MCSA Windows Server 2019

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
148 časova/37 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 990 eur
Cena bez popusta: 1200 eur

Opis kursa

MCSA je serija kurseva koja se sastoji sledeća tri kursa: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2019, Networking with Windows Server 2019, Identity with Windows Server 2019.

Kurs 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2019
Ovaj kurs se sastoji iz niza poglavlja koji omogućavaju savladavanje procesa instalacije, nadogradnje i migracije Windows Server 2019 operativnog sistema, konfigurisanja lokalnih skladišta podataka uključujući tehnologije hardverskog i softverskog RAID-a, implementaciju DAS, NAS i SAN skladišta podataka, implementaciju skladišta podataka baziranih na tehnologiji apstrakcije disk prostora, implementaciju tehnologije virtuelizacije operativnih sistema, korišćenje Docker kontejnera, implementaciju zaštite i oporavka sistema u slučaju katastrofe, korišćenje tehnologija koje omogućavaju nesmetan rad servisa u slučaju pada jednog ili više servera, pojednostavljenje instalacije korišćenjem tehnologije MDT i upravljanje procesima ažuriranja operativnog sistema.

Kurs 20741: Networking with Windows Server 2019
Na ovom kursu se izučavaju osnovi administracije IPv4 protokola, automatizacija procesa alokacije IP adresa korišćenjem DHCP servisa, osnovi administracije IPv6 protokola, implementacija procesa razrešavanja imena pomoću DNS servisa, evidentiranje alociranih IP adresa pomoću IPAM servisa, implementacija tehnologije Web Application Proxy , implementacija udaljenog pristupa pomoću Direct Access i klasičnih VPN tehnologija, implementacija DFS i Branch Cache tehnologija, korišćenje SDN-a i naprednih osobina mrežnih tehnologija Windows Server 2019 operativnog sistema.

Kurs 20742: 20742 Identity with Windows Server 2019.
Radi se o verovatno najvažnijem od tri kursa za sticanje MCSA/MCSE sertifikata. Ovde se izučavaju kompletni osnovi tehnologije aktivnog direktorijuma kroz osam poglavlja. Takođe se obrađuju i prateći servisi za izdavanje digitalnih sertifikata, zaštite dokumenata pomoću ADRMS tehnologije, implementacija identiteta povezanih u tzv. federativne relacije verovanja kao i sinhronizacija aktivnog direktorijuma sa Azure AD servisima u oblaku. 

 

Šta ćete naučiti?

MCSA serija kurseva omogućava savladavanje većine fundamentalnih tehnologija iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema, izuzev Internet Information servisa. To ga čini esencijalnim izborom za svakoga ko se odluči za karijeru administratora sistema.

Uobičajene odgovornosti administratora sistema za koje ćete biti apsolutno osposobljeni nakon obuke su:

Svakodnevne provere sistema/softvera.
Pravljenje rezervnih kopija podataka.
Ažuriranje operativnog sistema i promene konfiguracije.
Instaliranje i konfigurisanje novog hardvera/softvera.
Dodavanje, brisanje, kreiranje i menjanje korisničkih naloga i ponovno postavljanje lozinki.
Odgovaranje na tehnička pitanja.
Odgovornost za bezbednost sistema.
Dokumentovanje konfiguracije računarskog sistema.
Rešavanje i prijavljivanje problema.
Podešavanje funkcionisanja sistema.
Održavanje mreže u radnom stanju.

 

Potrebno predznanje

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno. Takođe, potrebno je solidno poznavanje engleskog jezika, naime, sva literatura i vežbe su na engleskom jeziku.

Šta možete da radite nakon kursa?

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za više različitih radnih mesta. Najpoželjnije bi bilo radno mesto koja se u oglasnim opisima najčešće naziva Sistem administrator. Takođe, postoje poslovi pružanja tehničke podrške u vezi sa radom operativnih sistema. Mogu se podvesti pod razne nazive na primer Specijalista tehničke podrške i slično.

Takođe, posle izvesnog vremena, stečenog iskustva ili dodatnog obrazovanja, osoba stiče sposobnosti za obavljanje više dodatnih vrsta poslova kao što su  Sistem inženjer, Mrežni inženjer, Specijalista, Mrežni analitičar, Administrator baza podataka, Administrator bezbednosti i slično.

Kurs MCSA obezbeđuje osnovna znanja administracije Windows sistema koja mogu biti deo velikog broja povezanih poslova koje ćete raditi u bliskoj i daljoj budućnosti.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com