Italijanski jezik - intenzivni

U prilici ste da studirate ili radite u Italiji, ali vaše znanje italijanskog i nije baš na naprednom nivou koji se zahteva, ili pak uopšte nemate predznanje? Da biste sebi olakšali i ubrzali ceo proces učenja, možete upisati intenzivni kurs italijanskog jezika i savladati ga u kratkom periodu. Ukoliko morate da se odselite u Italiju, a imate određeni rok, ubrzani kursevi, rađeni po posebnom planu i programu, omogućavaju vam da italijanski naučite što pre.

S obzirom na to da vam je potreban sertifikat koji treba da priložite firmi ili univerzitetu, intenzivni kurs italijanskog jezika je najbrži način da ovaj zvaničan dokument obezbedite. Program nastave podrazumeva učenje usmene i pismene komunikacije, gramatike i vokabulara, razne vežbe, kao i kod učenja standardnih kurseva, samo je princip rada drugačiji i gradivo se prelazi mnogo brže. Vaš cilj je da steknete određeni nivo znanja italijanskog, u zavisnosti od vrste posla, studijskog programa i uopšte svrhe odlaska u ovu zemlju.

Zbog čega treba da upišete intenzivni kurs, šta ga izdvaja od ostalih kurseva, koje vrste kurseva postoje, objasnićemo u nastavku teksta.

Zašto treba upisati intenzivni kurs italijanskog jezika?

Svaki nivo prelazite mnogo brže nego što je to u slučaju standardnih kurseva. Poenta je da veoma brzo razumete jezik i lako se sporazumevate, obogatite vokabular i naučite gramatička pravila. Imate ograničen vremenski rok za savladavanje celokupnog gradiva, zbog čega ubrzani kursevi prednjače u odnosu na ostale vidove nastave.

Ono po čemu intenzivni kursevi prednjače je:

 • brže usvajanje znanja;
 • brže prelaženje na sledeći nivo;
 • brže sticanje sertifikata;
 • učenje u manjoj grupi; 
 • personalizovani pristup predavača;
 • redovne konsultacije sa predavačem;
 • učenje jezika kroz praktične vežbe na realnim primerima.

Intenzivne kurseve italijanskog jezika možete pohađati u nekoliko gradova u Srbiji, kao što su Beograd (Novi Beograd), Novi Sad, Niš, Pančevo, Kragujevac.

Kada je reč o tipu nastave, na raspolaganju vam je tradicionalna nastava, koja podrazumeva pohađanje kursa u učionici, ili online nastava, tj. nastava od kuće. Izbor nastave zavisi od vaših potreba, interesovanja, ali i drugih svakodnevnih obaveza. Ukoliko preferirate tradicionalnu nastavu, časove pohađate prema već utvrđenim terminim, a ako preferirate online nastavu, onda ugovarate termine sa svojim predavačem.

Koji nivoi postoje?

Nivoi kurseva su svuda isti, osim što ih u slučaju intenzivnih kurseva prelazite znatno brže.

Ukoliko nemate predznanje, kurs krećete da pohađate od početka (najosnovniji nivo), a ako želite da se usavršavate i dobijete sertifikat za napredni nivo, onda polažete test na osnovu kog se procenjuje da li ste spremni za naredni nivo.

Nivoi znanja delimo na:

 • A1 – početni nivo;
 • A2 – elementarni nivo razumevanja jezika;
 • B1 – srednji nivo, samostalnost u konverzaciji;
 • B2 – srednji nivo, dovoljan za upis na fakultet; 
 • C1 – akademski nivo; 
 • C2 – najnapredniji nivo.

U sklopu intenzivnih kurseva možete imati individualne časove jezika, tj. jedan na jedan časove, na kojima ste samo vi i predavač. To vam omogućuje još brže savladavanje gradiva s obzirom na to da vam je predavač na raspolaganju za sva pitanja i nejasnoće. Predavač je tokom predavanja posvećen samo vama, tako da svaki nivo prelazite sa lakoćom i mnogo brže napredujete.

Brz napredak u učenju italijanskog jezika je veoma bitan jer u slučaju zaposlenja ili studiranja u inostranstvu svu dokumentaciju morate da predate u određenom roku. To se odnosi i na sertifikat koji dobijate nakon pređenog kursa.

Ako imate idealnu poslovnu ponuda koju ne želite da propustite ili ste dobili stipendiju za studiranje na prestižnom fakultetu u Italiji, onda se od vas očekuje napredni nivo poznavanja italijanskog, da u potpunosti ovladavate jezikom, što znači da govorite i pišete na profesionalnom nivou. Ako želite da posetite Italiju kao turista i da se sporazumete sa stanovnicima u svakodnevnoj komunikaciji (prilikom snalaženja u prostoru, u hotelima, prodavnicama), onda je dovoljno osnovno poznavanje jezika.

Što se tiče vrsta kurseva, u zavisnosti od vaših potreba, postoje:

 • Individualni kursevi – časovi se organizuju nasamo sa predavačem i termini se unapred ugovaraju;
 • Grupni kursevi – časovi se organizuju u grupi od 3 do 5 članova i podrazumevaju razne grupne aktivnosti, kao što su zanimljive vežbe, igre, dijalozi;
 • Poslovni kursevi – ovi kursevi se pohađaju ukoliko vam je jezik potreban u poslovne svrhe; na njima učite kako da pregovarate, pišete poslovne mejlove, držite prezentacije;
 • Konverzacijski kursevi – na ovim kursevima akcenat je na usmenoj komunikaciji, učite kako da se sporazumete u različitim svakodnevnim situacijama;
 • Specijalizovani kursevi – na specijalizovanim kursevima učite stručnu termine karakteristične za određeno zanimanje. 

Steknite zvaničan sertifikat za italijanski jezik!

Zvaničan sertifikat je dokument koji se zahteva prilikom apliciranja za posao i studije, pa ukoliko odlazite u Italiju radi poslovne prilike ili studiranja na nekom od italijanskih univerziteta, onda im morate priložiti ovaj dokument, koji predstavlja potvrdu vašeg nivoa znanja.

Da biste što pre dobili sertifikat, intenzivni kurs italijanskog jezika je pravi izbor. Upišite se što pre, izaberite nastavu koja vam najviše odgovara i obezebdite sebi sertifikat.

 

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Beograd | Cena: od 6600 din % popust | Početak: upis u toku | Trajanje: 28 dvočasa Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 2 od ukupno 2