Engleski jezik - intenzivni

Želite što pre da naučite i progovorite engleski jezik? Intenzivni kursevi engleskog jezika su najsigurniji način da ga brzo savladate i naučite u kratkom periodu, nakon čega vam se na kraju kursa izdaje zvanični sertifikat. 

Ukoliko treba da naučite engleski jezik za potrebe studija ili u poslovne svrhe, a imate ograničeno vreme, intenzivnim tempom rada ćete to i postići.

Na intenzivnom kursu engleskog jezika ćete na najbrži način da savladate čitanje, pisanje, gramatiku, vokabular i komunikacijske veštine.

Šta podrazumeva intenzivni kurs engleskog jezika, koji nivoi znanja postoje i koje vrste kurseva imate na raspolaganju, saznaćete u nastavku.

Šta su to intenzivni kursevi?

Intenzivni kursevi su ubrzani mesečni kursevi koji su namenjeni onima koji žele što brže i efikasnije da savladaju engleski jezik. Svrha intenzivnih kurseva leži u tome da se vreme racionalno rasporedi kako bi se usvojilo dosta znanja mnogo brže nego kod standardnih kurseva.

Za kratko vreme ćete steći veštine sporazumevanja, usvojiti gramatička pravila i proširiti fond reči zahvaljujući najsavremenijim nastavnim metodama i specijalnom nastavnom planu i programu.

Izdvojićemo benefite pohađanja intenzivnog kursa engleskog jezika:

 • naučićete više u kratkom vremenskom roku;
 • učićete u manjoj grupi ili pojedinačno;
 • imaćete personalizovani pristup;
 • imaćete neprekidni mentorski rad;
 • poboljšaćete komunikacijske veštine;
 • imaćete stručne i vrhunske predavače;
 • praktikovaćete vežbe za brzo savladavanje jezika;
 • imaćete redovne konsultacije sa profesorom.

Na raspolaganju imate pohađanje tradicionalne ili online nastave. Ukoliko se odlučite za online nastavu, pohađaćete kurs od kuće, a ako želite tradicionalnu nastavu, možete se upisati u školu stranih jezika. Škole su rasprostranjene širom Srbije, pa tako imate izbor pohađanja kurseva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu i Kragujevcu.

Koji nivoi i vrste kurseva postoje?

Nivoi i vrste kurseva su isti, samo se intenzitet i dinamika rada razlikuju. Intenzitet može da se razlikuje ukoliko ste početnik ili ako već posedujete određeno znanje. Ako počinjete da učite engleski jezik, u razmatranje se uzima samo prijava, a ako planirate da upišete novi nivo, svaka škola stranih jezika organizuje testove koji određuju nivo vašeg znanja.

Svi intenzivni kursevi engleskog jezika su podeljeni po sledećim nivoima:

 • A1 – početni nivo;
 • A2 – elementarni nivo razumevanja jezika;
 • B1 – srednji nivo, samostalnost u konverzaciji;
 • B2 – srednji nivo, dovoljan za upis na studije; 
 • C1 – akademski nivo; 
 • C2 – najnapredniji nivo. 

Cilj da se određeni nivo pređe za kratko vreme, što podrazumeva brzo savladavanje već stečenog znanja i učenje novog.

Od toga koji ćete kurs izabrati zavisi kako će vaša nastava izgledati i kakav će se nastavni plan i program primenjivati. Ukoliko upišete intenzivni kurs engleskog jezika, preporučuju se pre individualni kursevi nego grupni, jer ćete još brže savladati jezik.

Ako planirate da otputujete u inostranstvo na određeno vreme, i to turistički, potrebno vam je poznavanje engleskog jezika na konverzacijskom nivou, a ako planirate da studirate ili radite, morate imati dosta naprednije znanje.

U tom slučaju veoma je bitno da savladate gramatička pravila, steknete veštine pisanja, slušanja i komunikacije. Zato vam jezik može biti neophodan i od vas se zahtevaju određeni nivo znanja i intenzitet rada.

U skladu sa tim, kurseve jezika možemo podeliti na:

 • individualne kurseve – na individualnim časovima se profesor detaljno može posvetiti samo vašem napretku. U slučaju intenzivnih kurseva individualni časovi engleskog jezika su najbolje rešenje. Morate ugovoriti termine sa profesorom tako da i vama i njemu odgovaraju, jer tačno vreme nije definisano;
 • grupne kurseve – grupni časovi se organizuju za nekoliko polaznika, a kada su intenzivni časovi u pitanju, poželjna je manja grupa ljudi. Interaktivnost je nešto što karakteriše grupne časove, jer na taj način možete da steknete znanja kroz grupnu konverzaciju, da vežbate, igrate igre i vodite dijaloge na stranom jeziku. Termini časova su tačno utvrđeni;
 • poslovne kurseve – intenzivni kursevi su u većini slučajeva neophodni ukoliko vam je potrebno učenje stranog jezika u poslovne svrhe, ako se selite u drugu zemlju i imate zagarantovan posao. Ukoliko vaš posao, tj. određena struka, zahteva komunikaciju na stranom jeziku ili poslovne sastanke sa stranim klijentima, naučićete adekvatne izraze i stručne termine. Naučićete kako da pregovarate sa poslovnim partnerima na engleskom jeziku, vodite pismenu i usmenu komunikaciju, držite prezentacije na stranom jeziku; 
 • konverzacijske kurseve – intenzivni kursevi će vas izveštiti da govorite strani jezik na veoma naprednom nivou. Savladaćete komunikacijske veštine aktivnim slušanjem sagovornika i potpunim razumevanjem onoga što govori, ali i konstantnom komunikacijom sa drugim učenicima i profesorom. Intenzivni kurs je idealno rešenje da savladate konverzacijski nivo engleskog jezika i sporazumete se sa svakim gde god da se nalazite;
 • specijalizovane kurseve – na specijalizovanim kursevima učite stručne termine za određenu struku .Za svako zanimanje postoje specifični stručni termini i zato su osmišljeni specijalizovani kursevi iz oblasti ekonomije, prava, IT-ja, prava i medicine.

Obezbedite sebi zvaničan sertifikat! 

Zvanični sertifikat dobijate nakon svakog pređenog nivoa i predstavlja potvrdu da ste završili kurs i stekli predviđeno znanje. Posedovanjem sertifikata možete mnogo lakše aplicirati za posao ili fakultet u inostranstvu. 

Izaberite kurs koji želite da pohađate i koji je u skladu sa vašim trenutnim potrebama i obezbedite sertifikat koji ima verodostojan kredibilitet. Sertifikati otvaraju vrata mnogih inostranih kompanija koje pružaju velike mogućnosti da započnete svoju profesionalnu karijeru. Zato se prijavite za intenzivni kurs engleskog jezika i obezbedite svoj sertifikat na vreme.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Beograd, Online - putem interneta | Cena: od 13000 din % popust | Početak: 24.07.2024 | Trajanje: 2 meseca Saznaj više

Grad / Mesto: Beograd | Cena: 6000 din | Početak: upis u toku | Trajanje: 4 meseca Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 2 od ukupno 2