Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva ostvarivanje uslova za rad u kojima se primenjuju mere i aktivnosti radi obezbeđivanja zaštite i zdravlja zaposlenih i lica koja imaju pravo na to. Interes svih je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se izbegnu neželjene posledice, povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, tj. da se omoguće uslovi za rad u kojima zaposleni ima osećaj zadovoljstva prilikom obavljanja svojih zadataka.

 

Izlaskom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/05 i 91/2015) zaposleni su dobili šansu da se izbore za bezbednost na radu i sačuvaju svoje zdravlje tokom rada. Zakon je napisan uz poštovanje direktiva Evropske unije (EU), kao i Međunarodne organizacije rada (MOR), iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu osnovno je pravo svakog čoveka. Bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina jedan su od glavnih faktora koji omogućavaju produktivan rad i život. Takođe, bezbednost i zdravlje na radu predstavlja obezbeđivanje uslova na radu kojima se smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja, kao i oboljenja u vezi sa samim radom.


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

21700 din Samorukovođenje
za 2 dana
16000 din Online provere znanja
za 6 dana
24500 din SPIN tehnika u prodaji
za 6 dana
14000 din Slepo kucanje - online
za 9 dana
60000 din Uspešno komuniciranje
za 10 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 13 dana
23700 din Kontroling troškova
za 13 dana
od 1626 eur Menadžment projekata
za 27 dana
od 1676 eur Marketing i marketing menadžment
za 27 dana
od 1626 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 27 dana
od 1726 eur Finansijski menadžment
za 27 dana
od 1975 eur Cambridge poslovni program
za 27 dana
od 1426 eur Poslovna administracija
za 27 dana
od 1726 eur Odnosi s javnošću
za 27 dana
od 773 eur Real Estate Agent
za 27 dana
od 1925 eur Međunarodno poslovanje
za 27 dana
od 1726 eur Menadžment ljudskih resursa
za 27 dana
od 773 eur Copywriter and Content Creator
za 27 dana
od 1776 eur Preduzetništvo
za 27 dana
od 1626 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 27 dana
od 773 eur Advertising Creative Manager
za 27 dana
od 773 eur Advertising Account Manager
za 27 dana
od 773 eur Event Manager
za 27 dana
od 773 eur Art Director
za 27 dana
18700 din Komunikacijom do cilja
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 773 eur Real Estate Agent
od 773 eur Event Manager
od 773 eur Art Director
od 1776 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu