Starogrčki jezik

Kada pomislite na starogrčki, verovatno vam prvo na pamet padaju velika dela poput Homerovih epova „Ilijade” i „Odiseje”, koji su napisani na ovom jeziku. Ako ste zaljubljenik u antičku Grčku, znaćete kolika je vrednost jezika s obzirom na to da su brojna dela iz oblasti nauke, filozofije, književnosti i pozorišta napisana na starogrčkom. Starogrčki je posebno zanimljiv onima koji vole istoriju antike. Na ovom jeziku su pisani i rani hrišćanski tekstovi kao što je Novi zavet.

Mnogi stručni termini današnjice su preuzeti iz starogrčkog pa je njihova upotreba prisutna u mnogim modernim jezicima. Iako je zastareo jezik i odavno nije u upotrebi, njegov uticaj je i dalje prisutan, pogotovo u poslovnom svetu. 

O starogrčkom jeziku

Starogrčki ili antički grčki jezik je indoevropski jezik iz oblasti istočnog Mediterana koji je u upotrebi bio u periodu od nastanka grčkog alfabeta 9. veka p. n. e. do početka helenističke ere 7. veka p. n. e. Kasnije je nastao srednjovekovni grčki, pa potom i novogrčki, koji se danas govori u modernoj Grčkoj. 

Starogrčki jezik se još uvek predaje u školama u nekim evropskim državama kao izborni ili obavezni predmet. Na primer, javne škole i gimnazije u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru nastave imaju starogrčki, a u Italiji, Holandiji, Austriji, Nemačkoj i Hrvatskoj u određenim mestima je obavezan predmet. U nekim školama se starogrčki uči u kombinaciji sa latinskim zarad izučavanja klasika. U grčkim gimnazijama i licejima je učenje starogrčkog jezika obavezno.

Kao polaznik kursa starogrčkog jezika, imate mogućnost da naučite jezik i razumete najpoznatija antička dela i stručnu terminologiju koja se aktivno koristi u mnogim strukama, kao i da doživite istoriju na jedan drugačiji način. 

Šta ćete učiti na kursu starogrčkog jezika?

Kao i kod učenja svakog drugog jezika, na obuci ćete učiti vokabular, gramatička pravila, sintaksu i ostale specifičnosti jezika. U slučaju starogrčkog jezika, potrebno je posebno obratiti pažnju na:

  • fonologiju – Fonologija je veoma karakteristična u starogrčkom jeziku i, za razliku od modernog grčkog, na kursu ćete se susreti sa dugim i kratkim samoglasnicima, jednostrukim i dvostrukim suglasnicima, diftonzima i visinskim naglaskom.
  • morfologiju i sintaksu – Postoje neke specifičnosti u starogrčkom kao što su dvojni broj, dativ i participi. Učićete vrste reči, deklinaciju imenica, zamenica, prideva i brojeva, komparaciju prideva i priloga, prepoznavanje oblika prema osnovu i nastavku. Sastavni deo nastave je korektno čitanje i prevođenje tekstova i učenje svih morfoloških oblika.

Koji tipovi nastave i kurseva postoje?

Pre nego što upišete kurs, važno je da odaberete odgovarajući tip nastave, odnosno da se odlučite da li želite da obuku pohađate iz učionice ili od kuće. Postoje dva tipa nastave:

  1. Online nastava – Ukoliko nemate dovoljno slobodnog vremena i zbog svakodnevnih obaveza ne možete fizički da prisustvujete časovima, možete ih pratiti online od kuće. Termine časova utvrđujete sa svojim predavačem ili samostalno možete pratiti lekcije. Online nastava funkcioniše tako što se putem online aplikacija povezujete sa predavačem. Ukoliko izostanete sa časa, imaćete priliku da odslušate audio i video zapis sa predavanja. Da biste pohađali online nastavu, najbitnije je da imate računar, mobilni telefon, laptop ili tablet sa kamerom i mikrofonom i stabilnu internet konekciju.
  2. Tradicionalna nastava – Tradicionalna nastava podrazumeva pohađanje časova u prostorijama škole i predstavlja klasičan tip nastave sa predavačem. Predavač je u ovom slučaju vama dostupan u svakom momentu ukoliko vam je nešto nejasno oko gradiva i otvoren je za sva pitanja. Tradicionalna nastava se održava najčešće posle svakodnevnih poslovnih i školskih aktivnosti ili vikendom. Imate mogućnost da obuku pohađate u grupi ili individualno.

Takođe, osim izbora tipa nastave, na raspolaganju vam je i izbor između dve vrste kursa, u zavisnosti od toga da li želite da časove pohađate sami sa predavačem ili sa ostalim polaznicima kursa. To su:

  1. Individualni kursevi – Ukoliko želite da čas slušate samo sa predavačem, možete odabrati pojedinačnu obuku. Termine najčešće ugovarate sa svojim predavačem i dogovarate se oko fonda časova, tj. koliko želite brzo da savladate jezik. Predavač je samo vama posvećen, što utiče na postizanje efikasnih rezultata kada je reč o prelaženju gradiva na određenom nivou.
  2. Grupni kursevi – Organizuju se u grupi od nekoliko članova, pa su časovi fokusirani na interakciju. Grupni kursevi podstiču na aktivnije učešće svih polaznika i razvijanje komunikacijskih veština. Predavač može organizovati razne vežbe i igre u kojima na zanimljiv i koristan način možete učiti jezik.

Sertifikat kao potvrda vašeg znanja

Po završetku kursa starogrčkog jezika, dobijate sertifikat koji predstavlja dokaz vašeg stečenog znanja. Bilo da učite jezik iz hobija ili u neke druge svrhe, koristiće vam s obzirom na to da termina iz starogrčkog jezika ima u skoro svakoj oblasti.

Ukoliko ste zainteresovani, odaberite tip nastave i vrstu kursa i krenite već danas sa procesom prijave i obezbedite svoje mesto.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Trenutno nema kurseva koji zadovoljavaju zadati kriterijum.

Saveti za pretraživanje
  • poništite prethodno izabrani filter pretrage
  • ako pretražujete po ključnoj reči, probajte da unesete neki drugi, sličan pojam