Asertivni trening, veština komunikacije i samopouzdanja online,BG i NS, osnovni i napredni nivo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
25.06.2024.
Trajanje kursa:
ukupno 12h
Vreme održavanja:
večernji, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: od 12500 din

Opis kursa

TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA
ASERTIVNI TRENING

OSNOVNI NIVO 

Online grupa: ponedeljkom, 18:00 do 20:00 časova, 6 susreta, jednom nedeljno, sa početkom 24.6.2024. Susreti online grupe se snimaju te je moguće i naknadno gledanje susreta, ukoliko učesnik ne može u zakazanim terminima. 

Beograd: subotom, 10:00 do 16 časova, 2 susreta, 29.6. i 6.7.2024.

Novi Sad: nedeljom, 10:00 do 16 časova, 2 susreta, 30.6. i 7.7.2024.

Termini se mogu pomerati ako većini učesnika obude odgovaralo.

Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

 • razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji
 • razvijanje sposobnosti za direktno, otvoreno-asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
 • prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi
 • upravljanje tremom pri javnom nastupu
 • postavljanje granica u odnosu sa drugima, usvajanje prava na grešku, na nedopadanje, na svoju logiku
 • vežbe kako da kažem NE (a da se ne osećam krivim)
 • otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
 • redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
 • redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa...
 • upravljanje emocijama
 • razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Prijave (ime i prezime, mejl i naziv grupe za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com. Kontakt: 063487870 Sonja

Cena za nezaposlene je 10.500 dinara, a za zaposlene 12.500 dinara.

Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 3.500 dinara po susretu, sat vremena.

Kome je namenjen - Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente. Svi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, socijalno stidljivi, oni koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama.

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao "emocionalna sloboda". AT je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja asertivnih veština kroz praksu.

Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Demplewolff  je (1974) pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli asertivni trening.

Metod rada - Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Teme: razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, Otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti; Asertivna prava u komunikaciji; Model ABC, kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama; Učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti; Tipovi asertivnog odgovora; Šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije; Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?; Asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala; Trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.

Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom Treninga.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Više informacija na psihorelaks.com

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master poslovne psihologije, pet godina edukacije u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.

Marina Ilić, usmerenje Geštalt psihoterapije, sertifikovan voditelj Asertivnog treninga, Emocionalne pismenosti, Autogenog treninga i Progresivne mišićne relaksacije.

NAPREDNI NIVO ASERTIVNI TRENING 2.1. i 2.2.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

NAPREDNI NIVO EDUKACIJE 2.1.

Online (Skype) grupa početak 12.6.2024., sredom, 6 susreta, od 18 do 20 časova.

Za sve one koji su prošli osnovni Asertivni trening veština komunikacije a žele još da rade na sebi u ovom polju ili za one koji žele ubrzano da prođu osnovne tehnike i teme sa naprednog nivoa, Psihorelaks organizuje napredni trening gde se bavimo uvežbavanjem praktičnih veština sa osnovnog treninga, produbljujemo analizu u komunikacionim modelima po teoriji Transakcione analize i radimo nove teme:

-Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati: Eksperti, Buldožeri, Otvoreno agresivni, Tihi i hladni, Neodlučni, Ljudi baloni, Kritizeri, Super prijatni, Negativisti...

-Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize - Komunikacijski model 

-Vrste transakcija (poruka) u komunikaciji

-Emocija kao poruka u komunikaciji – emocionalna pismenost u komunikaciji

- Životne pozicije i asertivnost

-Razrada tema i praktične vežbe sa osnovnog kursa: asertivne tehnike, konflikti, tehnike izbegavanja manipulacije

-Principi upućivanja kritike 

-Principi upućivanja pohvala i primanja pohvala

-Veštine aktivnog slušanja po Carl Rogers-u

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom.

Novi Sad i Beograd: termini će biti naknadno postavljeni.

Cena za studente i nezaposlene 10.500 din., za zaposlene 12.500 din. 

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Experti, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne, Mračna trijada…

Napredni nivo edukacije sadrži dva nezavisna nivoa (2.1. i 2.2.) i nije važan redosled kojim se pohađaju.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

NAPREDNI NIVO EDUKACIJE 2.2.

Skype grupa: početak 12.6.2024., sredom, 6 susreta, od 18 do 20 časova.

 • Asertivnost kao posvećena akcija
 • Asertivnost i samopouzdanje kao vrednost
 • Win-win dijalog i pregovaranje
 • Kako da kažem ne i postavim granicu
 • Rad na socijalnim barijerama i uverenjima koje spečavaju asertivno ponašanje
 • Asertivnost i stres
 • Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati, vežba
 • Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize, dalja analiza ego stanja u komunikaciji – razvijanje dostupnosti svih pozitivnih ego stanja kako bi osoba bila u mogućnosti da ih sve koristi u odgovarajućim komunikacionim situacijama
 • Vrste transakcija u komunikaciji – Vežba
 • Tema sa osnovnog kursa: asertivne tehnike, konflikti, tehnike izbegavanja manipulacije, tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
 • Aktivno slušanje – Vežbe
 • Aikido u komunikaciji (Transakciona analiza)
 • Vežba, vežba, vežba… 

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Cena za studente i nezaposlene 10.500 din., za zaposlene 12.500 din. 

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Trening vodi

Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovih treninga, MA poslovne psihologije, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.

Marina Ilić, usmerenje Geštalt psihoterapije, sertifikovan voditelj Asertivnog treninga, Emocionalne pismenosti, Autogenog treninga i Progresivne mišićne relaksacije.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com