Web development kursevi

Razvoj internet sajtova je sve kompleksniji pa je razumljivo zašto su kvalitetni web developeri izuzetno traženi na tržištu rada. Da biste se bavili ovim poslom, potrebno je da savladate osnove web developmenta i da se pritom odlučite kojim delom razvoja sajtova ćete se baviti. Web development kursevi će vam pomoći da naučite osnove kako biste započeli uspešnu karijeru web dizajnera ili programera

Šta je web development?

U užem smislu, web development se odnosi na kreiranje sajtova i aplikacija na internetu. Obim posla i neophodan nivo znanja zavise od toga da li je reč o jednostavnoj prezentaciji ili kompleksnom projektu poput e-commerce sajta. Bez obzira na vrstu projekta i obim posla, postoji podela rada u odnosu na to koji deo sajta se radi. Na osnovu toga, web developeri mogu biti:

 • Front-end developeri – Baš kako im ime govori, front-end stručnjaci se bave prednjim delom sajta ili programa, tj. onim što korisnik vidi. Oni su zaduženi za vizuelni identitet sajta, raspored opcija, a često i dizajniranje korisničkog okruženja (User interface). Treba imati na umu da se front-end termin odnosi na više srodnih profesija. Kako budete sticali iskustva, želećete da se fokusirate na određenu oblast rada, gde ćete primenjivati veštine poput poznavanja JavaScript programskog jezika, kao i HTML-a i CSS-a.
 • Back-end developeri – Profesionalci koji se bave ovim poslom fokusirani su na rad „iza kulisa”, gde je važno odlično poznavanje, pre svega, nekog od programskih jezika (PHP, Java, Python…). Tokom rada se bave strukturom i bezbednošću sajta, povezivanjem sa bazama podataka, a veoma važan segment je i API (Application Programming Interface), koji služi za komunikaciju između aplikacija i računara. I u ovoj oblasti postoji više podoblasti za koje se možete specijalizovati.
 • Full-stack developeri – Reč je o IT stručnjacima koji se razumeju u front-end i back-end. Na taj način oni pokrivaju najvažnije oblasti rada, usled čega su konkurentniji na tržištu. Ipak, nije lako postati kvalitetan full-stack developer, jer to podrazumeva savladavanje HTML-a, CSS-a, HTTP-a, programskih jezika, baze podataka itd. Ukoliko jedna osoba usvoji sva ova znanja, ona može zameniti ceo front-end i back-end razvojni tim. To je značajna stavka za poslodavce, jer u tom slučaju mogu sa manjim brojem angažovanih stručnjaka da završe projekat. 

Osnove web developmenta

Web development kursevi će vam pomoći da bolje razumete osnove bez kojih je nemoguće da se uspešno bavite ovim poslom. Reč je o elementima s kojima ćete se kao web developer susretati tokom cele karijere. Tako ćete tokom obuke naučiti šta je:

 • IP adresa – Reč je o jedinstvenoj adresi mašine koja pristupa internetu. Skraćenica IP se odnosi na internet protokol, što znači da ukucavanjem IP adrese možete da pristupite npr. kućnom ruteru ili nekom sajtu. Adresa ima format: 192.168.1.1, ali može da se desi da se promeni svaki put kada se povezuje na internet. Naime, IP adresa može biti dinamička ili statička. Najčešće je reč o dinamičkim adresama, dok se statičke koriste najčešće za servere. 
 • HTML – Da bi se kreirala stranica i odredilo značenje određenih elemenata na njoj, koristi se HyperText Markup Language. Reč je o skupu komandi, poput < b >, čime se označava da tekst treba da bude podebljan ili < i >, što označava korišćenje fonta italik. Posetioci sajtova, pak čak i urednici koji unose tekst ne susreću se često sa HTML-om, jer ove komande izdaju kroz CMS, kao što je WordPress (koji su prvenstveno koristili blogeri). Ipak, da biste se kao profesionalac snašli u radu, web development kursevi veliku pažnju posvećuju savladavanju HTML-a.

