Finansijski menadžment

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.07.2024.
Trajanje kursa:
608 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1749 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Za osobe koje uživaju u kontroli troškova i ulaganja

Finansijski menadžment


finansijskimenadzment.pngŠkolovanjem na odseku Finansijski menadžment dobićete alate za vođenje novčanih tokova preduzeća. Naučićete kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utičete na profitabilnost poslovanja.

Drugim rečima, postaćete osoba koja utiče na visinu profita preduzeća. To je uvek najsigurniji način da obezbedite visoku zaradu i dobre uslove u kojima radite.

A finansije su na prvom mestu tehničke veštine: kreiranje strategije za ulaganje u razvoj, određivanje obima i načina ulaganja, kreiranje i rukovođenje fondovima za ulaganje, kontrolisanje troškova sa ciljem povećanja profita.

Brojevi, proračuni, statistike, analize. Računovodstvo i knjigovodstvo. Kvantitativne finansijske metode. Ako ste analitična osoba, ovaj odsek je idealan za Vas.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Finansijski menadžment?

Vaše školovanje na odseku Finansijski menadžment se vodi kroz dva ciklusa.

U prvom ciklusu ćete savladati metode za finansiranje različitih vrsta resursa u okviru preduzeća. Za sve zašta se troši novac, znaćete kako da kontrolišete proces i tok.

U drugom ciklusu ćete dobiti alate za pravilno donošenje finansijskih odluka. Znaćete kako pravilnim finansijskim odlukama da kreirate vrednost za preduzeće. Istovremeno, bićete opremljeni za reagovanje na rizike, veštinom koja danas spada u najcenjenije sposobnosti dobrog finansijskog stručnjaka.

Kao rezultat, znaćete da vodite poslovne finansije u različitim okruženjima, uključujući mlada preduzeća, mala ambiciozna preduzeća, preduzeća sa dinamičnim rastom, tehnološka high tech preduzeća, zrela preduzeća, posrnula preduzeća koja traže injekciju za preporod.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

 • Istraživanje ekonomije i makroekonomije
 • Upravljanje kompletnim finansijama preduzeća
 • Napredne kvantitativne finansijske metode
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Krizni menadžment i risk menadžment
 • Vođenje i planiranje finansija
 • Istraživanje berzanskog poslovanja i finansijskih institucija
 • Vođenje projekata
 • Vođenje i organizacija timova
 • Veštine liderstva
 • Menadžerske poslovne veštine


planiprogram.gifPlan i program za odsek Finansijski menadžment sadrži najviše statističkih nauka na BusinessAcademy.

Kako vođenjem finansija kreirati profit?

Cilj vođenja finansija preduzeća je donošenje finansijskih odluka koje direktno donose profit.

Zbog toga ćete znati da rukovodite finansijskim izveštajima i analizama. Bićete spremni da kreirate, analizirate i koristite finansijska dokumenta na nivou direktora. Znaćete koje odluke treba doneti na osnovu prethodnog stanja kako bi preduzeće ostvarilo veću zaradu.

Naučićete da primenjujete četvorostepenu obradu finansijskih izveštaja: 1) analiza poslovne strategije kroz finansije, 2) analiza računovodstva i knjigovodstva 3) analiza bilansa stanja, uspeha i priliva novca i
4) predviđanje. To je najpouzdanija praksa koju koriste poslovni finansijski stručnjaci.

Za rukovođenje finansijskim izveštajima na stručnom nivou, potrebno Vam je kompletno tehničko znanje. Zato se na BusinessAcademy izučava 11 ključnih oblasti iz finansija:

 • Korporativne finansije: da razumete finansije preduzeća i kako da ih kontrolišete
 • Makro ekonomija: da na dnevnom nivou “čitate” kako tržište utiče na profitabilnost poslovanja Vašeg preduzeća i da znate šta uraditi u vezi sa tim
 • Mikro ekonomija: da vodite finansije preduzeća na način koji održava najmanji nivo troškova
 • Ekonomika preduzeća: da vodite finansije preduzeća na način koji obezbeđuje najveći profit
 • Racio brojevi: da “čitate” finansijske i poslovne rezultate i da znate šta je potrebno uraditi kao sledeći korak
 • Upravljanje finansijskim rizicima: da reagujete na tržišne promene tako da preduzeće ne izgubi novac zbog pogrešnih ulaganja
 • Računovodstvo i knjigovodstvo: da znate na šta se i kako troši novac
 • Računovodstvo troškova: da možete da donosite profitabilne odluke o ulaganjima
 • Berzansko poslovanje i portfolio menadžment:  da znate kako iskoristiti berzu za korist Vašeg preduzeća
 • Elektronsko bankarstvo: da organizujete brzu i praktičnu saradnju sa bankama
 • Finansijske institucije: da znate kako da finansijske institucije stavite u službu Vašeg preduzeća

Sva ova znanja ćete učiti na način da ih najbrže savladate. Na predavanjima ćemo analizirati i realne poslovne primere kako biste iz prve ruke naučili primenu uspešnih finansijskih metoda.

Predavači sa kojima ćete raditi su stručnjaci u svojim oblastima. Profesionalni revizori, knjigovođe, analitičari.

Kako finansijski stručnjaci koriste računare?

Obučićemo Vas da znanja koja steknete primenjujete na efektan način. A danas je računar osnovni alat za rad finansijskom stručnjaku.

Pomoću računara Vaše sposobnosti ćete znati da iskoristite brzo. Produktivno.

Zato ćete naučiti kako da koristite Excel, kako da upravljate programima za računovodstvo i knjigovodstvo, kako da vršite napredna tabelarna izračunavanja i izveštavanja.

Gde ćete moći da radite?

Svoju specijalnost ćete moći da primenite u širokom spektru industrija, širokom spektru poslovnih situacija.

Finansije su takva disciplina da svoja znanja profitabilno možete primeniti u preduzećima sa 10 zaposlenih koja ostvaruju do 500 hiljada evra godišnjeg prometa, pa sve do kompanija sa više hiljada zaposlenih i prometom koji se meri u desetinama miliona evra godišnje i više.

Kada postanete finansijski stručnjak, izbor je Vaš.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Finansijski menadžment, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Šta dalje?

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com