IT administracija

Kad se pominje administracija u oblasti informacionih tehnologija, tu se najpre misli na brigu o kompletnom kompjuterskom sistemu. Svaka veća organizacija (međunarodna kompanija, državna institucija) ne može da funkcioniše efikasno ukoliko nema uređen interni informacioni sistem. To znači da je potrebno postaviti internu mrežu računara, povezati ih na jedinstven server i bezbednosno osigurati virtuelno okruženje. 

Način na koji će se to izvesti zavise od odabira hardvera i operativnih sistema koji će se koristiti za IT administraciju. Iako je Microsoft Windows prva asocijacija za IT stručnjake, oni se često odlučuju za Linux, jer je reč o besplatnom softveru koji je moguće modifikovati, a odlično funkcioniše i na starijim mašinama. Naravno, Windows kao najpopularniji operativni sistem na svetu nudi širok dijapazon opcija, pa je odluka šta će koristiti, pre svega, na IT administratoru. 

Ovaj posao je veoma odgovoran jer kreiran sistem predstavlja „žilu kucavicu” svake kompanije, pa svaka greška ili hakerski upad mogu skupo da koštaju. Upravo zbog visokog nivoa odgovornosti i neophodnih znanja za uspešan rad, potražnja za ovim poslom je velika, a zarada odlična.

 


Novi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

24000 din OSNOVE PROGRAMIRANJA - Online
za 1 dan
26400 din JAVA DEVELOPER - Online
za 1 dan
24000 din C# DEVELOPER - Online
za 1 dan
24000 din BAZE PODATAKA - Online
za 1 dan
24000 din GRAFIČKI DIZAJN - Online
za 1 dan
24000 din WEB-DIZAJN - Online
za 1 dan
24000 din PYTHON DEVELOPER -Online
za 1 dan
10000 din Word i Excel - Online
za 2 dana
33000 din Kurs za web dizajn
za 2 dana
8400 din Bezbednost IT infrastrukture
za 2 dana
45000 din Kurs SEO za početnike
za 2 dana
od 1599 eur Microsoft Mobile Apps Development
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Web Apps Development
za 7 dana
od 1599 eur PHP Web Development
za 7 dana
od 1599 eur Java Development
za 7 dana
od 1599 eur Software Engineering
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Administration
za 7 dana
od 1599 eur Print & Graphic Design
za 7 dana
od 1599 eur Web Design
za 7 dana
od 1599 eur Video & Motion Graphic Design
za 7 dana
od 1599 eur New Media Design
za 7 dana
od 1599 eur IT Management
za 7 dana
od 1599 eur AI & Python Development
za 7 dana
od 1599 eur Frontend JavaScript
za 7 dana
od 1599 eur Linux Administration
za 7 dana
od 1599 eur Computer Aided Design (CAD)
za 7 dana
od 1599 eur Network Administration
za 7 dana
od 1599 eur Software Development
za 7 dana
od 1599 eur Microsoft Development
za 7 dana
od 990 eur iOS Development
za 7 dana
od 1599 eur Architectural Design
za 7 dana
od 1599 eur Interior Design
za 7 dana
od 1599 eur Product Design
za 7 dana
od 1599 eur Software Testing and QA
za 7 dana
od 1599 eur Android Mobile Development
za 7 dana
1080 eur Manuelni tester
za 16 dana

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 1599 eur Product Design
od 1599 eur Interior Design
od 1599 eur IT Management
od 1599 eur New Media Design
od 1599 eur Web Design
od 1599 eur Java Development
360 eur CompTIA A+

Prikaži sve koji su na popustu