 • CMS (Content Management System) – Upravljanje sadržajem na nekom sajtu se uglavnom vrši kroz softverska rešenja kao što su Joomla, WordPress, Drupal itd. Oni poseduju interfejs koji olakšava postavljanje sadržaja i njegovo uređivanje, pa uglavnom nije potrebno da se stranicama pristupa u HTML formatu. Na taj način se brže i preciznije obavlja posao, ali i olakšava implementacija aplikacija koje se tiču bezbednosti ili dodatnih opcija (npr. Akismet).
 • CSS (Cascading Style Sheets) – Reč je o jeziku koji se koristi za grafičko prikazivanje HTML sadržaja. On omogućava prikazivanje dizajnerskih elemenata kao što su boje, fontovi, kao i ostalih elementa s kojima korisnik ima interakciju. CSS omogućava osmišljavanje sajta tako da se on prikazuje na isti način na različitim pregledačima. Treba naglasiti da je sve to nemoguće izvesti bez HTML kodova na osnovu kojih se kroz CSS kreira grafički prikaz.
 • Kodiranje – Osnovni element web developmenta jeste kodiranje, tj. pisanje koda u nekom programskom jeziku koji omogućava „komunikaciju” sa kompjuterom. Postoje brojni jezici, ali web developeri najviše koriste: JavaScript, PHP, Java, Python i C#. Naravno, u skladu sa potrebama, pri programiranju je moguće koristiti i druge jezike (npr. platformu i operativni sistem). 

Kako izgledaju web development kursevi?

Web development kursevi će vam pomoći da usvojite znanja neophodna za rad na internet projektima. Kako je cilj da nakon obuke budete sposobni da radite na realnim projektima, predavači će na obuci detaljnije objasniti: 

 • kako se koriste text editori za kodiranje kao što su Visual Studio Code ili Sublime;
 • kako maksimalno iskoristiti front-end i back-end pomoćne alate (npr. Bootstrap);
 • kako se pravilno koriste CSS ekstenzije koje olakšavaju rad (npr. SASS);
 • šta je jQuery biblioteka i zašto je važna za JavaScript;
 • osnove UI i UX dizajna neophodne za kreiranje web stranica;
 • pravilno korišćenje text editora poput WebStorma ili VS Codea;
 • kako samostalno kreirati sajt.

Naravno, sadržaj zavisi i od toga da li je reč o početničkom ili naprednom kursu, tj. da li već posedujete određeno predznanje. Podrazumeva se da pritom posedujete osnove rada na računaru. U skladu s tim se određuje program nastave, kao i njeno trajanje. 

Kako su organizovana web development predavanja?

Zbog kompleksnosti informacija, obuka iz web developmenta u najvećem broju slučajeva traje 12 meseci. Postoje i slučajevi gde su ovi IT kursevi kraći, ali tada je reč o intenzivnim predavanjima, gde se za kraće vreme prelazi mnogo više gradiva.

Časovi se održavaju u prostorijama IT škola, ali je moguće pohađati i online kurseve. Na taj način je moguće aktivno učestvovati u predavanjima, i to bez napuštanja doma. Ukoliko ipak preferirate tradicionalni pristup školovanju, obrazovne ustanove u ponudi imaju opremljene učionice sa svom neophodnom kompjuterskom opremom. U oba slučaja dobićete kvalitetno školovanje, tako da izbor najpre zavisi od vremena koje možete da izdvojite za pohađanje nastave. 

Predavanja se organizuju u malim grupama kako bi predavači mogli da se posvete svakom polazniku. Reč je o stručnjacima koji su dokazani profesionalci, sa velikim brojem uspešnih projekata iza sebe i koji umeju da prenesu sva neophodna znanja. IT škole veliku pažnju posvećuju i praktičnoj nastavi, gde se kroz realne projekte radi na usavršavanju veština. 

Ovaj segment je dodatno važan jer vam omogućava kreiranje portfolija, tj. primera radova koji su najbolji dokaz vaših veština. Na taj način možete biti sigurni da ćete nakon obuke imati dovoljno znanja za otpočinjanje nove karijere. Tu će vam pomoći i sertifikat koji se dobija po završetku školovanja, a koji predstavlja dokaz da ste usvojili neophodna znanja.

Ukoliko vas zanimaju web development kursevi, imajte na umu da je potrebno da posedujete i dobro znanje engleskog jezika. Viši nivo znanja vam treba za komunikaciju sa kolegama, poslovnim partnerima, ali i za savladavanje softverskih rešenja za profesionalni rad. 

Iskoristite već danas priliku i unapredite svoja znanja iz oblasti web developmenta odabirom jednog od ponuđenih kurseva koji se održavaju u učionici ili online.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:

Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 1 od ukupno 1