Balkanski jezici

Balkanski region je izuzetno interesantan jer je lingvistički izuzetno raznolik. Jezici koji se koriste na Balkanu pripadaju indoevropskoj jezičkoj grupi, sa izuzetkom turskog, koji pripada turkijskoj grupi jezika. Ova oblast poznaje veliki broj jezika, gde su neki izuzetno slični (makedonski i bugarski ili srpski i hrvatski), dok pojedini nemaju nikakve sličnosti (npr. albanski i rumunski).

Ipak, kada govorimo o balkanskim jezicima, prvo na što pomislimo su srpski, hrvatski i bosanski, kao naslednici nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika. Iako imaju svoje specifičnosti, reč je o veoma sličnim jezicima. Šta više, ovi jezici se u pojedinim institucijama u inostranstvu označavaju kao jedinstveni BHS jezik. Ipak, to što se građani sa teritorije bivše Jugoslavije međusobno odlično razumeju, ne znači da je to dovoljno. Postoje situacije gde je neophodno poznavanje specifičnosti jednog jezika (npr. gramatike i pravopisa). 

Učenje nekog od balkanskih jezika omogućava bolje razumevanje specifičnosti nacije koja ga koristi, što otvara vrata boljeg razumevanja i kulturološkog nivoa.

 
NOVO - Škole stranih jezika u Beogradu - pronađi školi u tvojoj blizini!


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 6000 din Kursevi bosanskog jezika
za 3 dana
od 24000 din Kursevi češkog jezika
za 3 dana
od 24000 din Kursevi kineskog jezika
za 6 dana
od 24000 din Kursevi arapskog jezika
za 6 dana
od 6000 din Kursevi korejskog jezika
za 8 dana
od 3000 din Kursevi mađarskog jezika
za 8 dana
od 4800 din Kurs francuskog jezika za decu
za 9 dana
od 15 eur Kursevi finskog jezika
za 9 dana
od 6000 din Kursevi srpskog jezika za strance
za 9 dana
od 33000 din Kursevi danskog jezika
za 10 dana
od 24000 din Kursevi bugarskog jezika
za 10 dana
od 4800 din Kurs engleskog jezika za decu
za 10 dana
od 6000 din Kurs engleskog jezika za odrasle
za 10 dana
od 6000 din Kursevi hebrejskog jezika
za 10 dana
21000 din Kurs grčkog jezika
za 10 dana
od 6000 din Kursevi slovenačkog jezika
za 10 dana
od 8000 din Kurs srpskog za strance
za 11 dana
od 24000 din Kursevi švedskog jezika
za 11 dana
od 15000 din Kursevi nemačkog jezika
za 11 dana
od 6000 din Kursevi slovačkog jezika
za 11 dana
6000 din Kursevi estonskog jezika
za 11 dana
od 15000 din Kursevi grčkog jezika
za 11 dana
od 6000 din Kursevi ukrajinskog jezika
za 11 dana
od 6000 din Kurs španskog jezika
za 11 dana
1500 din Kurs engleskog jezika za decu
za 11 dana
od 4800 din Kurs italijanskog jezika za decu
za 11 dana
od 6000 din Kurs grčkog jezika za odrasle
za 11 dana
od 24000 din Kursevi norveškog jezika
za 11 dana
od 4800 din Kurs ruskog jezika za decu
za 11 dana
od 20000 din Intenzivni kurs ruskog za odrasle
za 11 dana
od 15000 din Kursevi engleskog jezika
za 11 dana
od 6000 din Kurs grčkog jezika
za 12 dana
od 24000 din Kursevi turskog jezika
za 12 dana
od 4800 din Kurs grčkog jezika za decu
za 12 dana
od 6000 din Kursevi holandskog jezika
za 12 dana
1500 din Kurs nemačkog jezika za decu
za 12 dana
od 6000 din Kurs znakovnog jezika
za 12 dana
od 6000 din Kursevi poljskog jezika
za 12 dana
od 6000 din Kursevi hrvatskog jezika
za 12 dana
od 20000 din Intenzivni kurs grčkog jezika
za 12 dana
od 6000 din Kurs francuskog jezika za odrasle
za 12 dana
od 4800 din Kurs nemačkog jezika za decu
za 12 dana
od 24000 din Kursevi japanskog jezika
za 12 dana
od 6000 din Kursevi portugalskog jezika
za 13 dana
od 6000 din Kursevi latinskog jezika
za 13 dana
od 20000 din Intenzivni kurs nemačkog za odrasle
za 13 dana
od 15000 din Kursevi francuskog jezika
za 13 dana
20000 din Kurs engleskog jezika - ONLINE
za 13 dana
od 15000 din Kursevi ruskog jezika
za 13 dana
od 6000 din Kursevi makedonskog jezika
za 13 dana
od 6000 din Kurs italijanskog jezika
za 13 dana
30000 din Grčki jezik - online
za 13 dana
od 24000 din Kursevi albanskog jezika
za 13 dana
od 6000 din Kursevi rumunskog jezika
za 13 dana
od 15000 din Kursevi italijanskog jezika
za 13 dana
od 15000 din Kursevi španskog jezika
za 23 dana
na upit Međunarodni ispiti
za 24 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu


Prikaži sve koji su na popustu