmu rigoroznije mere. Npr: Ako ne prestaneš da se ponašaš neprikladno u školi, poslaću te kod psihologa.

Naučite sve o asertivnosti!

Većina ljudi se ne odlučuje za asertivnost zbog straha da će ih okolina pogrešno razumeti, zbog nedostatka veština komunikacije i izražavanja, kao i zbog nemogućnosti na asertivna prava. To opravdava činjenicu da se ove veštine ne mogu lako i brzo steći, već je potrebno vreme, ali i iskustvo.

Na kursu asertivnosti ćete steći veštine koje će vam omogućiti da se ponašate u skladu sa svojim željama i izbegnete određene neprijatnosti. Shodno načelima asertivne komunikacije, izbegavaćete konflikte. Osim što podiže samopouzdanje, podstiče i samokontrolu, emocionalnu stabilnost i iskrenost u odnosima.

Imaćete priliku da usvojite efektan stil komunikacije koja odgovara potrebama obeju strana.

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta | Cena: 28500 din | Početak: 14.04.2024 | Trajanje: na upit Saznaj više

Grad / Mesto: Novi Sad, Beograd, Online - putem interneta | Cena: od 12500 din | Početak: 17.04.2024 | Trajanje: ukupno 12h Saznaj više

Grad / Mesto: Beograd | Cena: 19700 din | Početak: 15.05.2024 | Trajanje: 8 časova Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 6 od ukupno 6