Baze podataka

Zanima vas kako tačno da pristupite ažuriranim i tačnim informacijama, kako da istražujete i analizirate podatke?

Na kursu baze podataka naučićete kako da podelite, uređujete i sortirate informacije u različite tabele i kako da pravilno dizajnirate bazu podataka koja će pružiti pristup ažuriranim i tačnim informacijama. 

U ovom tekstu ćemo ukratko objasniti šta je to baza podataka, a govorićemo i o vrstama baze podataka i najpoznatijem sistemu za upravljanje bazom podataka. Proces dizajniranja i podelu informacija u tabele učićete mnogo detaljnije na kursu baze podataka.

Šta je baza podataka?

Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka koji su organizovani tako da korisnicima omogućavaju brzo pretraživanje i pristup. Svi ti podaci su organizovani u tabele i zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka čine sistem baze podataka. Danas je baza podataka najčešće korišćena metoda za čuvanje, organizovanje, prikupljanje i sortiranje podataka. Nalazi se na hard-disku računara ili na serveru kojem se pristupa online. Karakteriše je visok stepen pouzdanosti.

Baza podataka ima široku primenu u savremenom društvu, na primer korišćenje interneta, evidenciju građana, katastar, korišćenje biblioteke, podizanje novca na bankomatu, osiguranje vozila, kupovinu u supermarketima. Baza podataka je integrisan skup podataka, organizovan prema potrebama korisnika, koji se može koristiti na jednostavan način, odnosno podaci se mogu pretraživati, sortirati, ređati, menjati itd.

Svi ti podaci su predstavljeni na uniforman način, i to u tabelama, čime se olakšava njihovo korišćenje i pristup. Tako više različitih programa koji su pisani u različitim programskim jezicima mogu koristiti jednu bazu podataka.

Da bi ovaj sistem u potpunosti funkcionisao, potreban je i aplikativni softver za komunikaciju sa bazama: DBMS (Data Base Management System), koji omogućava kreiranje, korišćenje i održavanje baze podataka.

U funkcije DBMS-a spadaju:

 • memorisanje i ažuriranje podataka;
 • podrška za transakcije;
 • servisi oporavka;
 • servisi autorizacije;
 • servisi integriteta;
 • servisi nezavisnosti podataka;
 • uslužni servisi (eksportovanje, importovanje, punjenje baze iz fajlova, statistika korišćenja i merenje performansi);
 • podrška za komunikaciju podataka.

U savremenom svetu upotreba baza podataka je široko rasprostranjena. Postoje i brojni modeli baza podataka sa različitim karakteristikama koje ćete naučiti u okviru kursa. Kako će se svi ovi podaci čuvati i kako će im se pristupati, zavisi od vrste podataka, ali i njihove namene.

Postoje različite vrste baza podataka u zavisnosti od toga kako su podaci organizovani, pa u skladu sa tim razlikujemo hijerarhijske, mrežne (CODASYL), relacione, objektno orijentisane, XML i multimedijske baze podataka, kao i baze podataka prilagođene za WEB. 

Vi ćete nakon kursa baze podataka biti upoznati sa različitim softverskim rešenjima za rad sa bazama podataka. Jedan od najpoznatijih takvih softverskih programa je Microsoft SQL Server, koji pomaže pri kontrolisanju podataka.

Baze podataka se koriste i pri izradi sajtova, gde je neophodno njihovo kreiranje. Svi podaci (lični podaci, projekti, poslovne tajne) koji se skladište veoma su važni njegovim administratorima.

Šta su relacione baze podataka?

Ovi podaci su razvrstani u tabele povezane po koloni i imaju identičnu vrednost. Red u tabeli predstavlja zapis podatka, a kolona tip podatka. 

Svi podaci moraju biti pravilno upisani, pa postoje određena pravila i ograničenja za upis podataka u tabele. Na primer, znakovi i numerički podaci ne mogu biti uneti, a u polje kolone gde se unosi datum može biti upisana samo vrednost datuma, i to u određenom obliku.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je sistem za upravljanje relacionim bazama podataka, koji podržava širok spektar aplikacija za obradu transakcija, poslovnu inteligenciju i analitiku u IT okruženju.

Mnoge kompanije koriste SQL server, a neke od njih su Microsoft, NTT Data, Cognizant, Dell, Oracle, Accenture, Stack Overflow.

Ovoj relacionoj bazi podataka je primarni jezik za upite Transact SQL (T-SQL), što podrazumeva da, osim osnovnih i klasičnih upita, dozvoljava i komplikovanije stvari poput menjanja programskog toka (IF naredba). Transact SQL je rezultat rada i međusobne saradnje između Microsofta i Sybasea.

Sastoji se iz tri programska jezika, od kojih su najpoznatiji:

 1. DDL (Data Descrption Language) – jezik za opis podataka koji se koristi za kreiranje, izmenu i uklanjanje objekata u bazama podataka kao što su tabele, indeksi i korisnici;
 2. DML (Data Manipulation Language) – jezik koji se koristi za dodavanje podataka (add ili insert), izmenu (update) i brisanje (delete);
 3. Control-of-flow – jezik za kontrolu podataka, tj. za kontrolu izvršavanja delova programskog koda; izjave ovog programskog jezika odnose se na: početak i kraj (begin i end), prekid (break), nastavak (continue), idi na (go to).

Šta sve možete naučiti na kursu baze podataka?

Oblast je veoma kompleksna i mora joj se pristupiti detaljno, a evo šta se sve obrađuje na kursu baze podataka:

 • struktura, klasifikacija i čuvanje podataka;
 • modeli baza podataka;
 • relacioni model;
 • programiranje u relacionim bazama podataka;
 • memorisanje podataka i njihovo indeksiranje;
 • upravljanje transakcijama;
 • analiza podataka pomoću Power BI softvera;
 • Microsoft SQL Server;
 • pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera;
 • implementacija skladištenja podataka pomoću Microsoft SQL Serverom;
 • održavanje Microsoft SQL Servera 2008;
 • Microsoft Development;
 • Microsoft Web Apps Development;
 • Microsoft Desktop Apps Development;
 • baze podataka i poslovne aplikacije;
 • MC SA Windows Server 2016.

Na kursu baze podataka naučićete sve što vam je potrebno da biste se bavili ovim poslom, po kvalitenom nastavnom programu.

Nakon završenog kursa baze podataka steći ćete neprocenjivo znanje i iskustvo, kao i sertifikat. Mesto možete obezbediti već sada.

Pretraga kurseva

Prilagodite pretragu

Pronašli smo za Vas:


Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1699 eur % popust | Početak: 01.08.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više

Grad / Mesto: Zemun, Online - putem interneta | Cena: od 1699 eur % popust | Početak: 01.08.2024 | Trajanje: 2 semestra Saznaj više

Grad / Mesto: Novi Sad | Cena: 96000 din | Početak: 10.09.2024 | Trajanje: 11 nedelja / 108 časova Saznaj više

Grad / Mesto: Beograd, Online - putem interneta | Cena: 990 eur % popust | Početak: upis u toku | Trajanje: 148 časa/37 dana Saznaj više
Pogledajte online kurseve
Prikazani su rezultati 1 - 8 od ukupno 8