Kursevi e-poslovanja

Savremeni biznis je značajno napredovao, kako po pitanju tehnologija koje se primenjuju tako i po pristupu radu. Najveći fokus je  na internet uslugama, elektronskoj komunikaciji i modernom načinu trgovine. 

Ovaj način poslovanja značajno je promenio način na koji gledamo na moderno poslovanje, štedeći vreme i resurse. Ukoliko ste preduzetnik, menadžer u korporaciji ili vas jednostavno interesuje kako funkcioniše moderna ekonomija, najbolji put do pravih odgovora su kursevi e-poslovanja.

Šta spada u elektronsko poslovanje?

Iako bez e-biznisa ne može da se zamisli moderan pristup radu, reč je o modelu poslovanja koji postoji relativno kratko. Kao što se može pretpostaviti, počeci se vezuju za popularizaciju interneta 90-ih godina prošlog veka. U tom periodu kompanije počinju da uviđaju brojne prednosti koje donosi elektronsko poslovanje. U početku je bilo reči pre svega o elektronskom plaćanju, ali je razvoj tehnologije doneo nove mogućnosti. 

Danas e-poslovanje podrazumeva: 

 • poslovnu inteligenciju – predstavlja sposobnost neke kompanije, tj. menadžera da sagleda uslove poslovanja, identifikuje prednosti i mane i na osnovu njih donese pravu odluku. Odluke je sada lakše doneti jer su na raspolaganju iscrpni izveštaji elektronskog poslovanja;
 • elektronsku trgovinu – predstavlja online razmenu roba, usluga i dokumenata. Drugim rečima, podrazumeva proces trgovine i komunikacije između strana koje posluju;
 • odnos s potrošačima – pre svega se misli na mogućnosti koje pruža kupovina putem interneta i lakšu komunikaciju kompanija sa potrošačima primenom strategija digitalnog marketinga;
 • upravljanje lancem snabdevanja – podrazumeva proces snabdevanja kupca uslugom ili proizvodom od prepoznavanja potrebe do proizvodnje i prodaje. Kod e-biznisa ove stavke se vrlo lako mogu definisati i ispratiti. Pritom je moguće dobiti i veoma precizne informacije o profilu kupca;
 • planiranje resursa i upravljanje njima – e-poslovanje olakšava vođenje kompanije, timski rad, vođenje finansija, planiranje aktivnosti, vršenje kontrole itd. 

Oslanjanjem na nove metode rada i analize uspeha, kompanije su uspele da racionalizuju potrošnju i eliminišu suvišne segmente poslovanja. Način rada u velikoj meri zavisi od oblasti rada i metoda koje se koriste u poslovanju. 

Treba imati u vidu da ne mogu sve industrije da se u jednakoj meri oslone na e-poslovanje. U tom smislu je najlakše ICT kompanijama (informaciono-komunikacione tehnologije) koje, u skladu s poslom, mogu lako da uvode novine u poslovanju.

Obuka će vam pomoći da bolje razumete prednosti i mane e-poslovanja

Prednosti elektronskog poslovanja su možda najočiglednije u slučaju internet prodavnice. Iz ugla potrošača veliki benefit je mogućnost online kupovine i njena brzina i praktičnost. Iz ugla kompanija, prednosti elektronskog poslovanja su:

 • manji troškovi poslovanja – ne postoji potreba za prodavcima i poslovnim prostorom;
 • pristup globalnom tržištu – svako ko ima pristup internetu može da poseti sajt kompanije ili internet prodavnicu i poruči proizvod;
 • olakšana komunikacija sa potrošačima – zahvaljujući naprednim metodama internet komunikacije, lakše se dolazi do potencijalnih kupaca. Takođe, direktna komunikacija je jeftinija, brža i lakša. 

