Microsoft Web Apps Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.05.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1549 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Web Apps Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Apps Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
320 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
Certified Developer for Microsoft Web Applications
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Microsoft Web Apps Development program obrađuje različite oblasti softverskog razvoja neophodne za projektovanje i implementiranje modernih web aplikacija. Kurs obrađuje web razvoj iz ugla Microsoft tehnologija i alata, odnosno iz ugla .NET ekosistema.

Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio, kao i tekst editor Visual Studio Code. Za programiranje pozadinske (backend) logike web aplikacija na programu koristi se programski jezik C#. C# je moderan, objektno orijentisan programski jezik višeg nivoa, koji je razvila kompanija Microsoft. Odlikuju ga velike mogućnosti, jednostavnost upotrebe i lakoća usvajanja, zbog čega je već godinama u TOP 10 najplaćenijih i najomiljenijih programskih jezika na svetu i odličan izbor za one koji žele da zakorače u zanimljiv svet programiranja.

Kako bi polaznici bili u mogućnosti da uplove i u svet frontend razvoja, program obrađuje i jezik JavaScript, osnovni jezik klijentske logike na webu. Pored spomenutih jezika, kurs pokriva i SQL, jezik za upravljanje bazama podataka, kao i dva osnovna jezika za strukturiranje i stilizovanje web stranica – HTML i CSS.

Cilj ovog programa obrazovanja je da vas osposobi za samostalnu izradu modernih i potpuno funkcionalnih web aplikacija različitih tipova kao što su sistemi za upravljanje sadržajem (Content Management Systems, CMS), web trgovine, forumi, blogovi i sl.

Naučite da kreirate napredne web aplikacije

Na programu Microsoft Web Apps Development upoznaćete se sa osnovnim jezicima modernog weba, odnosno sa jezicima HTML, CSS i JavaScript. To će vam omogućiti da kreirate grafički veoma bogate, klijentske web aplikacije. Dodatnu dinamičnost na backendu naučićete da postignete korišćenjem veoma moćne Microsoft tehnologije – u pitanju je ASP.NET Core, koji razvoj pozadinske logike čini veoma jednostavnim i efikasnim.

Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i aplikacija korišćenjem modernih Web API-ja, pomoću kojih će vaše web aplikacije izgledati kao da je reč o native aplikacijama. Naoružaćete se znanjima koja će vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC softverskom strukturalnom dizajn šablonu.

Dizajnirajte sopstvene SQL baze podataka

Omogućeno vam je savladavanje SQL jezika, što je osnovni jezik za upravljanje relacionim bazama podataka. SQL će biti obrađen iz ugla Microsoft implementacije koja se naziva Microsoft SQL. Za udobniji i produktivniji rad sa bazama podataka, na programu ćete imati priliku da se upoznate sa korišćenjem alata Microsoft SQL Studio. Uz dizajniranje SQL baza podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.

Stvarajte Windows i web servise

Korišćenjem tehnologije Windows Communication Foundation (WCF) naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Upoznaćete pristupe za kreiranje dva osnovna tipa web servisa – SOAP i REST. Poseban akcenat će biti na kreiranju WCF RESTful servisa, primarnog oblika u kome servisi danas postoje na webu.

Upoznajte Cloud tehnologiju i dizajnirajte Azure aplikacije

Obradićete osnovne pojmove Cloud Computinga i imati prilike da naučite da koristite Microsoft Cloud tehnologije. Znaćete kako da dizajnirate, objavljujete i pratite .NET aplikacije na Azure platformi.

Cilj programa je da vas osposobi za potpuno samostalno pisanje, održavanje i projektovanje web baziranih aplikacija koje će u budućnosti predstavljati osnovu aplikativnog softvera, dostupnu svim korisnicima interneta. Znanja koja ćete ovde savladati biće naplativa dugo.

Steknite i sve traženija znanja za Game Development

Naučićete da koristite moćni Unity Engine − najpopularniju platformu na svetu za pravljenje 2D, 3D i VR igara i aplikacija. Korišćenjem Unityja mogu se kreirati igre za gotovo sve relevantne platforme i video-konzole, pa čak i za web pregledače. Unity igre kreiraju se korišćenjem Microsoft alata i tehnologija – Visual Studio i C#.

