Knjigovodstvo / računovodstvo

Vođenje knjiga odnosi se na evidentiranje uplata i isplata koje se obavlja u ime kompanije. Ova aktivnost je bitna interno zbog vođenja evidencije o prihodima i rashodima, a eksterno radi efikasnog oporezivanja. U knjigu prometa se upisuju fakture, računi, podizanje novca (i razlozi za dizanje) kako bi poreski inspektori imali uvid u poslovanje i na taj način sprečili utaju novca. 

Ovim poslom se bave knjigovođe, koje mogu da rade samostalno ili u okviru finansijskog odeljenja kompanije. Manja preduzeća obično koriste usluge knjigovodstvenih agencija, koje u njihovo ime vode knjige. Knjigovođe su zadužene za slanje i primanje faktura, plaćanje računa, brigu o poreskim obavezama (plaćanje poreza, komunikacija sa poreskom upravom), vrše finansijske transakcije itd.

Za uspešno bavljenje ovim poslom potrebno je steći posebne veštine koje se najbolje uče kroz praksu. Upravo zato su kreirani moderni kursevi knjigovodstva na kojima stručnjaci prenose svoja iskustva iz prakse. Reč je o veoma korisnim lekcijama gde se kroz konkretne primere i simuliranje realnih situacija stiče neophodno znanje. 

Na stručnim predavanjima za knjigovođe veoma je važno naučiti i posebne karakteristike koje donosi ova profesija. Naime, svaka privredna grana ima određene specifičnosti zbog čega knjigovođe uvek moraju da budu dobro informisane. To podrazumeva redovno praćenje poreskih aktivnosti države, dobro poznavanje zakona i pravilno tumačenje aktuelnih uslova poslovanja.

Upravo zbog kompleksnosti poreskog sistema pravna lica u velikoj meri prebacuju odgovornost na knjigovođe. Usled toga, vođenje knjiga može biti veoma isplativ posao, pod uslovom da se kroz kurs za knjigovođu temeljno obrade sve teme. 

Kako prepoznati dobrog knjigovođu?

Kvalitetni kursevi za vođenje knjiga odlični su za početnike, ali i iskusne profesionalce koji žele da nauče nove veštine. Kroz kvalitetna predavanja knjigovođa će razumeti sve pojedinosti kada su pravila i procedure u pitanju. Na osnovu toga oni pružaju klijentu, tj. kompaniji, najbolje moguće uslove poslovanja, i to u legalnim tokovima.

Mnoge stvari je nemoguće naučiti u školi, već samo uz pomoć dokazanih stručnjaka. Zbog toga su kursevi knjigovodstva jedan od najboljih načina za stručno usavršavanje. Za ovo odgovorno zanimanje potrebno je i posedovati određene veštine, kao što su:

Preciznost – U ovom poslu ne sme da dođe do grešaka. One mogu da dovedu do milionskih gubitaka ili da budu razlog za kažnjavanje od strane poreske uprave. Dovoljno je da se pogreši zarez ili promeni neki broj pa da se kompanija nađe u velikom problemu. 

Poznavanje pravne regulative – Postoje razni zakoni koji utiču na poslovanje, od onih koji se direktno bave poreskom politikom (npr. Zakon o elektronskom fakturisanju) do onih koji nekim svojim delom utiču na način vođenja posla. Dobar knjigovođa uvek prati aktuelnosti kako bi bio siguran da je poslovanje u skladu sa svim regulativama. Dovoljno je da se promeni datum do kada se dostavlja poreska prijava, a da knjigovođa ne zna za to i da nastane veliki problem.

Razumevanje poreskog sistema – Nije dovoljno biti upoznat sa poreskim zakonima i uredbama, važno je i pravilno ih tumačiti. Pored toga, u slučaju internacionalnih kompanija, odnosno međunarodnog poslovanja, potrebno je i poznavati poreski sistem drugih država. Važne su pre svega pojedinosti u vezi sa fakturisanjem usluga i robe kako bi bile u skladu sa poreskim sistemom druge zemlje, ali i Srbije.

Poznavanje rada na računaru – Knjigovodstvo se sve više digitalizuje, pa je potrebna osnovna kompjuterska pismenost. Donošenjem Zakona o elektronskom fakturisanju uvedene su e-fakture koje su nasledile papir i pečat. Sada sve ide kroz sistem poreske uprave kako bi poslovanje bilo transparentnije, a komunikacija sa državnim organima olakšana. Kad se tome doda online pristup poreskim rešenjima i drugim uslugama, jasno je da je poznavanje rada na računaru jednako važno kao i mogućnost čitanja i pisanja.

Organizovanost – Knjigovođe brinu o velikom broju podataka koji pristižu svakodnevno pa je potrebno dobro organizovati poslovanje. Iako ne zvuči tako, vođenje knjiga je dinamičan posao gde je potrebno mnogo operacija izvršiti na vreme. Klijenti šalju fakture ili traže da se one pošalju, poreski inspektori traže uvid u sve procese rada, a tu su i redovne poreske obaveze koje ispunjavaju kalendar. Sve to zahteva vreme koga nikad neće biti dovoljno, zbog čega su organizovanost i analitičnost od izuzetne važnosti.

Poverenje – Briga o tokovima novca podrazumeva i visok nivo diskrecije. Iako neki pod ovim podrazumevaju ilegalne aktivnosti (vođenje duplih knjiga, tj. utaja poreza), reč je čuvanju poslovnih tajni. Naime, informacije o nabavkama materijala, platama zaposlenih, kupovini i prodaji su poverljive i njihovo otkrivanje može da ugrozi poslovanje. Industrijska špijunaža je realnost, naročito u svetu internacionalnih korporacija. Bez obzira na veličinu firme, od knjigovođe se očekuje da čuva podatke kao poslovnu tajnu.

Pored svega navedenog, podrazumeva se i odlično poznavanje matematike, jer svaka greška u računu može skupo da košta klijenta (i posledično samog knjigovođu). Da bi se greške eliminisale ili bar svele na minimalnu meru, knjigovodstveni kursevi se organizuju u manjim grupama, a moguća je i individualna nastava. Na taj način svaki polaznik dobija maksimalnu pažnju predavača u rešavanju svih nedoumica. 

Da li je kurs za knjigovođu dobar izbor za karijeru?

Dobrog knjigovođu je teško naći, što je odlična vest za svakog ko želi da se posveti ovom poslu. Reč je o poslu od kog može da se odlično zarađuje, a dodatna prednost je i to što se uglavnom radi online. To znači da ćete sa klijentima uglavnom komunicirati preko emaila ili telefona, dok je viđanje uživo prilično retko. 

Čak i u slučaju rada u velikoj kompaniji, uglavnom je reč o kancelarijskom poslu gde se većina poslova obavlja putem interneta. Štaviše, većina papirologije koja je ranije morala da se nosi u poresku upravu sada je digitalizovana, pa se sve obavlja pomoću nekoliko klikova. Ipak, da bi se stekla kvalitetna znanja, potrebni su školovanje i konstantno usavršavanje. Kurs za knjigovođu je odličan izbor za karijeru jer se na taj način stiču neophodne veštine koje omogućavaju brzo zapošljavanje i visoke prihode.

Steknite napredna znanja iz oblasti knjigovodstva odabirom jednog od ponuđenih kurseva koji se održavaju online ili u učionici.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Novi Sad, Senta, Bečej ... | Cena: 27000 din | Početak: 29.07.2024 | Trajanje: Četiri meseca, 80 školskih časova Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 2 od ukupno 2