Nažalost, e-poslovanje ima i određene nedostatke kao što su:

 • teže uspostavljanje poverenja – klasično poslovanje podrazumeva direktnu komunikaciju između poslovnih partnera. U elektronskoj verziji često se dešava da poslovni partneri godinama sarađuju, a da se nikad nisu upoznali. Usled toga, sticanje poverenja može da bude veliki izazov. Glavni razlog za to je nepoverenje u kompaniju, strah od prevare, nepoverenje u bezbednosne procedure itd.; 
 • nemogućnost isprobavanja proizvoda ili usluge – sigurno nećete kupovati automobil ili stan putem interneta. Proizvod ne mora čak da bude ni skup, već je jednostavno reč o kupovini gde nešto mora da se proba ili vidi uživo. U tom smislu malo šta može da se uradi, iako se uveliko radi na usavršavanju korisničkog iskustva (npr. virtuelno šetanje kroz prodavnicu);
 • logistički problemi – kupovina putem interneta podrazumeva isporuku poručene robe koja mora u tom slučaju fizički da stigne do kupca. To može da bude veoma problematično, jer se proizvod možda nalazi na drugom kontinentu. Ne samo što može dugo da se čeka na isporuku već može da se desi da proizvod nikad ne stigne usled greške u lancu snabdevanja.

Sve su to izazovi koji su sastavni deo elektronskog biznisa i na čijem unapređenju se svakodnevno radi. Upravo zato se prilikom obuke iz e-poslovanja velika pažnja posvećuje najsavremenijim metodama rada i tehnološkim rešenjima.

Kako izgledaju kursevi e-poslovanja? 

Obuka iz elektronskog biznisa će vas bolje upoznati sa metodama profesionalnog razvoja kompanija uz primenu strategija internet poslovanja. U skladu sa tim na kursu ćete naučiti:

 • osnove e-poslovanja;
 • uticaj ponude i potražnje na cenu proizvoda;
 • metode proizvodnje i distribucije u skladu sa potrebama e-poslovanja;
 • osnove online trgovine;
 • šta je Enterprise Resource Planning (ERP);
 • primenu Customer Relationship Managementa (CRM);
 • kako funkcioniše upravljanje lancem snabdevanja (SCM);
 • osnove digitalnog marketinga.

Kao što se može videti, elektronsko poslovanje je kompleksna oblast koja zahteva izuzetno poznavanje svetske ekonomije i najnovijih trendova u poslovanju. Zbog toga časove iz e-poslovanja drže iskusni predavači koji imaju višegodišnje iskustvo i brojne uspešne projekte iza sebe. 

Nastava iz elektronskog poslovanja sadrži, pored teorije, i praktične vežbe. Kroz ove projekte suočićete sa sa realnim izazovima koji su neophodni za uspešnu karijeru. Na ovaj način ćete uspešno ovladati najvažnijim elementima e-biznisa.

Gde se održava i koliko traje nastava?

Kursevi e-poslovanja traju između nekoliko nedelja i godinu dana, u zavisnosti od toga kako je osmišljen program predavanja. Obuka se vrši u obrazovnim institucijama, a u velikom broju slučajeva su organizovani i online kursevi. Iako se u oba slučaja stiče kvalitetno obrazovanje, pristup radu se značajno razlikuje.

Kod tradicionalnog pristupa školovanju polaznici prisustvuju fizički nastavi koja se održava u učionici. S druge strane, učenje od kuće omogućava prisustvovanje nastavi putem internet prenosa, pri čemu je moguća direktna komunikacija sa predavačem i polaznicima u realnom vremenu. 

Predavanja se obično održavaju u manjim grupama, mada je moguće i odabrati individualnu nastavu. U slučaju nastave „jedan na jedan” moguće je više uticati na tok časa, jer sve zavisi od vašeg ličnog napretka. 

Obrazovne ustanove u velikom broju slučajeva omogućavaju sticanje diplome, tj. sertifikata kao oblika potvrde da ste uspešno savladali kurs e-poslovanja. Na ovaj način vam se višestruko povećavaju šanse da zahvaljujući novim znanjima napredujete u karijeri.

Iskoristite već danas priliku i steknite nove veštine iz oblasti modernog biznisa koje nude kursevi e-poslovanja. 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1649 eur % popust | Početak: 01.07.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više

Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1649 eur % popust | Početak: 01.07.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više

Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1649 eur % popust | Početak: 01.07.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više

Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1649 eur % popust | Početak: 01.07.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 4 od ukupno 4