Microsoft Web Apps Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced C# Programming 20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC  44
8 MWS Microsoft Web Services 24
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
10 AAD Azure Applications Development 40
11 UGD Unity Game Development 32
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science ** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
16 PRJ Project /
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Web Apps Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem programskog jezika C#. Polaznici se upoznaju sa osnovama jezika C#, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije itd. Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije, kao i savladavanje osnovnih postulata programskog jezika C#.

2. Advanced C# Programming 

Kurs Advanced C# Programming koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, kao i sa programiranjem korišćenjem jezika C#. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju priliku da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija, kao i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena alatu Visual Studio Debugger. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora kako bi konkretan realan sistem preslikali u korisničku SQL Server bazu i kreirali aplikaciju. Koristeći osobine SQL Servera, polaznici će tokom ovog kursa savladati Transact-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL Server baze podataka, kao i da održavaju i administriraju SQL Servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ-a. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to pristup Code First, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj aplikacija koje se izvršavaju unutar web browsera. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju strukturu jednog HTML dokumenta i manipulišu njome i njenim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. Web Application Development – ASP.NET Core MVC 

Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET Core. U kursu polaznici imaju priliku da se upoznaju sa najčešće korišćenim softverskim dizajn šablonima, među kojima prednjači MVC (Model-View-Controler). Kurs obrađuje i pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje, što su sve pojmovi koji imaju veliku važnost prilikom razvoja aplikacija na webu. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

8. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP i RESTful arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih kompjutera, koji čak mogu biti pokrenuti i različitim operativnim sistemima. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation (WCF) za kreiranje servisa po SOAP protokolu, ali i servisa koji poseduju RESTful arhitekturu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

9. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, što je početni nivo učenja nemačkog jezika, a cilj ovog kursa je da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

10. Azure Applications Development

Azure je Cloud platforma kompanije Microsoft koja je namenjena izgradnji, testiranju, objavljivanju aplikacija i servisa i upravljanju njima. Kompletna infrastruktura za obavljanje takvog posla realizovana je od strane kompanije Microsoft i upakovana u Azure. Stoga i ne čudi da je danas, u svetu opšteg prelaska na Cloud tehnologije, Azure jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Microsoft. U kursu Azure Applications Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima ove platforme i da nauče kako da Azure iskoriste kako bi unapredili aplikacije koje razvijaju lokalno.

11. Unity Game Development

Unity je jedan od najpopularnijih enginea za kreiranje 2D i 3D igara. Korišćenjem Unityja mogu se kreirati igre za gotovo sve relevantne platforme i video-konzole. Za pisanje logike Unity igara koristi se programski jezik C#, što za polaznike Microsoft Development smerova predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost, zbog činjenice da je reč o jeziku kome su posvećeni gotovo kompletni smerovi. Pored jezika C#, primarno razvojno okruženje za kreiranje Unity igara je Visual Studio, što na kraju polaznicima omogućava da veoma lako uplove u svet kreiranja 2D i 3D igara.

12. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, dokumentovanje softvera i upravljanje njime primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju i održavanju softvera, kao i upravljanju njime na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa perspektivama i trendovima razvoja ove tehnologije. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

14. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Univerziteta u Kembridžu. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju različite teme – od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je u vezi sa arhitekturom procesora i samim funkcionisanjem procesora. U nastavku kursa obrađuju se bezbednost i zaštita podataka, dok se poslednji deo bavi strukturama podataka i algoritmima.

15. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

16. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije, koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao programera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Osnovna karakteristika programa jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično kroz mnoštvo zanimljivih primera. Program je organizovan tako da podstiče i neguje samostalnost polaznika.

Praktičan rad na kreiranju web aplikacija u HTML-u i kroz ASPN.NET tehnologiju, pravljenje Windows Web servisa i kontrola baza podataka uz korišćenje programskog jezika SQL spremaju svakog polaznika za profesionalni IT svet. Predavanja su svojevrsna obuka za samostalan rad, koji dolazi nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završetka Microsoft Web Apps Development programa moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Posedovanje ovog sertifikata predstavlja međunarodno priznati dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koristeći Cloud koncepte, Azure servise i Azure workloads kolekcije, kao i da dobro poznajete koncepte bezbednosti i privatnosti u okviru Azure platforme.

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2D i 3D aplikacija i video-igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje:

  • Unity Certified User: Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Apps Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Web Apps Development programa na ITAcademy možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Web Apps Development programu
  • Certified Developer for Microsoft Web Applications

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com